svasdssvasds

CPAC ชูเทคโนโลยีดิจิทัล ส่งนวัตกรรมก่อสร้างหนุนวงการแพทย์

12 พ.ค. 2564 เวลา 12:52 น.

CPAC ส่งกลยุทธ์ Green Construction และเทคโนโลยีดิจิทัล CPAC BIM สร้างนวัตกรรมทางการแพทย์ช่วยการตรวจและสนับสนับสนุนการรักษาครบวงจร เพื่อช่วยบุคลากรทางการแพทย์รองรับสถานการณ์โควิด

นายชนะ ภูมี กรรมการบริหาร CPAC ในธุรกิจซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ในประเทศไทยทวีความรุนแรงกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา ขณะเดียวกันบุคลากรทางการแพทย์ หน่วยงานสาธารณสุข กำลังเพิ่มความเสี่ยงในทุกขณะ  ดังนั้น CPAC จึงนำกลยุทธ์ Green Construction และเทคโนโลยีดิจิทัล CPAC BIM เพื่อสร้างนวัตกรรมช่วยบุคลากรทางการแพทย์รองรับสถานการณ์โควิด


 "เราคำนึงถึงหัวใจสำคัญเกี่ยวกับ “คุ้มค่า-ลดสูญเสีย” ตั้งแต่การออกแบบการก่อสร้าง เน้นความปลอดภัย การก่อสร้างรวดเร็ว และควบคุมงบประมาณได้ "

นวัตกรรมก่อสร้างหนุนวงการแพทย์

ทั้งนี้ได้แบ่งกลุ่มนวัตกรรมออกเป็น 2 นวัตกรรม คือ นวัตกรรมการช่วยตรวจ และนวัตกรรมช่วยสนับสนุนการรักษา

สำหรับนวัตกรรมการช่วยตรวจ CPAC ให้บริการสร้าง ห้องตรวจเชื้อความดันลบ (Negative Pressure SWAB Cabinet) และ ห้องตรวจเชื้อความดันบวก (Positive Pressure SWAB Cabinet) เพื่อใช้ทำการคัดกรองและตรวจวินิจฉัยโรคประจำจุด ห้องตรวจได้มาตรฐานปลอดเชื้อ เคลื่อนย้ายโครงสร้างและติดตั้งได้ง่าย 


ส่วนที่สอง   ต่อยอดจากห้องตรวจคัดกรองเดิมด้วยบริการสร้างห้องตรวจเชื้อความดันลบเคลื่อนที่ (Negative Pressure SWAB Cabinet - Mobile) และห้องตรวจเชื้อความดันบวกเคลื่อนที่ (Positive Pressure SWAB Cabinet - Mobile) โดยผลิตส่งมอบแก่โรงพยาบาลในหลายพื้นที่เสี่ยง เช่น โรงพยาบาลสมุทรสาคร, โรงพยาบาลคลองท่อม กระบี่, โรงพยาบาลวิชระภูเก็ต, โรงพยาบาลพบพระ จ.ตาก, โรงพยาบาลพระราม 9 เป็นต้น 


สุดท้าย คลินิกแยกโรคติดเชื้อแบบสำเร็จรูปพร้อมติดตั้ง (Acute Respiration Infection Outdoor Clinic, ARI Outdoor Clinic) ภายในคลินิกมีการแบ่งพื้นที่อย่างเป็นสัดส่วนทั้งการคัดกรอง ตรวจเชื้อ และเก็บเชื้อ ซึ่งแยกเส้นทางระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยออกจากกัน โดยผลิตส่งมอบแล้วในโรงพยาบาลระนอง โรงพยาบาลสงฆ์และโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี 

นวัตกรรมการช่วยตรวจ
 

ขณะที่นวัตกรรมช่วยสนับสนุนการรักษา CPAC ได้ให้บริการสร้าง ห้องแยกโรคติดเชื้อความดันลบ (Airborne Infectious Isolation Room, AIIR)  แบบสำเร็จรูปแบบพร้อมติดตั้ง โดยหลักการทำงานจะใช้เทคโนโลยีความดันลบเพื่อควบคุมไม่ให้เชื้อโรคภายนอกเข้ามาให้ห้อง และมีระบบฆ่าเชื้อโรคก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก ซึ่งมี การแบ่งโซนอย่างชัดเจน ทำการส่งมอบเพื่อเปิดใช้บริการในโรงพยาบาลวชิรพยาบาล 

รสร้างโรงพยาบาลสนาม (Field Hospital)

นอกจากนี้ CPAC ยังออกแบบและบริการสร้างโรงพยาบาลสนาม (Field Hospital) และ ห้องน้ำสำเร็จรูปพร้อมติดตั้ง (Unit Restroom) ที่สามารถออกแบบและก่อสร้างได้อย่างรวดเร็ว รองรับผู้ป่วยติดเชื้อจำนวนมาก  โดยแยกส่วนการใช้งานสำหรับบุคลากรแพทย์และผู้ป่วยอย่างชัดเจน ปัจจุบันได้ทำการผลิตเพื่อใช้งานจริงแล้วที่โรงพยาบาลสนาม สมุทรสาคร ศูนย์ห่วงใยคนสาคร แห่งที่ 10 ในช่วงที่เกิดการระบาดเชื้อไวรัสโควิดในพื้นที่จ.สมุทรสาคร


นายชนะ กล่าวเพิ่มเติมว่า โรงพยาบาลหรือหน่วยงานสาธารณสุขที่ต้องการคำแนะนำ-ปรึกษา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ CPAC Contact Center โทร.  02-555-5555 หรือ CPAC Solution Center ทั้ง 23 สาขาทั่วประเทศ

นายชนะ ภูมี กรรมการบริหาร CPAC  

“ต้องยอมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในประเทศไทยรอบนี้น่าเป็นห่วงมาก เพราะติดเชื้อกันรวดเร็วขึ้น เราจึงคิดโจทย์จากการป้องกันบุคลากรแพทย์ให้ปลอดภัย CPAC จึงนำความเชี่ยวชาญด้านการก่อสร้าง   ที่มีอยู่พัฒนาเป็นนวัตกรรมช่วยการตรวจและสนับสนุนการรักษาในหลากหลายรูปแบบ บวกกับเทคโนโลยีดิจิทัล CPAC BIM ช่วยให้เห็นองค์รวมก่อนการผลิต เพิ่มความรวดเร็ว ลดความผิดพลาด ตอบโจทย์การสร้างนวัตกรรมให้ทันต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดได้” 
 

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด