“ทีเส็บ”ลุยฟื้นเศรษฐกิจทั่วไทย ดัน2แฟร์ยักษ์โคราช ปลุกเที่ยวไมซ์"สงขลา-เชียงใหม่"

16 ต.ค. 2563 | 07:11 น.

    ทีเส็บเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจภูมิภาค หนุนโคราชจัด 2 แฟร์ยักษ์ หวังเม็ดเงินสะพัด 1,500 ล้าน ปลุกสงขลาทำแผนลุยตลาดใน-นอก เชียงใหม่ชวนขึ้นเหนือ"ได้ทั้งเที่ยวและสัมมนา" 

ทีเส็บเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจภูมิภาค ชูไมซ์เชื่อมโยงท่องเที่ยวพื้นที่ หนุนโคราชจัด 2 แฟร์ยักษ์ หวังเม็ดเงินสะพัด 1,500 ล้าน ปลุกสงขลาทำแผนลุยทั้งตลาดในและระหว่างประเทศ ส่วนเชียงใหม่ชวนขึ้นเหนือได้ทั้งเที่ยวและสัมมนา 
    

นางสาวสุรัชสานุ์ ทองมี ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ หรือ TCEB (ทีเส็บ) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดเผยว่า การสนับสนุนงานแสดงสินค้า Northeast Tech Thailand 2020 และงาน Agro FEX 2020 ที่นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 30 ต.ค.-2 พ.ย.2563 ที่รวม 2 งานใหญ่ไว้ที่เดียวให้เป็นซูเปอร์แฟร์ครั้งนี้ อยู่ภายใต้การสนับสนุนส่งเสริมงานแสดงสินค้าในประเทศ ในโครงการว่า Empower Thailand Exhibition (EMTEX) โดยโครงการนี้มุ่งยกระดับงานแสดงสินค้าที่มีศักยภาพระดับภูมิภาค และทีเส็บตั้งเป้าผลักดันให้นครราชสีมา หรือ โคราช ไมซ์ซิตี้ ขึ้นสู่เวทีนานาชาติศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างสมบูรณ์แบบ
  
  “ทีเส็บ”ลุยฟื้นเศรษฐกิจทั่วไทย ดัน2แฟร์ยักษ์โคราช ปลุกเที่ยวไมซ์\"สงขลา-เชียงใหม่\"

“เราเห็นถึงศักยภาพของผู้ประกอบการไทย ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัย และอุตสาหกรรมด้านการเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร ของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีแนวโน้มเติบโต สามารถแข่งขันได้ทั้งระดับในประเทศและต่างประเทศ จึงยกระดับงานจากปีที่ผ่านมา ให้เป็นงานแสดงสินค้าที่นำเสนอศักยภาพของกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมเทคโนโลยี รถยนต์ไฟฟ้า แขนกลและหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ เครื่องมืออุตสาหกรรม, นวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรโรงงาน และอุตสาหกรรมด้านการเกษตรที่ทันสมัยของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการจัดงานนี้กิจกรรม Matching Program (การเจรจาจับคู่ทางการค้า) ตั้งเป้ามูลค่าการซื้อขาย Business Matching ในงาน Northeast TECH Thailand 2020 ไม่น้อยกว่า 1,500 ล้านบาท และงาน Agro FEX 2020 เป็นงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีการผลิตด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป คาดในกิจกรรม Matching Program (การเจรจาจับคู่ทางการค้า) จะมีมูลค่าการซื้อขาย Business Matching ไม่น้อยกว่า 40 ล้านบาท”
  

“ทีเส็บ”ลุยฟื้นเศรษฐกิจทั่วไทย ดัน2แฟร์ยักษ์โคราช ปลุกเที่ยวไมซ์\"สงขลา-เชียงใหม่\"

  “ทีเส็บ”ลุยฟื้นเศรษฐกิจทั่วไทย ดัน2แฟร์ยักษ์โคราช ปลุกเที่ยวไมซ์\"สงขลา-เชียงใหม่\"

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็วๆ นี้ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  อธิการบดีม.อ. สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ประชุม “3 ปี ไมซ์ซิตี้ สงขลา” ขึ้นเพื่อวางแผนการดำเนินงานสงขลาไมซ์ซิตี้อย่างเป็นทางการ จังหวัดที่ 6 ของประเทศไทย โดยจังหวัดสงขลา มอบหมายให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดตั้งสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการจังหวัดสงขลา (Songkhla Convention and Exhibition Bureau) เพื่อเป็นหน่วยงานในการยกระดับเมืองสู่การเป็นศูนย์กลางการจัดประชุม งานแสดงสินค้า และอีเวนต์ระดับนานาชาติ 
    

ดร.ทรงสิน ธีระกุลพิศุทธิ์ ประธานสาขาการจัดการไมซ์ ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่ นำเสนอแผนงานของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการจังหวัดสงขลา (เอสเส็บ)  ในการผลักดันให้ไมซ์เป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของจังหวัดสงขลา ส่งเสริมการทำตลาดเชิงรุกทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ ส่งเสริมสงขลาสู่เวทีการแข่งขันด้านตลาดไมซ์ ในระดับประเทศและต่างประเทศ และการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและผู้ให้บริการ พัฒนาหลักสูตรและสมรรถนะบุคลากร สนับสนุนให้ผู้ประกอบการจัดงานไมซ์อย่างยั่งยืนยุค New Nomal เพื่อการเป็นจุดหมายปลายทางการจัดงานไมซ์นานาชาติ 
  “ทีเส็บ”ลุยฟื้นเศรษฐกิจทั่วไทย ดัน2แฟร์ยักษ์โคราช ปลุกเที่ยวไมซ์\"สงขลา-เชียงใหม่\"  

“ทีเส็บ”ลุยฟื้นเศรษฐกิจทั่วไทย ดัน2แฟร์ยักษ์โคราช ปลุกเที่ยวไมซ์\"สงขลา-เชียงใหม่\"

ส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(สสปน.)ภาคเหนือ ร่วมกับองค์กรพันธมิตร อาทิ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลำปาง สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจไมซ์ภาคเหนือตอนบน ตัวแทนธุรกิจนำเที่ยว วิสาหกิจชุมชน จัดประชุมที่เขื่อนกิ่วลม จังหวัดลำปาง ร่วมกันผลักดันโครงการ “ขึ้นเหนือที่เดียว ครบทั้งเที่ยวทั้งประชุม” 
    

นางศุภาดา ชัยวงษ์ ผู้แทน สสปน. ภาคเหนือ เปิดเผยว่า การประชุมครั้งนี้เป็น 1 ใน 15 แพ็กเกจเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงการประชุมสัมมนา อบรม เวิร์กช็อป กิจกรรมเพื่อสังคมกับชุมชน และออกแบบการจัดกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ที่แปลกใหม่น่าสนใจ จากการประชุมครั้งก่อน โดยข้อเสนอการประชุมบนแพเขื่อนกิ่วลมเป็นแพ็จเกจที่น่าสนใจ จึงจัดสำรวจศักยภาพเส้นทางนี้ขึ้น ซึ่งการจัดประชุมบนแพน่าสนใจ เพราะว่าแพเขื่อนกิ่วลมเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของลำปาง 
    

ทั้งนี้ ได้มีการตั้งคณะทำงานเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและเส้นทางไมซ์ภาคเหนืออาทิ การท่องเที่ยวเชื่อมโยงทางรถไฟ การท่องเที่ยวเชื่อมโยงอารยธรรมล้านนา การท่องเที่ยวเชิงกีฬา การท่องเที่ยวไมซ์ชุมชน รวมทั้งการปูทางไปสู่ MICE Expo ระดับภาคในอนาคต
    

รวมถึงสำรวจศักยภาพของจังหวัดลำปาง ในการเป็นจุดหมายด้าน meeting & incentive (การประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล) ไม่ว่าจะเป็นการจัดประชุมรูปแบบใหม่บนแพในเขื่อนกิ่วลม เยี่ยมชมมิวเซียมลำปาง และชมอาคารสถาปัตยกรรมโบราณบริเวณกาดกองต้า เพื่อนำร่องจัดทำแพ็กเกจเส้นทางไมซ์ “ขึ้นเหนือที่เดียว ครบทั้งเที่ยวทั้งประชุม” และนำไปทำการตลาดต่อไป
    

นายพัลลภ แซ่จิว ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ไมซ์เป็นเครื่องมือและกลไกที่มีบทบาทสำคัญ ในการช่วยให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฟื้นตัวจากวิกฤติของสถานการณ์โควิด - 19 ช่วยสร้างเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการ จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ ที่โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท “ขึ้นเหนือที่เดียว ครบทั้งเที่ยวทั้งประชุม” ดึงเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่ 4 จังหวัดกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 เพื่อให้เกิดเส้นทางในการขับเคลื่อนไมซ์ไปสู่ชุมชนในเส้นทางต่างๆ ใน 15 เส้นทาง ซึ่งสามารถดึงเม็ดเงินลงพื้นที่ได้มากกว่าการท่องเที่ยวทั่วไป 
  

 นางอัมพร ฤทธิ์ดีเป็งโต ประธานวิสาหกิจชุมชนของชาวแพเขื่อนกิ่วลมและสำเภาทอง กล่าวว่า มีแพทั้งหมด 34 ลำ พร้อมจะรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาประชุมสัญจร โดยแพทุกลำผ่านการตรวจสอบได้มาตรฐาน โดยเฉพาะที่วิสาหกิจชุมชนทั้งหมดเป็นผู้ประกอบการที่นำเที่ยว โดยดำเนินการภายใต้พ.ร.พ.ธุรกิจนำเที่ยว  แพทุกลำต้องมีความพร้อมด้านความปลอดภัย มีชูชีพ และอุปกรณ์ประกอลอื่น ๆ ตามข้อกำหนด เพื่อนำชมบรรยากาศของเขื่อนกิ่วลมและที่สำเภาทองในแบบเชิงอนุรักษ์ที่เป็นธรรมชาติ สวยงามด้วยภูเขาที่ชุ่มชื้น มีต้นไม้และแม่น้ำใส โดยมาทำกิจกรรมประชุมได้ทั้งแบบเช้ามาเย็นกลับ หรือจะพักค้างคืนก็มีแพพักไว้บริการ 

“ทีเส็บ”ลุยฟื้นเศรษฐกิจทั่วไทย ดัน2แฟร์ยักษ์โคราช ปลุกเที่ยวไมซ์\"สงขลา-เชียงใหม่\"

หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ หน้า 17 ปีที่ 40 ฉบับที่ 3,619 วันที่ 18-21 ตุลาคม พ.ศ.2563

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

"ไมซ์" สูญรายได้6หมื่นล.“ทีเส็บ” จ่อฟื้นธุรกิจ

“ไมซ์ไทย”กับชีวิตวิถีใหม่หลังโควิด 19 รับคลายล็อกดาวน์

โคราชประโคมขึ้นชั้น“เมืองไมซ์” จุดหมายใหม่งานประชุมสัมมนา

สงขลาจุดพลุขึ้นชั้น“เมืองไมซ์” ตั้ง SCEBเสริมแกร่งธุรกิจครบวงจร

หนุน"เชียงราย"ใช้ไมซ์ดูดท่องเที่ยว