"กทม." พัฒนา ป่าชายเลน ชายทะเล บางขุนเทียน

19 ส.ค. 2563 เวลา 10:22 น. 637

กทม.พัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน – ทางสัญจรของชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน ดึงนักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่ 

 

 

ขึ้นชื่อว่า “ป่าชายเลน” ในกรุงเทพมหานคร  ต้องนึกถึง “ชายทะเลบางขุนเทียน”    ป่าชายเลนแห่งเดียวของกทม. ที่มีแนวเขต ติดทะเล  มีผู้คนจำนวนมากให้ความสนใจ  และเพื่อให้ เกิดความ สมบูรณ์ สนับสนุน ประชาชน  นักท่องเที่ยว ให้เดินทางมาสัมผัสมากขึ้น กทม.จึง อยู่ระหว่างฟื้นฟู ให้กลับมามีชีวิตชีวา อีกครั้ง เพื่อเป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาติ และเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจทุกเพศทุกวัย
"กทม." พัฒนา  ป่าชายเลน ชายทะเล บางขุนเทียน

 

นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาพื้นที่บริเวณ ดังกล่าวไปพร้อมๆ กัน ด้วยการก่อสร้างสะพานข้ามคลองพิทยาลงกรณ์  และสะพานทางเดิน-ทางจักรยานเลียบเส้นทางศึกษาและชมธรรมชาติป่าชายเลน เพื่อเพิ่มความสะดวกในการสัญจรแก่คนในชุมชน รวมถึงเป็นเส้นทางเดิน-ปั่นจักรยาน แก่นักเรียน นักศึกษา นักปั่น นักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป ได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติป่าชายเลนได้สะดวก ปลอดภัยขึ้น มีกำหนดแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2563 
"กทม." พัฒนา  ป่าชายเลน ชายทะเล บางขุนเทียน

พร้อมกันนี้ พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  ระบุว่า ยังดำเนินการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนชายทะเลบางขุนเทียน และการก่อสร้างศูนย์แสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเขตบางขุนเทียน บริเวณเชิงสะพานข้ามคลองพิทยาลงกรณ์ เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และยังเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตบางขุนเทียนอีกด้วย
           ในอดีตพื้นที่ชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนเป็นแนวป่าชายเลนที่มีลักษณะพิเศษ มีสภาพเป็นพื้นที่ลุ่ม และมีความสมบูรณ์มาก สามารถพบป่าชายเลนในกรุงเทพมหานครได้ 3 ลักษณะด้วยกัน คือ เป็นป่าที่ขึ้นบนดินสันดอนปากแม่น้ำ และหาดโคลน/เลน เป็นป่าที่ขึ้นตามแอ่งน้ำ และหนองน้ำขัง และเป็นป่าที่ขึ้นตามชายคลอง โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2532 ให้จำแนกพื้นที่ป่าชายเลนบางขุนเทียนออกจากป่าไม้ถาวรแห่งชาติ ทั้งนี้ กรมป่าไม้ได้มอบพื้นที่ให้เป็นที่ดินในความดูแลของกทม.  จำนวน 2,735 ไร่ ต่อมาปี 2538 ขอพระราชทานน้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินผืนนี้ให้ดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แต่พระองค์ทรงไม่รับน้อมเกล้าฯ และแนะให้ กทม. พัฒนาเป็นสวนป่าชายเลน ป่าไม้โกงกาง ลานโล่ง และธารน้ำให้เป็นสถานที่พักผ่อนเชิงอนุรักษ์ และต่อมาได้มีการจัดพื้นที่บริเวณนี้ให้ประชาชนเข้ามาทำกิน ส่งผลให้ป่าชายเลนถูก "กทม." พัฒนา  ป่าชายเลน ชายทะเล บางขุนเทียน  "กทม." พัฒนา  ป่าชายเลน ชายทะเล บางขุนเทียน

ทำลายเปลี่ยนสภาพเป็นบ่อเลี้ยงกุ้งแบบธรรมชาติ และจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติของกระแสนน้ำหมุน และคลื่นทะเลบริเวณปากอ่าวไทย ทำให้ชายฝั่งทะเลถูกกัดเซาะพังทลาย จมหายไปในทะเล ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นได้รับความเดือดร้อน และไม่สามารถใช้ประโยชนจากป่าชายเลนได้เช่นเดิม จนในปัจจุบัน บริเวณตอนบนที่ติดกับพื้นที่ป่าชายเลนได้มีสภาพแปลงเป็นนากุ้ง และบ่อปลา ซึ่งจากการสำรวจพื้นที่ป่าชายเลนบางขุนเทียนในปี 2544 พบว่า เหลือป่าชายเลนตามแนวชายฝั่งทะเลเพียง 200 ไร่เศษเท่านั้น "กทม." พัฒนา  ป่าชายเลน ชายทะเล บางขุนเทียน

 


 

 

 

สำหรับเส้นทาง  ถนนสายหลักในพื้นที่เขตบางขุนเทียน ได้แก่ ถนนกาญจนาภิเษก เริ่มต้นเข้าสู่ท้องที่เขตบางขุนเทียนจากทางรถไฟสายวงเวียนใหญ่-มหาชัย แขวงแสมดำ ต่อเนื่องมาจากแขวงบางบอน เขตบางบอน และไปสิ้นสุดที่คลองบางมด ก่อนจะตัดผ่านเข้าสู่แขวงบางมด เขตทุ่งครุต่อไป ถนนพระรามที่ 2 เริ่มต้นเข้าสู่ท้องที่เขตบางขุนเทียนจากคลองวัดกก แขวงท่าข้าม ต่อเนื่องมาจากแขวงบางมด เขตจอมทอง และไปสิ้นสุดที่เส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรสาคร ก่อนจะตัดผ่านเข้าสู่ท้องที่ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาครต่อไป ถนนบางขุนเทียน ตัดผ่านพื้นที่ทางเหนือของเขต เข้าสู่ท้องที่เขตจากทางรถไฟสายวงเวียนใหญ่-มหาชัย แขวงแสมดำ ต่อเนื่องมาจากแขวงบางบอน เขตบางบอน และไปสิ้นสุดที่ถนนพระรามที่ 2 ขณะถนนบางขุนเทียนชายทะเล ตัดผ่านพื้นที่ตอนกลางและตอนใต้ของเขต เริ่มต้นจากถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ และไปสิ้นสุดที่ถนนเลียบคลองพิทยาลงกรณ์ซึ่งตัดออกสู่ท้องที่ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

 ทั้งนี้ เขตบางขุนเทียน เป็นหนึ่งใน50  เขตของกทม.  สภาพพื้นที่ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเขตเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย การค้า และอุตสาหกรรม ในขณะที่พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเขตเกษตรกรรมและมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เนื่องจากเป็นเขตเดียวของกทม.ที่มีพื้นที่ติดกับอ่าวไทยเป็นระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร  และยังมีป่าชายเลนหลงเหลืออยู่
หากย้อนไปในอดีต อำเภอบางขุนเทียน เดิมเคยเป็นที่อยู่อาศัยของชาวมอญที่อพยพมาจากจังหวัดสมุทรสงคราม ในช่วงปลายรัชกาลที่ 4  เป็นอำเภอที่เก่าแก่ สันนิษฐานว่าก่อตั้งในปี  2410 เดิมขึ้นอยู่กับจังหวัดธนบุรี ซึ่งต่อมาพื้นที่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอ (บริเวณริมคลองด่าน คลองดาวคะนอง และคลองบางขุนเทียน) มีความเจริญและมีชุมชนเพิ่มขึ้น ทางราชการจึงได้จัดตั้งเทศบาลนครธนบุรีขึ้นในปี  2479 โดยให้ตำบลบางค้ออยู่ในท้องที่ด้วย และจัดตั้งสุขาภิบาลบางขุนเทียนขึ้นในพื้นที่บางส่วนของตำบลบางขุนเทียนและตำบลบางมดในปี  2508

 

ภายหลังได้มีการรวมจังหวัดธนบุรีและจังหวัดพระนครเป็นนครหลวงกรุงเทพธนบุรีและเปลี่ยนเป็นกรุงเทพมหานคร แบ่งพื้นที่ออกเป็นเขตและแขวงแทนอำเภอและตำบล อำเภอบางขุนเทียนจึงได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น เขตบางขุนเทียน  กทม. มีเขตการปกครอง 7 แขวง ได้แก่ แขวงบางขุนเทียน แขวงบางค้อ แขวงจอมทอง แขวงบางมด แขวงท่าข้าม แขวงบางบอน และแขวงแสมดำ ต่อมาในพื้นที่เขตมีประชากรหนาแน่นขึ้นมาก เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึง กรุงเทพมหานครจึงตั้งสำนักงานเขตบางขุนเทียน สาขา 1 ดูแลพื้นที่ 4 แขวง ซึ่งได้แยกออกไปเป็นเขตจอมทองในปี  2532 และเมื่อปี  2540 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย แยกแขวงบางบอนออกไปตั้งเป็นเขตบางบอน
#เอาเป็นว่า  หากไม่ต้องการเดินทางไกล สามารถ  สัมผัส  เส้นทางธรรมชาติ  ลิ้มลองอาหารซีฟู๊ด  อุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน  ในเมืองหลวง ได้ที่ ชายทะเลบางขุนเทียน!!!