28 ก.ค. “เฉลิมพระชนมพรรษา”  ในหลวงร.10  “คมนาคม” ลงนามถวายพระพร

28 ก.ค. 2563 เวลา 3:41 น. 2.5k

"คมนาคม" ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว-ลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯ 28 กรกฎาคม 2563

 

 

 

 

 

 

 

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่ากระทรวงคมนาคม ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563  เพื่อแสดงความจงรักภักดี และแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ พระบรมมหาราชวัง 28 ก.ค. “เฉลิมพระชนมพรรษา”  ในหลวงร.10  “คมนาคม” ลงนามถวายพระพร

 เช่นเดียวกับ นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม นำคณะผู้บริหารในสังกัดกระทรวงคมนาคม ร่วมลงนามถวายพระพร  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาโดยมีนายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ร่วมลงนามถวายพระพร

 

 

 

 

ขณะ บริเวณโถงกลางสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร  โดยมี นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย  เป็นประธานในพิธีนำคณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างการรถไฟฯ เข้าร่วมพิธีฯ และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลอย่างพร้อมเพรียงกันเพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการเป็นข้าราชการที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะข้าราชการของแผ่นดิน ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนคนไทยและประเทศชาติต่อไป

แท็กที่เกี่ยวข้อง