"เอส แอนด์ พี" แปลงขวดพลาสติกเป็นเสื้อพนักงาน

11 ก.ค. 2563 เวลา 3:30 น. 330

เอส แอนด์ พี ผุดโครงการด้านสิ่งแวดล้อม “ขวดนี้ไม่ใช้...เราขอนะ” รวบรวมขวดพลาสติกใส มาแปลงเป็นเสื้อพนักงาน S&P ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน นำทรัพยากรที่ไม่ใช้แล้วมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมเตรียมต่อยอดสู่ โครงการ S&P Kitchen for Kids

"มณีสุดา ศิลาอ่อน" ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด(มหาชน) เปิดเผยว่า โครงการขวดนี้ไม่ใช้ เราขอนะ เป็นโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม ที่นำขวดพลาสติกใส (PET) ที่ไม่ใช้แล้ว จากการตั้งกล่องรับบริจาค 10 จุด ทั้งสำนักงาน โรงงาน และหน้าร้าน S&P ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 เพื่อนำขวดส่งเข้าโรงงานรีไซเคิล นำไปคัดแยก ทำความสะอาด และบีบอัดเป็นเม็ดพลาสติก นำไปแปลงเป็นเสื้อพนักงาน S&P จำนวน 7,000 ตัว 

"เอส แอนด์ พี" แปลงขวดพลาสติกเป็นเสื้อพนักงาน

โครงการนี้เกิดขึ้นเพื่อรณรงค์ส่งเสริมพนักงาน และลูกค้าที่มาใช้บริการที่ร้าน S&P ให้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม รู้จักคัดแยกขยะให้ถูกประเภท เพื่อนำกลับมาแปรรูปเป็นของชิ้นใหม่ สร้างมูลค่าเพิ่มตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อันจะทำให้เกิดความยั่งยืนทั้งระบบ ตลอดจนช่วยลดขยะให้เป็นศูนย์ นอกจากจะช่วยโลกแล้ว ยังเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้แก่พนักงานด้วย

"เอส แอนด์ พี" แปลงขวดพลาสติกเป็นเสื้อพนักงาน

บริษัทฯ ยังมีแผนดำเนินโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งเป้ารับบริจาคขวดพลาสติกเพื่อส่งต่อเรื่องราวดีๆ นี้ไปยังชุมชนและสังคม ด้วยการอัพไซคลิ่ง (Upcycling) เป็นผ้ากันเปื้อน หมวกเชฟ เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ สำหรับโครงการS&P Kitchen for Kids ต่อไป

"เอส แอนด์ พี" แปลงขวดพลาสติกเป็นเสื้อพนักงาน

นอกจากโครงการดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ ยังมีโครงการถุงสีเขียว (Green Bag) ที่ร่วมกับ บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ผู้ก่อตั้งโครงการวน ที่นำถุงพลาสติกหูหิ้วที่ไม่ใช้แล้วจากหน้าร้านจำนวนกว่า 9,000 กิโลกรัม เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล เพื่อผลิตเป็นถุงใบใหม่ที่มีความหนา 50 ไมครอน เหมาะแก่การนำกลับมาใช้ซ้ำ เพื่อนำมาใช้ในการจัดส่งเดลิเวอรี่ด้วย

"เอส แอนด์ พี" แปลงขวดพลาสติกเป็นเสื้อพนักงาน

แท็กที่เกี่ยวข้อง