ส่องมูลค่าพอร์ต"ประกันสังคม"ลงทุนใน 10 หุ้นบิ๊กแคป Q1/67 ตัวไหน เพิ่ม-ลด

28 พ.ค. 2567 | 06:59 น.

เปิดมูลค่าพอร์ต "ประกันสังคม" ที่ลงทุนใน 10 บริษัทจดทะเบียน (บจ.) ขนาดใหญ่ ไตรมาสแรกปี 2567 ตัวไหนเพิ่มหรือลดลง เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน ( Q1/66 )

ประกันสังคม รายงานเงินลงทุนรวมของกองทุนประกันสังคม ในช่วงไตรมาสแรกปี 2567  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 มูลค่ารวม 2,508,729 ล้านบาท มีผลตอบแทน 14,175 ล้านบาท คิดเป็น 0.57% ของมูลค่าเงินลงทุนรวม  แต่ลดลง 1,604 ล้านบาท หรือลดลง 10.16% จากไตรมาสแรกปี 66 ที่มีมูลค่าผลตอบแทน 15,779 ล้านบาท  

ผลตอบแทนที่ลดลง ส่วนใหญ่เป็นการลดลงจากเงินปันผลและกำไรขาดทุนจากการขายตราสารทุนหรือหุ้น จากไตรมาสแรกปี 67 ได้รับผลตอบแทนในส่วนนี้  3,987 ล้านบาท ลดลง 34.33% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ( Q1/66 ) ทีได้รับ  6,071 ล้านบาท

 

ส่องมูลค่าพอร์ต\"ประกันสังคม\"ลงทุนใน 10 หุ้นบิ๊กแคป Q1/67 ตัวไหน เพิ่ม-ลด

 


 

ฐานเศรษฐกิจ รวบรวมมูลค่าพอร์ตของกองทุนประกันสังคม ที่ลงทุนใน 10 หุ้นบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ขนาดใหญ่ไตรมาส 1/67 เทียบไตรมาส 1/66  พบพอร์ตลงทุนใน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BCP มีมูลค่าเติบโต (yoy ) สูงสุด  44.41% ขณะที่พอร์ตลงทุนในหุ้น บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCC มีมูลค่าพอร์ตติดลบมากสุด  - 22.39% เนื่องจากสัดส่วนหุ้นที่ถือและผลตอบแทนราคาหุ้นปรับลดลง  (ตามตารางประกอบ)