"รวิพรรณ จารุทวี" เข้าซื้อบิ๊กล็อต XPG 350 ล้านหุ้น ดันถือหุ้นใหญ่เป็น 3.39%

23 เม.ย. 2567 | 01:29 น.

"รวิพรรณ จารุทวี" เข้าซื้อบิ๊กล็อต XPG จาก"กรวิชญ์ สวาทยานนท์" จำนวน 350 ล้านหุ้น หรือสัดส่วน 3.2709% ดันขึ้นแท่นถือหุ้นใหญ่อันดับ 6 เพิ่มเป็น 3.3993%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแจ้ง ตามแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งเป็นรายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ XPG โดยนางสาว รวิพรรณ จารุทวี โดยเป็นการซื้อผ่านระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บนกระดานรายใหญ่ (Big Lot Board) จาก นายกรวิชญ์ สวาทยานนท์  เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2567 จำนวน 350,000,000 หุ้น คิดเป็น 3.2709% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

 

ส่งผลให้ นางสาวรวิพรรณ จารุทวี ถือหุ้นทั้งสิ้น  363,736,800 หุ้น คิดเป็น 3.3993% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ และเป็นการถือหุ้นโดยกลุ่มรวม 590,295,646 หุ้น คิดเป็น 5.5166% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

\"รวิพรรณ จารุทวี\" เข้าซื้อบิ๊กล็อต XPG 350 ล้านหุ้น ดันถือหุ้นใหญ่เป็น 3.39%
 

ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 15 มี.ค. 2567 ประกอบด้วย

 • บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) 1,221,281,042 หุ้น สัดส่วน 12.83%
 • บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 846,107,521  หุ้น สัดส่วน 8.89%
 • นาย มงคล ประกิตชัยวัฒนา 606,641,035  หุ้น สัดส่วน 6.37%
 • ELEVATED RETURNS LLC 571,000,000     หุ้น สัดส่วน 6.00%
 • UBS AG SINGAPORE BRANCH    351,022,668  หุ้น สัดส่วน 3.69%
 • นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ 292,807,776 หุ้น สัดส่วน 3.08%
 • MR. STEPHANE COLETTE A. DE BAETS 250,000,000 หุ้น สัดส่วน 2.63%
 • น.ส. กมลกานต์ ศรีมงคล  227,071,999 หุ้น สัดส่วน 2.39%
 • WISDOM LEADER VENTURES LIMITED 226,558,846  หุ้น สัดส่วน 2.38%
 • UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 215,451,047 หุ้น สัดส่วน2.26%
 • BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH 215,000,000 หุ้น สัดส่วน  2.26%
 • บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 200,803,153  หุ้น สัดส่วน 2.11%
 • นาย เกรียงศักดิ์ จารุทวี  140,333,500  หุ้น สัดส่วน 1.47%
 • นาย รัชพล สำเร็จวาณิชย์    88,707,786  หุ้น สัดส่วน    0.93%
 • LGT BANK (SINGAPORE) LTD 84,000,000  หุ้น สัดส่วน  0.88%
 • บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด 83,500,000 หุ้น สัดส่วน 0.88%
 • นายระเฑียร ศรีมงคล75,690,662  หุ้น สัดส่วน    0.80%
 • CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 53,635,000  หุ้น สัดส่วน 0.56%