ฟันด์โฟลว์หอบเงินหนีออกจากตลาดภูมิภาค ไทยโดนลูกหลง 165 ล้านเหรียญ

21 เม.ย. 2567 | 13:47 น.

ตลอดสัปดาห์ (15-19 เม.ย.67) ฟันด์โฟลว์หอบเงินหนีตลาดหุ้นภูมิภาคไปกว่า 4.74 พันล้านเหรียญ 3 ประเทศถูกเทขายสุทธิสูงสุด ได้แก่ ไต้หวัน อินเดีย และมาเลเซีย ขณะที่ไทยถูกแรงกระทบ 165 ล้านเหรียญ ยักษ์ใหญ่ AWC นับตั้งแต่ต้นปีถูกขายสุทธิกว่า 3.57 หมื่นล้าน

จากการตรวจสอบข้อมูลการเคลื่อนย้ายเงินทุนต่างชาติในตลาดหุ้นภูมิภาค นับตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน ต่อเนื่องมาจนถึงวันที่ 19 เมษายน 2567 พบว่า 3 ประเทศที่ต่างชาติขายออกสุทธิสูงสุดได้แก่ ไต้หวัน 3,133 ล้านเหรียญ อินเดีย 779 ล้านเหรียญ และมาเลเซีย 244 ล้านเหรียญ ในขณะที่อินโดนีเซีย ไทย เวียดนาม เกาหลีใต้ และฟิลิปปินส์ การเคลื่อนย้ายเงินทุนของต่างชาติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีการขายออกสุทธิอยู่ที่ 226 ล้านเหรียญ, 165 ล้านเหรียญ, 88 ล้านเหรียญ, 65 ล้านเหรียญ และ 46 ล้านเหรียญ ตามลำดับ ขณะที่ประเทศญี่ปุ่น เป็นเพียงตลาดเดียวในภูมิภาคที่ไม่มีความเคลื่อนไหว จากสัปดาห์หน้า (8-12 เม.ย.67) ที่มีมูลค่าการซื้อสุทธิอยู่ที่ 11,355 ล้านเหรียญ

แต่หากเทียบการเคลื่อนย้ายเงินทุนต่างชาติในตลาดภูมิภาคนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม มาจนถึงวันที่ 18 เมษายน 2567 จะพบว่า 3 ประเทศที่ต่างชาติมีการขายออกสุทธิสูงสุดได้แก่ ประเทศไทย 1,849 ล้านเหรียญ เวียดนาม 784 ล้านเหรียญ และ มาเลเซีย 579 ล้านเหรียญ ในขณะที่ประเทศญี่ปุ่นยังคงเป็นอันดับ 1 ในตลาดภูมิมาคที่ต่างชาติมีการเข้าซื้อสุทธิสูงที่สุดรวม 33,397 ล้านเหรียญ รองลงมาคือ เกาหลีใต้ 14,272 ล้านเหรียญ และ ไต้หวัน 1,011 ล้านเหรียญ ส่วนประเทศอินเดีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ การซื้อสุทธิยังอยู่ในโซนบวกที่ระดับ 948 ล้านเหรียญ, 876 ล้านเหรียญ และ 77 ล้านเหรียญ ตามลำดับ

 

ฟันด์โฟลว์หอบเงินหนีออกจากตลาดภูมิภาค ไทยโดนลูกหลง 165 ล้านเหรียญ

สำหรับมูลค่าการซื้อขายนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 19 เมษายน 2567 ตามประเภทนักลงทุนนั้น พบว่า ทั้งสถาบันในประเทศ บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ และนักลงทุนต่างประเทศ มีการขายสุทธิรวมกันกว่า 85,767.25 ล้านบาท แบ่งออกเป็น สถาบันในประเทศ ขายสุทธิ 11,229.25 ล้านบาท, บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ ขายสุทธิ 4,471.74 ล้านบาท และนักลงทุนต่างประเทศ ขายสุทธิ 70,066.26 ล้านบาท ในขณะที่กลุ่มนักลงทุนในประเทศ ยังคงเป็นเพียงกลุ่มเดียวที่มีการซื้ออย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ต้นปี 2567 จนถึงปัจจุบัน รวมมูลค่าซื้อสุทธิกว่า 85,767.24 ล้านบาท

 

ฟันด์โฟลว์หอบเงินหนีออกจากตลาดภูมิภาค ไทยโดนลูกหลง 165 ล้านเหรียญ

การถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างชาติ 10 อันดับสูงสุด นับตั้งแต่ต้นปี 2567 จนถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 ประกอบด้วย

 

ฟันด์โฟลว์หอบเงินหนีออกจากตลาดภูมิภาค ไทยโดนลูกหลง 165 ล้านเหรียญ


การซื้อหุ้นของนักลงทุนต่างชาติ ได้แก่ 
AOT ซื้อสุทธิ 9,142.5 ล้านบาท
TOP ซื้อสุทธิ 5,176.7 ล้านบาท
SCB ซื้อสุทธิ 4,788.6 ล้านบาท
PTTEP ซื้อสุทธิ 4,053.7 ล้านบาท
WHA ซื้อสุทธิ 2,187.9 ล้านบาท
ADVANC ซื้อสุทธิ 1,928.5 ล้านบาท
KTC ซื้อสุทธิ 1,791.5 ล้านบาท
BCH ซื้อสุทธิ 1,712.2 ล้านบาท
BDMS ซื้อสุทธิ 1,367.8 ล้านบาท
PTT ซื้อสุทธิ 1,244.8 ล้านบาท

การขายหุ้นของนักลงทุนต่างชาติ ได้แก่
AWC ขายสุทธิ 35,784.1 ล้านบาท
CPALL ขายสุทธิ 8,032.1 ล้านบาท
BTS ขายสุทธิ 4,401.8 ล้านบาท
CPN ขายสุทธิ 4,048.3 ล้านบาท
KTB ขายสุทธิ 3,564.0 ล้านบาท
TISCO ขายสุทธิ 3,326.8 ล้านบาท
SCC ขายสุทธิ 3,195.0 ล้านบาท
KBANK ขายสุทธิ 2,192.1 ล้านบาท
LH ขายสุทธิ 1,878.5 ล้านบาท
HMPRO ขายสุทธิ 1,372.4 ล้านบาท

 

(อ้างอิงจากบทวิเคราะห์ บล.กรุงศรี วันที่ 19 เม.ย.67)