ITD ยันสภาพคล่องไร้ปัญหา-คืบหน้าหาผู้ร่วมลงทุน"ทวาย-โพแทช"

17 เม.ย. 2567 | 05:35 น.

ITD ยันปัญหาสภาพคล่องไม่กระทบ แบงก์ให้วงเงินเพียงพอรันงานในมือกว่า 100 โปรเจ็กต์และประมูลงานใหม่ มั่นใจงบรัฐ 67-68 ฉลุยหนุนงานเพิ่มขึ้นมากกว่า 2 ปีที่ผ่านมา คืบโครงการทวาย รับมี บจก.กรุงธนเอ็นยิเนียร์" กลุ่มทุนจีนสนใจ ขณะที่แผนแก้หนี้ ทยอยปรับเป็นหนี้ระยะยาว

นายวรวุฒิ หิรัญยไพศาลสกุล เลขานุการ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) หรือ ITD เปิดเผย ในการประชุม Public Presentation  เพื่อชี้แจงข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 ว่า

บริษัทฯ ยังคงมีความเชื่อมั่นในศักยภาพและโอกาสที่จะได้รับงานโครงการก่อสร้างขั้นพื้นฐานต่างๆ ที่ทางภาครัฐและเอกชนอยู่ระหว่างการประกาศจัดซื้อจัดจ้างเป็นจำนวนมาก ได้แก่ งานสร้างถนน ทางด่วน รถไฟรางคู่ รถไฟความเร็วสูง การขยายสนามบิน ทั้งในปริมณฑลกรุงเทพและต่างจังหวัดหลัก อาทิเชียงใหม่ ภูเก็ต และกระบี่เป็นต้น เนื่องจากบริษัทฯ มีประสบการณ์และผลงานในอดีตที่สามารถแข่งขันได้ทุกประเภท

พร้อมกันนี้ในช่วงถาม - ตอบ นักลงทุน ฯ  "อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ ( ITD ) " ได้ชี้แจง ซึ่ง "ฐานเศรษฐกิจ" ได้ประมวลสรุปประเด็นที่น่าใจดังนี้

ยันสภาพคล่องเพียงพอ"รันงานในมือและประมูลงานใหม่"

ความคืบหน้าเกี่ยวกับสภาพคล่องของบริษัทฯ นั้น ที่ผ่านมาบริษัทฯได้เจรจากับกลุ่มเจ้าหนี้เกี่ยวกับ 2 เรื่องคือ เรื่องหุ้นกู้ ซึ่งทางผู้ถือหุ้นกู้ให้ขยายระยะเวลาการชำระคืนไป 2 ปี ทำให้สภาพคล่องในส่วนนี้ดีขึ้น และเรื่องเงินทุนหมุนเวียนที่บริษัทฯ กำลังเจรจากับทางกลุ่มธนาคารเพื่อที่จะขอวงเงินสินเชื่อเพื่อมาหมุนเวียนในการดำเนินโครงการต่อไป มีความคืบหน้าที่ดี และคาดว่าน่าจะได้บทสรุปในไม่ช้านี้  

ทั้งนี้ยืนยันว่าปัญหาสภาพคล่องในปัจจุบัน ไม่ส่งผลกระทบต่อการประมูลงานภาครัฐในอนาคต บริษัท ฯ ยังได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินในการออกหนังสือค้ำประกันการประมูลงาน ไม่ว่าจะเป็นงานภาครัฐงานภาคเอกชนบริษัทฯ ก็ยังสามารถที่จะออกหนังสือค้ำประกันต่างๆ ได้และเข้าประมูลงานได้ตามปกติ

 

" ยืนยันได้ว่า วงเงินที่จะได้รับนั้นเพียงพอให้บริษัทฯ นำไปใช้ดำเนินโครงการในมือของบริษัทฯ ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เริ่มเจรจากับกลุ่มธนาคารมาตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคม 2566 และได้มีการศึกษารายละเอียดของแต่ละโครงการ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาวงเงินที่เหมาะสมและเพียงพอสำหรับการดำเนินงานโครงการที่บริษัทมีมากกว่า 100 โครงการให้สำเร็จไปได้ด้วยดี

นอกจากนี้ทางธนาคารยังสามารถให้วงเงินสำหรับการประมูลงานใหม่ เพื่อให้บริษัทมีโครงการเพิ่มเติม และทำให้มีเงินทุนหมุนเวียนมากขึ้น ซึ่งเมื่อประกอบกับการลดต้นทุนของบริษัทแล้ว จะทำให้บริษัทสามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคงมากขึ้น"

มั่นใจงบภาครัฐ 67-68 เดินหน้าหนุนงานในมือเพิ่ม

นอกจากนี้การที่งบประมาณปี 2567 ของภาครัฐสามารถทำการเบิกจ่ายได้ในเวลาอันใกล้นี้ จะมีส่วนช่วยทำให้สภาพคล่องของบริษัท ฯมีการปรับตัวดีขึ้น โดยคาดว่าเมื่องบประมาณของปี 2567 –2568 เสร็จสิ้น จะทำให้มีการประมูลงานของภาครัฐเพิ่มมากขึ้น และจะทำให้บริษัทฯ มีงานเพิ่มมากขึ้นกว่าในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ITD ยังได้ระบุถึงสาเหตุของปัญหา และแผนการชำระหนี้เพื่อลดค่า D/E ว่า มีหลายประเด็นที่กระทบกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น เรื่องของเงินลงทุนในระยะยาว ซึ่งยังไม่ได้ก่อให้เกิดผลกลับมา ในโครงการที่ทวาย และโครงการเหมืองแร่โพแทช ซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินการเพื่อที่จะให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น  การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 รวมถึงภาวะสงครามก็ส่งผลให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นและทำให้บริษัทได้รับผลกระทบเช่นกัน

 

 

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีแผนในการชำระหนี้ เช่นการที่บริษัทฯ จะได้รับงานเพิ่มมากขึ้น เรื่องของการลดต้นทุนโครงการเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้มากขึ้น รวมถึงการขายทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงานเพื่อนำมาลดภาระหนี้ นอกจากนี้ยังมีการลงทุนในสัมปทานต่างๆ ซึ่งคาดว่าน่าจะสามารถดำเนินการไปได้ด้วยดี ทั้งโครงการเหมืองแร่โพแทชที่ได้รับใบอนุญาตมาแล้ว และคาดว่าจะสามารถดำเนินการต่อเนื่องได้ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นในอนาคต

"ณ วันที่ 31ธันวาคม 2566 บริษัทฯ ยังไม่ได้รับอนุมัติจากเจ้าหนี้หุ้นกู้และเจ้าหนี้ธนาคารในเรื่องการดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ( D/E ) ผู้สอบบัญชีจึงทำการบันทึกหนี้สินระยะยาวบางส่วนเป็นหนี้สินระยะสั้น ต่อมาบริษัทฯ ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นกู้ในการผ่อนผันการดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน และธนาคารหลักก็ได้อนุมัติเรียบร้อยแล้ว ขาดอยู่เพียงสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ซึ่งอยู่ในระหว่างการนำเสนอคณะกรรมการของธนาคารในการอนุมัติ โดยจากการเจรจาคาดว่าไม่น่าจะมีปัญหาและจำนวนเงินนั้นก็เป็นส่วนน้อย จึงคาดว่าหนี้สินระยะสั้นจะมีการเปลี่ยนเป็นหนี้สินระยะยาวในไตรมาสที่หนึ่ง "

แจงคืบหน้าหาผู้ลงทุนโครงการทวาย - โพแทช

ในส่วนของโครงการเหมืองแร่โพแทช บริษัทฯ ได้มีการว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงินแล้ว และกำลังเจรจากับผู้ลงทุนที่สนใจอยู่ หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อไป ส่วนโครงการทวาย จากการเจรจาเบื้องต้น มีผู้ลงทุนที่สนใจ ได้แก่ บริษัท กรุงธนเอ็นยิเนียร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความสามารถและประสบการณ์ในการดำเนินโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ รวมถึงมีผู้ลงทุนจากประเทศจีน ที่มองเห็นโอกาสในการลงทุนโครงการนี้ จะเข้ามาร่วมค้ากับกลุ่มบริษัทไทยอีกด้วย

แจงประเด็นค้างจ่ายเงินซัพพลายเออร์

ส่วนเรื่องการค้างจ่ายเงินซัพพลายเออร์   ITD ได้ตอบประเด็นนี้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทางกลุ่มธนาคารเข้ามาร่วมพิจารณากับทางบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องการจัดการเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้น กลุ่มธนาคาร และกลุ่มซัพพลายเออร์ จึงได้มีการเจรจากับกลุ่มธนาคารเพื่อขอเงินสนับสนุนในการชำระหนี้กลุ่มเจ้าหนี้ต่างๆ เพราะโครงการของบริษัทจำเป็นต้องอาศัยกลุ่มซัพพลายเออร์ในการดำเนินงานให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี