ตลท.เปิดโพย"หุ้นปันผลสูง"ผลตอบแทนเฉลี่ย 8.0% ต่อปี

11 เม.ย. 2567 | 03:09 น.

ตลท.เปิดรายชื่อ "หุ้นปันผลสูง" ผลตอบแทนเฉลี่ย 8.0% ต่อปี ในกลุ่ม Dividend Universe และ กลุ่ม SETHD Index พบกลุ่มอุตสาหกรรมจ่ายสูงสุด โดย 7 หลักทรัพย์ยีลด์สูงกว่าค่าเฉลี่ยได้แก่ SWC, LHK, LANNA, PSH, STGT, RCL และ STA

ฝ่ายวิจัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ( ตลท.)  เปิดเผยถึง อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล ( Dividend yield ) ของบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ในกลุ่มหุ้น Dividend Universe ชุด 5 ปี พบว่ามี 43 บริษัท จากทั้งหมด 141 บริษัทที่ Dividend yield เฉลี่ย 5 ปี สูงกว่า 5.00% ต่อปี และบจ.ที่มี Dividend yield เฉลี่ย 5 ปี สูงสุด 15 อันดับแรก มี Dividend yield เฉลี่ย อยู่ในช่วง 6.62% ถึง 11.57% หรือเฉลี่ยอยู่ที่ 8.00% ต่อปี   มีดังนี้

 

ตลท.เปิดโพย\"หุ้นปันผลสูง\"ผลตอบแทนเฉลี่ย 8.0% ต่อปี

 

ทั้งนี้จำนวนบจ.ที่อยู่ในกลุ่มหุ้น "Dividend Universe" มีจำนวน 141 บริษัท  เป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ( SET) 119 บริษัท และในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) 22 บริษัท  โดยเป็นบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจบริการมากที่สุด คือ 33 บริษัท แต่หากเทียบกับจำนวนบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม พบว่า กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมมีจำนวนบริษัทในกลุ่มหุ้น Dividend Universe ในสัดส่วนสูงสุดที่ระดับ 28%

กลุ่มหุ้น Dividend Universe จ่ายอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลเฉลี่ย 5 ปี อยู่ที่ 4.11% ต่อปี สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดอยู่ที่ 2.88% และน้อยกว่าบริษัทจดทะเบียนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม Dividend Universe (Non-Dividend Universe) ที่เฉลี่ยอยู่ที่ 4.19% 

ตลท.เปิดโพย\"หุ้นปันผลสูง\"ผลตอบแทนเฉลี่ย 8.0% ต่อปี

นอกจากชุดข้อมูลหุ้นปันผลกลุ่มหุ้น Dividend Universe” แล้ว  ดัชนีหุ้นปันผล "SETHD Index" ยังเป็นอีกทางเลือกลงทุนในหุ้นปันผล 

โดยหากพิจารณาอัตราผลตอบแทนรวมจากวันฐาน ( 30 มิ.ย.2554) จนถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2567 พบว่า SETHD Index ให้ผลตอบแทนจากการลงทุนดีกว่า SET100 Index แต่น้อยกว่า SET Index โดยอัตราผลตอบแทนรวม SETHD Index เติบโตเป็น 1.89 เท่าของวันฐาน ขณะที่ SET100 เติบโตเป็น 1.75 เท่า และ SET เติบโตเป็น 1.99 เท่าของวันฐาน 

แต่หากพิจารณาผลตอบแทนของทั้ง 3 ดัชนีที่มีการปรับตัวในช่วงวิกฤตล่าสุด คือ การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส (COVID-19) โดยใช้สิ้นปี 2562 เป็นฐาน และคำนวณอัตราผลตอบแทนรวมจากวันฐาน จนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2567 พบว่า SETHD Index ให้ผลตอบแทนจากการลงทุนดีกว่าทั้ง SET100 Index และ SET Index

โดยอัตราผลตอบแทนรวม SETHD Index เติบโตเป็น 1.14 เท่าของวันฐาน (14.20%) ขณะที่ SET100 Index เติบโตลดลงเหลือเพียง 0.90 เท่า (-9.78%) ทิศทางเดียวกับ SET Index เติบโตลดลงเหลือเพียง 0.99 เท่าของวันฐาน (-0.81%) หรืออาจกล่าวได้ว่า ในช่วงวิกฤติที่ผ่านมา SETHD Index ฟื้นตัวได้ดีกว่า SET100 Index และ SET Index

หลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบ SETHD Index ที่มี Dividend yield เฉลี่ย 3 ปี สูงสุด 15 อันดับแรก มี Dividend yield อยู่ในระดับสูง โดยอยู่ในช่วง 4.75% ถึง 22.10% หรือเฉลี่ยอยู่ที่ 8.01% ต่อปี   มีดังนี้

 

ตลท.เปิดโพย\"หุ้นปันผลสูง\"ผลตอบแทนเฉลี่ย 8.0% ต่อปี

 

อ่านเพิ่มเติม คลิกที่นี่