เจาะพอร์ตหุ้น "พิธาน องค์โฆษิต"หุ้นใหญ่ช่อง ONE31

01 มี.ค. 2567 | 02:49 น.

เปิดพอร์ตเศรษฐีหุ้นไทย"แอมป์ พิธาน องค์โฆษิต"ซีอีโอ บมจ.เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ (KCE) หลังเข้าถือหุ้นช่อง ONE31 สัดส่วน 24.84% พบปัจจุบันถือหุ้นใหญ่ 3 บริษัท มูลค่ากว่า 8.5 พันล้านบาท ในขณะที่ความรวยครอบครัว"องค์โฆสิต"ไม่ธรรมดา ครองสินทรัพย์รวมกว่า 2.85 หมื่นล้าน

จากการที่บริษัทเดอะวัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด(มหาชน) หรือ ONEE ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ ภายหลังจากที่แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ได้ขายหุ้นทั้งหมดจำนวน 596,500,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 25.05% จำนวนนี้เป็นการขายให้กับกลุ่มพิธาน องค์โฆษิต จำนวน 591,500,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 24.84% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท (พิธาน ถือ 14.84% และถือโดยบริษัท วันทอง โฮลดิ้งส์ จำกัด อีก 10.00%)   

นอกจากการถือหุ้นใหญ่ในช่อง ONE31 "พิธาน องค์โฆษิต" ยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน 2 บริษัทจดทะเบียน (บจ.) ซึ่ง"ฐานเศรษฐกิจ" ได้รวบรวมพอร์ตการลงทุน ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์ ฯ  ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 พบมีมูลค่าพอร์ตหุ้นรวมราว  8,501.07 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้

AAV : บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ข้อมูลการถือหุ้น ณ วันที่ 10 มีนาคม 2566  ไฮโซแอมป์-พิธาน ถือหุ้นใหญ่อันดับ 5 จำนวน 271,536,896 หุ้น หรือ 2.23 % มูลค่าหุ้นที่ถือ 613.67 ล้านบาท  (คำนวณจากราคาปิด ณ 29 ก.พ.67 ที่ราคา 2.26 บาท) 

ลักษณะธุรกิจ : AAV ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยในปัจจุบัน บริษัทถือหุ้นใน บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัดเพียงแห่งเดียว สำหรับบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ประกอบธุรกิจให้บริการสายการบินราคาประหยัด โดยมีรายได้หลักจากการให้บริการขนส่งผู้โดยสารแบบประจำ (Scheduled Passenger Services) และการให้บริการเสริม (Ancillary Services)

KCE : บมจ.เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ ข้อมูลการถือหุ้น ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2566  ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 จำนวน 164,754,244 หุ้น หรือ 13.94 %  มูลค่าหุ้นที่ถือ 6,219.47 ล้านบาท (คำนวณราคาปิด ณ 29 ก.พ.67 ที่ 37.75 บาท) 

ลักษณะธุรกิจ: KCE ผู้ผลิตและจำหน่ายแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ PCB ซึ่งเป็นแผ่น Epoxy Glass ที่มีสื่อนำไฟฟ้า เช่น ตะกั่ว ทองแดงเคลือบอยู่ และผลิตแผ่น PCB หลายชั้น ซึ่งเป็นชิ้นส่วนพื้นฐานสำคัญในการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมือสื่อสารโทรคมนาคม อุตสาหกรรมยานยนต์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เกือบทุกชนิด

ONEE: บมจ.เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ ข้อมูลการถือหุ้นล่าสุด ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เข้าถือหุ้นใหญ่อันดับ 4 จำนวน 353,375,000 หุ้น หรือ 14.84 %  มูลค่าหุ้นที่ถือ 1,667.93 ล้านบาท (คำนวณราคาปิด ณ 29 ก.พ.67 ที่ 4.72 บาท) 

หมายเหตุ : ไม่ได้นับรวมหุ้นของพิธาน ในบริษัทวันทอง โฮลดิ้งส์ จำกัด ที่ถือ 10.00% ใน ONEE

ลักษณะธุรกิจ : ONEE โดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งประกอบธุรกิจด้านสื่อและความบันเทิง ที่ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำ คือการเป็นผู้สร้างสรรค์และผลิตรายการ จนถึงปลายน้ำ คือ การเป็นเจ้าของช่องทางเผยแพร่ที่ครอบคลุมทั้งช่องทาง ออฟไลน์และ ออนไลน์

พิธาน องค์โฆษิต หรือ "ไฮโซแอมป์"  เป็นทายาทรุ่นที่สองของ บัญชา-วรลักษณ์ องค์โฆษิต ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ และรองประธานกรรมการบริษัท บมจ.เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ (KCE) และนอกจากการถือหุ้นใหญ่ใน 3 หลักทรัพย์ดังที่กล่าวข้างต้น พิธานยังเข้าถือหุ้นในบริษัทต่างๆ อาทิ บริษัท มอส ฟูดส์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ มอส เบอร์เกอร์ (MOS Burger) สัดส่วน 75% (อีก 25% ถือโดยบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่น ) และเป็นประธานกรรมการบริษัท THE FACESHOP (ประเทศไทย) 

"องค์โฆษิต" มหาเศรษฐีไทยรวย 2.85 หมื่นล้าน

ข้อมูลจากการจัดอันดับ 50 มหาเศรษฐีไทย ประจำปี 2566 โดย "นิตยสาร forbesthailand" ระบุว่าความรวยของตระกูล"บัญชา องค์โฆสิต" ว่ามีมูลค่าทรัพย์สิน 2.85 หมื่นล้านบาท (ราว 810 ล้านดอลลาร์) จากการเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน KCE  บริษัทชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์รายใหญ่ ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2525 ก่อนจะแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนและจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์เมื่อปี 2531

KCE มีมูลค่าหลักทรัพย์ ( มาร์เก็ตแคป) ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 อยู่ที่ 44,623.84 ล้านบาท ( จากปี 2565 ที่มีมูลค่าสูงถึง 65,014.87 ล้านบาท) เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (printed circuit board: PCB) ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และใหญ่อันดับ 5 ของโลกที่ผลิตและจำหน่าย PCB ให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ 

ผลประกอบการย้อนหลัง 4 ปี บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) ( KCE )

  • ปี 2563 รายได้ 11,742 ล้านบาท กำไรสุทธิ 1,127 ล้านบาท
  • ปี 2564 รายได้ 15,330 ล้านบาท กำไรสุทธิ 2,426 ล้านบาท
  • ปี 2565 รายได้ 18,787 ล้านบาท กำไรสุทธิ 2,317 ล้านบาท
  • ปี 2566 รายได้ 16,683 ล้านบาท กำไรสุทธิ 1,720 ล้านบาท