หมอปุย ปรมาภรณ์ ขาย ONEE หมดพอร์ต 25.05% "แอมป์ พิธาน" ถือหุ้นอันดับ 1 ช่องวัน

28 ก.พ. 2567 | 10:29 น.

แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ขายหุ้น ONEE หมดพอร์ต 596 ล้านหุ้น "แอมป์ พิธาน" หัวเรือใหญ่ KCE รับไม้ต่อผู้ถือหุ้นใหญ่ช่องวัน สัดส่วน 24.84%

นายอรรณพ เสนะสุทธิพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงินกลุ่ม บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ONEE เปิดเผยว่า บริษัทได้รับแจ้งจากแพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ถึงการขายหุ้นของบริษัททั้งหมด จำนวนทั้งสิ้น 596,500,000 หุ้น หรือคิดเป็น 25.05% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท ให้แก่ บุคคลดังต่อไปนี้

1. นายพิธาน องค์โฆษิต จำนวน 353,375,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 14.84% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท

2. บริษัท วันทอง โฮลดิ้งส์ จำกัด (นายพิธาน ถือหุ้น 100%) จำนวน 238,125,000 หุ้น คิดเป็น 10.00% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

3. นายถกลเกียรติ วีรวรรณ จำนวน 1,666,800 หุ้น คิดเป็น 0.07 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท

4. นางรศนาภรณ์ วีรวรรณ จำนวน 1,666,600 หุ้น คิดเป็น 0.07% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท

5. นางสาวอมรพิมล วีรวรรณ จำนวน 1,666,600 หุ้น คิดเป็น 0.07% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท

การซื้อขายหุ้นดังกล่าวเป็นการซื้อขายผ่านระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบนกระดานรายใหญ่ (Big Lot Board) ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ส่งผลให้โครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเปลี่แปลงไป ดังนี้

กลุ่มนายพิธาน (นายพิธาน และบริษัท วันทอง โฮลดิ้งส์) หลังการทำรายการข้างต้นจะมีสัดส่วนในการถือหุ้น รวมทั้งหมด 24.84%

นายถกลเกียรติ วีรวรรณ หลังทำรายการมีสัดส่วนถือหุ้นเพิ่มเป็น 105,738,800 หุ้น หรือคิดเป็น 4.44% จากเดิมก่อนทำรายการมีหุ้น จำนวน 104,072,000 หุ้น หรือคิดเป็น 4.37%

นางรศนาภรณ์ วีรวรรณ หลังทำรายการข้างต้นส่งผลให้มีสัดส่วนถือหุ้นเพิ่มเป็น 9,147,200 หุ้น คิดเป็น 0.38% จากเดิมมีสัดส่วนถือหุ้นที่ 7,480,600 หุ้น คิดเป็น 0.31%

และนางสาวอมรพิมล วีรวรรณ หลังทำรายการมีสัดส่วนถือหุ้นเพิ่มเป็น 7,910,600 หุ้น คิดเป็น 0.33% จากเดิมที่มีสัดส่วนการถือหุ้นอยู่แล้วที่ 6,244,000 หุ้น คิดเป็น 0.26% เป็นต้น

นอกจากนี้ ในเวลาต่อมา บริษัทได้รับแจ้งจากบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GRAMMY ว่าได้เข้าลงนามในสัญญาให้สิทธิในการซื้อหุ้น (Call Option) กับนายพิธาน องค์โฆษิต โดยนายพิธานให้สิทธิแก่แกรมมี่ในการซื้อหุ้นทั้งหมดใน วันทอง โฮลดิ้งส์ ซึ่งเป็นบริษัทที่นายพิธาน ถือหุ้น 100% รวมเป็นจำนวน 100,000 หุ้น คิดเป็น 100% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ วันทอง โฮลดิ้งส์ โดยแกรมมี่มีหน้าที่ต้องรับโอนภาระหนี้เงินกู้ของ วันทอง โฮลดิ้งส์ ที่มีต่อนายพิธานมาด้วย

นายพิธานเป็นนักธุรกิจที่ลงทุนในหลากหลายธุรกิจ โดยมุ่งเน้นในธุรกิจที่มีโอกาสในการเติบโต และมีโอกาสในการต่อยอดกับธุรกิจอื่นๆ ของนายพิธาน การที่นายพิธานเข้ามาเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท จะช่วยเพิ่มโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทขอเรียนว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าวไม่มีผลต่อนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท และการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทของนายพิธานข้างต้น ไม่มีผลทำให้นายพิธานมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป (Tender Offer) เนื่องจากกลุ่มนายพิธานถือหุ้นในบริษัทรวมกันไม่ถึง 25% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี้ หากในอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการจัดการ บริษัทจะดำเนินการแจ้งให้นักลงทุนทราบต่อไป