ไทยไม่ทิ้งอันดับ 2 ต่างชาติเทขายสูงสุดในภูมิภาค

23 ก.พ. 2567 | 23:59 น.

ญี่ปุ่น-เกาหลีใต้-ไต้หวัน ยังฮ็อต ฟันด์โฟลว์ไหลเข้าต่อเนื่อง ขณะที่ไทยยังครองอันดับ 2 ต่างชาติเทสูงสุด ชี้ 53 วันแรกปี 67 ต่างชาติขายออกแล้วกว่า 2.21 หมื่นล้าน ด้านนักลงทุนในประเทศขี่ม้าขาว ซื้อหุ้นไทยไปกว่า 3.12 หมื่นล้าน

จากการเฝ้าสังเกตการเคลื่อนย้ายเงินทุนต่างชาติในตลาดหุ้นภูมิภาค นับตั้ง 1 มกราคม ต่อเนื่องมาจนถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 พบว่า เม็ดเงินลงทุนของต่างชาติไหลเข้าไปลงทุนสูงสุดใน 6 อันดับแรก ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 25,931 ล้านเหรียญฯ, เกาหลีใต้ จำนวน 7,573 ล้านเหรียญฯ, ไต้หวัน จำนวน 4,084 ล้านเหรียญฯ, อินโดนีเซีย จำนวน 1,416 ล้านเหรียญฯ, มาเลเซีย จำนวน 435 ล้านเหรียญฯ และฟิลิปปินส์ จำนวน 197 ล้านเหรียญฯ ขณะที่กระแสเงินทุนของต่างชาติที่ไหลออกสูงสุด 3 ประเทศแรกในตลาดภูมิภาค ได้แก่ อินเดีย จำนวน 3,378 ล้านเหรียญฯ ไทย จำนวน 570 ล้านเหรียญฯ และเวียดนาม จำนวน 71 ล้านเหรียญฯ

ไทยไม่ทิ้งอันดับ 2 ต่างชาติเทขายสูงสุดในภูมิภาค

มูลค่าการซื้อขายนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2567 ตามประเภทนักลงทุน ประกอบด้วย
สถาบันในประเทศ ซื้อ 160,495.79 ล้านบาท ขาย 167,740.77 ล้านบาท เป็นมูลค่าการขายสุทธิ 7,244.98 ล้านบาท
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ ซื้อ 122,550.68 ล้านบาท ขาย 124,435.29 ล้านบาท เป็นมูลค่าการขายสุทธิ 1,884.61 ล้านบาท
นักลงทุนต่างประเทศ ซื้อ 917,175.34 ล้านบาท ขาย 939,294.01 ล้านบาท เป็นมูลค่าการขายสุทธิ 22,118.67 ล้านบาท
นักลงทุนในประเทศ ซื้อ 509,986.62 ล้านบาท ขาย 478,738.35 ล้านบาท เป็นมูลค่าการซื้อสุทธิ 31,248.27 ล้านบาท

​​​​​ ไทยไม่ทิ้งอันดับ 2 ต่างชาติเทขายสูงสุดในภูมิภาค

การถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างชาติ 10 อันดับสูงสุด นับตั้งแต่ต้นปี 2567 จนถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ประกอบด้วย
การซื้อหุ้นของนักลงทุนต่างชาติ ได้แก่
AOT ซื้อสุทธิ 6,191.5 ล้านบาท
BH ซื้อสุทธิ 3,595.3 ล้านบาท
TOP ซื้อสุทธิ 2,834.2 ล้านบาท
KTC ซื้อสุทธิ 1,694.3 ล้านบาท
SCB ซื้อสุทธิ 1,602.3 ล้านบาท
BCH ซื้อสุทธิ 1,540.8 ล้านบาท
TU ซื้อสุทธิ 1,164.5 ล้านบาท
WHA ซื้อสุทธิ 1,123.5 ล้านบาท
BCP ซื้อสุทธิ 1,118.3 ล้านบาท
BBL ซื้อสุทธิ 1,047.2 ล้านบาท


การขายหุ้นของนักลงทุนต่างชาติ ได้แก่
CPALL ขายสุทธิ 3,434.7 ล้านบาท
KBANK ขายสุทธิ 2,879.1 ล้านบาท
SCC ขายสุทธิ 2,366.2 ล้านบาท
TISCO ขายสุทธิ 2,044.7 ล้านบาท
CPN ขายสุทธิ 2,041.8 ล้านบาท
KTB ขายสุทธิ 1,593.4 ล้านบาท
CBG ขายสุทธิ 1,382.1 ล้านบาท
LH ขายสุทธิ 940.3 ล้านบาท
HMPROขายสุทธิ 736.2 ล้านบาท
OSP ขายสุทธิ 503.4 ล้านบาท
ไทยไม่ทิ้งอันดับ 2 ต่างชาติเทขายสูงสุดในภูมิภาค
(อ้างอิงจากบทวิเคราะห์ บล.กรุงศรี วันที่ 23 ก.พ.67)


ขณะที่ต่างชาติซื้อ NVDR สุทธิ สูงสุด 5 อันดับ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ได้แก่
SCB มูลค่าการซื้อสุทธิ 449,251,868 บาท
ADVANC มูลค่าการซื้อสุทธิ 194,471,844 บาท
BH มูลค่าการซื้อสุทธิ 158,844,852 บาท
TRUE มูลค่าการซื้อสุทธิ 152,802,134 บาท
BDMS มูลค่าการซื้อสุทธิ 144,035,278 บาท

ไทยไม่ทิ้งอันดับ 2 ต่างชาติเทขายสูงสุดในภูมิภาค

ในทางกลับกัน ต่างชาติขาย NVDR สุทธิ สูงสุด 5 อันดับ ได้แก่
DELTA มูลค่าการขายสุทธิ 158,329,162.50 บาท
KTB มูลค่าการขายสุทธิ 114,385,593.00 บาท
WHA มูลค่าการขายสุทธิ 111,759,506.20 บาท
AOT มูลค่าการขายสุทธิ 96,919,259.50 บาท
CPALL มูลค่าการขายสุทธิ 94,636,628.50 บาท

ไทยไม่ทิ้งอันดับ 2 ต่างชาติเทขายสูงสุดในภูมิภาค
(อ้างอิง : www.settrade.com)