14 บริษัทไทย ติดทำเนียบหุ้นยั่งยืน"S&P Global Yearbook 2024" กลุ่ม Gold

20 ก.พ. 2567 | 06:02 น.

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดรายชื่อ 47 บริษัทไทยติดทำเนียบธุรกิจยั่งยืนจาก “S&P Global Yearbook 2024” จำนวนนี้มีถึง 14 บริษัท ติดโผในกลุ่ม Gold


20 ก.พ.67 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้นำเสนอข้อมูลรายงานประจำปีผลการประกาศบริษัททั่วโลกใน S8P Global Yearbook 2024 ซึ่งเป็นประเมินผลการดำเนินงาน ตามกรอบการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และการด้านความยั่งยืนมุ่งหวังบริษัทต่างๆ ในอุตสาหกรรมของตนที่แต่ละบริษัทได้แสดงให้เห็นถึงจุดแข็งในด้านความยั่งยืนขององค์กร ซึ่งปรากฎว่ามีบริษัทไทยติดอันดับถึง 47 บริษัท และในจำนวนนี้มี 14 บริษัท ได้รับคะแนน CSA ทั่วโลกของ S&P สูงสุด 1% จาก Top Performing score ในกลุ่ม Gold ซึ่งไทยถือเป็นประเทศที่มีบริษัทได้รับการจัดอันดับ Gold มากที่สุด

 

14 บริษัทไทย ติดทำเนียบหุ้นยั่งยืน\"S&P Global Yearbook 2024\" กลุ่ม Gold

14 บริษัทไทยในกลุ่ม Gold

แบ่งเป็น 12 บริษัทที่จดทะเบียนใน SET ได้แก่

 • บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัด (มหาชน) (OR) 
 • บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP)
 • บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) (AWC)
 • บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BDMS)
 • บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (BJC)
 • บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (BTS)
 • บริษัท เซ็นทรัล พัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN)
 • บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC),
 • บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ (SCC)
 • บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (SCGP)
 • บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)(TRUE )
 • บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) (VGI)

และมี   2 บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนใน SET ได้แก่

 • บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด หรือ (ThaiBev)
 • บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด (mitr phol)

นอกจากนี้ ยังมีบริษัทสัญชาติไทย 7 บริษัทที่ได้รับคะแนน CSA ทั่วโลกของ S&P สูงสุดระดับ 1%- 5% จาก Top Performing score ในกลุ่ม Silver แบ่งเป็น 6 บริษัทที่จดทะเบียนใน SET ได้แก่

 • บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (BCP )
 • บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF)
 • บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)(CRC)
 • บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (HMPRO) 
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)
 • บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน ) (PTT)  

และ 1 บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนใน SET ได้แก่

 • บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

ส่วนบริษัทสัญชาติไทยที่ได้รับคะแนน CSA ทั่วโลกของ S&P สูงสุดระดับ 5% - 10% จาก Top Performing score ในกลุ่ม Bronze  จำนวน 6 บริษัท ได้แก่

 • บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT)
 • บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (BGRIM)
 • บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC)
 • บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์นชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  (MINT)
 • บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP)
 • บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TU)

นอกจากนี้ยังมีบริษัทสัญชาติไทยอีก 20 บริษัทที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ใน S&P Global Yearbook 2024 ซึ่งมีผลคะแนนความยั่งยืนอยู่ในอันดับ 15% แรกของกลุ่มอุตสาหกมเดียวกันโลก และอยู่ในช่วง 30% ของบริษัทที่มีผลการดำเนินงานเป็นเลิศของกลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่

 • บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC)
 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) (BBL)
 • บริษัทคาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (CBG )
 • บริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)(CENTEL),
 • บริษัทซี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL)
 • บริษัทซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) (CPAXT)
 • บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN )
 • ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (CPNREIT)
 • บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  (DELTA)
 • บริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (EA)
 • บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (GLOBA)
 • บริษัทกัลฬ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)(GULF )
 • บริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL),
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB)
 • บริษัทบัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTC)
 • บริษัทโอสถสภา จำกัด (มหาชน) (OSP)
 • บริษัทเอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)(SCB )
 • บริษัทศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (STGT)
 • ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)(TTB)
 • บริษัทดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA)

สำหรับการจัดอันดับใน S&P Global Yearbook 2024  มีบริษัทที่เข้าร่วมการประเมินความยั่งยืนขององค์กร (Corporate Sustainability Assessment: CSA) จัดโดย S&P Global มากกว่า 9,400 บริษัท จาก 62 อุตสาหกรรมทั่วโลก โดยมีบริษัทเพียง 759 แห่งเท่านั้น ที่ติดอันดับ Sustainability Yearbook โดย 1% สูงสุดในแต่ละตสาหกรรม

ทั้งนี้การประเมินของ S&P Global ต่างจากชุดข้อมูล ESG ที่ใช้เพียงข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ ซึ่งคะแนน S&P Global ESG ได้รับการแจ้งโดยเฉพาะจากกรมีส่วนร่วมของบริษัทในเชิงลึกผ่านทางการประเมินความยั่งยืนองค์กรระดับโลกของ S&P (CSA) ด้วยชุดข้อมูล ESG ที่ตรวจสอบกับแหล่งข้อมูลสาธารณะที่เชื่อถือได้ สำหรับทุกบริษัทที่เข้ารับการประเมิน นอกเหนือจากการวิเคราะห์สื่อและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยให้การเข้าถึงข้อมูลเชิงลึก ESG โดยละเอียดก่อนที่จะเข้าถึงผู้อื่น ขณะเดียวกัน S&P Global Sustainability Yearbook เป็นเครื่องมือที่มีค่าสำหรับทุกคนที่สนใจในความยั่งยืน เป็นแหล่งข้อมูลที่มีค่าสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานด้าน ESG ของบริษัท ยังเป็นเครื่องมือที่มีค่าสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในบริษัทที่ยั่งยืน