มัดรวมหุ้นกู้ "เรตติ้งระดับ A" 9 บจ. รวม 26 รุ่น เปิดขาย ก.พ.-มี.ค.67

12 กุมภาพันธ์ 2567

รวบรวม"หุ้นกู้ออกใหม่ 9 บจ."เรตติ้งเฉลี่ยระดับ A อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 4.20% ต่อปี เสนอขายไม่น้อยกว่า 5 หมื่นล้านบาท เปิดขาย ก.พ.- มี.ค.67

ฐานเศรษฐกิจ รวบรวม"หุ้นกู้ออกใหม่" อันดับความน่าเชื่อถือ (เรตติ้งหุ้นกู้ ) เฉลี่ยระดับ "A" เปิดขายเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมีนาคม 2567 ข้อมูลจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ( ThaiBMA) ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 พบมีอย่างน้อย 9 บริษัท จำนวนรวม 26 รุ่น มูลค่าเสนอขายไม่น้อยกว่า 50,000 ล้านบาท อาทิ 

  • บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM) เสนอขาย 5 รุ่น รวมเสนอขาย 6,000 ล้านบาท 
  • บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) เสนอขายรวม 20,000 ล้านบาท
  • บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง  (SCGP) เสนอขายรวม 5,100 ล้านบาท (รวมหุ้นกู้สำรอง 100 ล้านบาท ), 
  • บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี อีเวลลอปเมนท์ (GULF)เสนอขาย 6,000 ล้านบาท  
  • บมจ.เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง (ASK) เสนอขาย 1,425 ล้านบาท 
  • ฯ ล ฯ

หุ้นกู้ออกใหม่ "18 บจ."ดอกเบี้ยสูงสุด 7.65% เปิดขายวันนี้ถึงมีนาคม 67

 

มัดรวมหุ้นกู้ "เรตติ้งระดับ A" 9 บจ. รวม 26  รุ่น เปิดขาย ก.พ.-มี.ค.67

รายละเอียดดังนี้

1.บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM) 

ชุดที่ 1  เสนอขาย  1,000 ล้านบาท

วันจองซื้อ  : 12 -14 ก.พ.2567 
วันที่ออก    : 15 ก.พ. 2567
อายุหุ้นกู้    :  10.0 ปี
อัตราดอกเบี้ย :  3.96% ต่อปี 
เสนอขาย  :  II/HNW 
เรตติ้งผู้ออก :  A-/TRIS
เรตติ้งหุ้นกู้   :   A-/TRIS

ชุดที่ 2  เสนอขาย  1,000 ล้านบาท

วันจองซื้อ  :  12 -14 ก.พ.2567 
วันที่ออก   :  15 ก.พ. 2567
อายุหุ้นกู้    :  3.0 ปี
อัตราดอกเบี้ย :  3.07% ต่อปี 
เสนอขาย  : II/HNW 
เรตติ้งผู้ออก  :  A- /TRIS
เรตติ้งหุ้นกู้  : A-/TRIS

ชุดที่ 3  เสนอขาย 1,000 ล้านบาท

วันจองซื้อ  :   12 -14 ก.พ.2567 
วันที่ออก    :   15 ก.พ. 2567
อายุหุ้นกู้     :   7.0 ปี
อัตราดอกเบี้ย : 3.67% ต่อปี 
เสนอขาย    :     II/HNW     
เรตติ้งผู้ออก :  A-/TRIS
เรตติ้งหุ้นกู้  :   A-/TRIS

ชุดที่ 4  เสนอขาย  1,500 ล้านบาท

วันจองซื้อ   :  12 -14 ก.พ.2567 
วันที่ออก     :  15 ก.พ. 2567
อายุหุ้นกู้   :  5.0 ปี
อัตราดอกเบี้ย  : 3.33% ต่อปี 
เสนอขาย  :   II/HNW     
เรตติ้งผู้ออก :    A-/TRIS
เรตติ้งหุ้นกู้   :    A-/TRIS

ชุดที่ 5  เสนอขาย  1,500 ล้านบาท

วันจองซื้อ :   12 -14 ก.พ.2567 
วันที่ออก   :  15 ก.พ. 2567
อายุหุ้นกู้    :  12 ปี
อัตราดอกเบี้ย :  4.05% ต่อปี 
เสนอขาย    :    II/HNW       
เรตติ้งผู้ออก  :  A-/TRIS
เรตติ้งหุ้นกู้    :  A-/TRIS

2.บมจ.เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง (ASK) มูลค่าที่เสนอขาย 1,425 ล้านบาท 

วันจองซื้อ  :   9 ก.พ.-13 ก.พ.2567 
วันที่ออก    :  14 ก.พ. 2567
อายุหุ้นกู้     :  4.0 ปี
อัตราดอกเบี้ย :   3.83% ต่อปี 
เสนอขาย    :  II/HNW    
เรตติ้งผู้ออก  :   A (tha) /FITCH(tha)
เรตติ้งหุ้นกู้    :  A (tha) /FITCH(tha)

3.บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ( CPF)   

จำนวนชุดที่เสนอขาย 4 ชุด

เปิดจองซื้อ : 22 - 27 ก.พ.67
วันออกหุ้นกู้ :  28 ก.พ. 67
อายุหุ้นกู้ :  1.10 ปี ,5 ปี ,7 ปี, 10 ปี
อัตราดอกเบี้ย :   อายุ 1.10 ปี ( ดอกเบี้ย 2.96%ต่อปี ) ,5 ปี (ดอกเบี้ย 3.56%ต่อปี ) , 7 ปี ( 3.80% ต่อปี) และ10 ปี(ดอกเบี้ย 4.09% ต่อปี )
เสนอขาย :  PO
เรตติ้งผู้ออก : A+/TRIS ,เรตติ้งหุ้นกู้ : A+/TRIS

4.บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC)

เสนอขายจำนวน 5 ชุด
เปิดจองซื้อ : 27-29 ก.พ.67
วันที่ออก :    1 มี.ค.67
อายุหุ้นกู้ :  : 3 ปี ,  4 ปี , 7 ปี  9 ปี 12 ปี 
อัตราดอกเบี้ย :  รอประกาศ
เสนอขาย :II/HNW 
เรตติ้งผู้ออก : AA+/TRIS เรตติ้งหุ้นกู้ AA+/TRIS

5.บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) มูลค่าที่ออก 20,000 ล้านบาท

เปิดจองซื้อ :  มี.ค.67
วันออกหุ้นกู้ : 1 เม.ย.67
อายุหุ้นกู้ :  4  ปี
อัตราดอกเบี้ย : 3.40% ต่อปี
เสนอขาย : PO
เรตติ้งผู้ออก : A(tha)/FITCH (tha) ,เรตติ้งหุ้นกู้ : A(tha)/FITCH (tha)

6.บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง  (SCGP) มูลค่าที่ออก 5,100 ล้านบาท

เปิดจองซื้อ :  มี.ค. 67
วันออกหุ้นกู้ : 1 เม.ย.67
อายุหุ้นกู้ :   : 3.8  ปี
อัตราดอกเบี้ย : 3.40% ต่อปี
เสนอขาย : PO
เรตติ้งผู้ออก : A(tha)/FITCH (tha) ,เรตติ้งหุ้นกู้ : A(tha)/FITCH (tha)

7.บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL)

เสนอขายจำนวน 5 ชุด
เปิดจองซื้อ : 11-13 มี.ค.67
วันที่ออก : 14 มี.ค.67
อายุหุ้นกู้ :  : 3 ปี ,  5 ปี , 7 ปี  10 ปี 12 ปี 
อัตราดอกเบี้ย : รอประกาศ
เสนอขาย :II/HNW 
เรตติ้งผู้ออก : AA-/TRIS เรตติ้งหุ้นกู้ AA-/TRIS
 

8. บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น ( WHA) 

เสนอขายจำนวน 3 ชุด                                                              เปิดจองซื้อ : 18 - 20 มี.ค.67
วันที่ออก : 21 มี.ค.67
อายุหุ้นกู้ : 3.6 ปี, 5.0 ปี ,7.0 ปี
อัตราดอกเบี้ย : รอประกาศ
เสนอขาย :   II/HNW  
เรตติ้งผู้ออก : A-/TRIS ,เรตติ้งหุ้นกู้  : A-/TRIS

9.บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี อีเวลลอปเมนท์ (GULF) มูลค่าที่ออก 6,000 ล้านบาท 

เปิดจองซื้อ : -
วันที่ออก :    -
อายุหุ้นกู้ :   N/A
อัตราดอกเบี้ย : 2.48% ต่อปี
เสนอขาย :  II/HNW  
เรตติ้งผู้ออก : A+/TRIS, เรตติ้งหุ้นกู้ A-/TRIS