ก.ล.ต. ตั้ง “เอนก อยู่ยืน" รองเลขาธิการ เป็น "โฆษก ก.ล.ต."

08 ธันวาคม 2566

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แต่งตั้ง “เอนก อยู่ยืน" รองเลขาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เป็น "โฆษก ก.ล.ต." มีผลตั้งแต่ 8 ธันวาคม 2566

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยการแต่งตั้งรองเลขาธิการที่ดูแลสายสื่อสารองค์กรปฏิบัติหน้าที่เป็นโฆษก ก.ล.ต. เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างองค์กร* โดยในปัจจุบัน นายเอนก อยู่ยืน ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ ดูแลสายยุทธศาสตร์และแผนงาน สายบริหารองค์กร และสายสื่อสารองค์กร จึงเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่โฆษก ก.ล.ต. มีผลตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป
 

หมายเหตุ : * อ่านรายละเอียดการปรับโครงสร้างองค์กรได้ที่ข่าว ก.ล.ต.ฉบับที่ 230/2566 เรื่อง “ก.ล.ต. ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566” https://www.sec.or.th/TH/Pages/News_Detail.aspx?SECID=10293