ตลท.ประกาศรายชื่อหุ้นในดัชนี FTSE SET Index Series รอบทบทวน ธ.ค.66

04 ธันวาคม 2566

ตลท. ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์เข้าคำนวณในดัชนี FTSE SET Index Series รอบทบทวน มีผลตั้งแต่ 18 ธ.ค.66 โดยหุ้นบิ๊กแคป ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ขณะที่ 3 หุ้นใหม่ CPNREIT - ERW - SJWD เข้าคำนวณ MID Cap และมี 7 หุ้นถูกนำออก

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และฟุตซี่ รัสเซล (FTSE Russell) ประกาศผลการทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์ชุดใหม่ที่จะใช้ในการคำนวณ FTSE SET Index Series มีผลวันที่ 18 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป สรุปได้ดังนี้ 

  • ดัชนี FTSE SET Large Cap Index ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
  • ดัชนี FTSE SET Mid Cap Index มี 3 หลักทรัพย์ใหม่ที่เข้าร่วมคำนวณ
  • ดัชนี FTSE SET Shariah Index มี 15 หลักทรัพย์ใหม่ที่เข้าร่วมคำนวณ

 
 

ตลท.ประกาศรายชื่อหุ้นในดัชนี FTSE SET Index Series รอบทบทวน ธ.ค.66

ติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับดัชนีชุด FTSE SET Index Series และหลักเกณฑ์ในการคำนวณ ได้ที่เว็บไซต์ ftserussell.com  และ set.or.th   

 

 

การทบทวนหลักทรัพย์ที่ใช้ในการคำนวณดัชนีชุด FTSE SET Index Series จัดทำขึ้นปีละ 2 ครั้ง ตามหลักเกณฑ์ที่มีการกำหนดไว้เป็นการล่วงหน้า โดยมีกำหนดทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์ครั้งต่อไปในเดือนมิถุนายน 2567