"พิชญ์ โพธารามิก"อู้ฟู่! รับปันผล JAS กว่า 2.7 พันล้าน

30 พฤศจิกายน 2566

ราคาหุ้น JAS พุ่งแรง 11.34% หลังเคาะจ่ายปันผลหุ้นละ 0.60 บาท ยีลด์กว่า 27% "พิชญ์ โพธารามิก" รับเงินปันผลกว่า 2,758 ล้านบาท

ราคาหุ้น JAS ปิดตลาดเช้านี้ ( 30 พ.ย.66 ) พุ่งขึ้น  11.34% มาอยู่ที่ 2.16 บาท หรือบวก 0.22 บาท   มูลค่าซื้อขาย 551.28 ล้านบาท โดยเปิดตลาดที่ 2.16 บาท ราคาปรับตัวขึ้นสูงสุดที่ 2.18 บาท และราคาปรับตัวลงต่ำสุดที่ 2.08 บาท

 

"พิชญ์ โพธารามิก"อู้ฟู่! รับปันผล JAS กว่า 2.7 พันล้าน

ผู้สื่อข่าวรายงาน จากการมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS อนุมัติจ่ายปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.60 บาท โดยใช้งบทั้งสิ้น 5,155.69 ล้านบาท จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นรวม 8,592,816,071 หุ้น จำนวนนี้พบว่าเป็นของ "พิชญ์ โพธารามิก" เจ้าของและผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 จำนวน 4,597,090,483 หุ้น หรือสัดส่วน 53.50% จะได้รับเงินปันผล 2,758.25 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเงินปันผลตอบแทน  27.78% ( คำนวณอิงราคาปิดภาคเช้าที่ 2.16 บาท ) 

 

บริษัท ฯ กำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (ขึ้น XD)ในวันที่ 13 ธันวาคม 2566 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว (วัน Record Date) ในวันที่ 14 ธันวาคม 2566 และกำหนดวันจ่ายปันผลในวันที่ 26 ธันวาคม 2566

นอกจากนี้ที่ประชุมบอร์ด JAS ยังได้มติอนุมัติการปรับปรุงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ  จาก

นโยบายเดิม : ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละปี เป็น

นโยบายใหม่ : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละปี โดยจะคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัท กระแสเงินสด การสำรองเงินไว้เพื่อการลงทุนของบริษัท และบริษัทในเครือในแต่ละปีการสำรองเงินไว้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ตามความจำเป็น ความเหมาะสม และข้อพิจารณาอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร

 

รายชื่อ10 ผู้ถือหุ้นใหญ่ JAS ข้อมูล ณ วันที่ 15 มี.ค.2566

  • นายพิชญ์ โพธารามิก 4,597,090,483 หุ้น สัดส่วน 53.50%
  • บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 330,821,155 หุ้น สัดส่วน 3.85%
  • นายศุภชัย วีรบวรพงศ์ 142,310,880 หุ้น สัดส่วน 1.66%
  • นายทิศชวน นานาวราทร 134,000,000 หุ้น สัดส่วน 1.56% 
  • บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 66,048,000 หุ้น สัดส่วน 0.77%
  • SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 60,073,183 หุ้น สัดส่วน 0.70%
  • นายวชร ตัณศิริชัยยา 37,400,000 หุ้น สัดส่วน 0.44%
  • CHINA TONGHAI SECURITIES LIMITED A/C CLIENT 35,826,800 หุ้น สัดส่วน 0.42%
  • ดร.ธรรม์ จิราธิวัฒน์ 32,614,400 หุ้น สัดส่วน 0.38%
  • นางวิไลลักษณ์ ประฏิภาณวัตร    32,200,000 หุ้น สัดส่วน 0.37%