ก.ล.ต. แจงคืบหน้าคดี Zipmex คาดได้ข้อสรุปเร็ว ๆนี้

03 ต.ค. 2566 | 23:43 น.

คืบหน้าคดี Zipmex ! ก.ล.ต.ยันได้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายกับบริษัทและมีการตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่อย่างต่อเนื่อง คาดได้ข้อสรุปเร็ว ๆ นี้ หลังสอบปากคำผู้เสียหายแล้วกว่า 400 ราย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่าตามที่มีผู้ร้องเรียนได้สอบถามความคืบหน้าการดำเนินการของ ก.ล.ต. อันสืบเนื่องจากการระงับการถอนสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าในโครงการ ZipUp+ นั้น
 

นายเอนก อยู่ยืน รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า “ก.ล.ต. ไม่ได้นิ่งเฉยกับการดำเนินการกรณีมีผู้ร้องเรียนโครงการ ZipUp+ ของ Zipmex โดยที่ผ่านมา ก.ล.ต. ได้มีการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายกับบริษัทและมีการตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของการบังคับใช้กฎหมายภายใต้พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 (พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ) 

เช่น การเก็บรักษาทรัพย์สิน การเปิดเผยข้อมูล การประกอบกิจการอื่นไม่เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ เป็นต้น และในส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกรณีที่ลูกค้าเห็นว่า บริษัทมีการหลอกลวงหรือมีข้อสงสัยว่าบริษัทได้นำทรัพย์สินของลูกค้าออกไปโดยไม่ชอบและเกิดความเสียหาย โดย ก.ล.ต. ได้ตรวจสอบประเด็นดังกล่าวมาโดยตลอด รวมทั้งประสานความร่วมมือกับกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (สอท.) อย่างต่อเนื่อง  
 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ตั้งคณะทำงานสืบสวนสอบสวน ซึ่งมี พล.ต.ท.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธาน เพื่อเร่งรัดดำเนินการกรณีนี้เป็นการเฉพาะ และได้สอบปากคำผู้เสียหายมากกว่า 400 รายแล้ว โดยคณะทำงานสืบสวนสอบได้ประสานทำงานกับ ก.ล.ต. ในการตรวจสอบข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาทั้งในส่วนของความผิดตาม พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ และกฎหมายอื่น ๆ และจากการประสานงานทราบว่า คณะทำงานดังกล่าวได้ดำเนินการโดยมีความคืบหน้าไปมากแล้ว คาดว่าสามารถได้ข้อสรุปในระยะเวลาไม่นานจากนี้”