หุ้นกู้โลตัส (Lotus’s) ดอกเบี้ยสูงสุด 4.00% เปิดจองซื้อเริ่ม 17 เม.ย.นี้

17 เม.ย. 2566 | 00:39 น.

เปิดรายละเอียด หุ้นกู้โลตัส (Lotus’s) ดอกเบี้ย 2.80-4.00% เรตติ้งหุ้นกู้ A+ เปิดจองซื้อผ่าน 9 สถาบันการเงิน เริ่มวันที่ 17 - 19 เมษายนนี้

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ( Lotus’s) ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำขนาดใหญ่ และบริหารพื้นที่เช่าในศูนย์การค้าในประเทศไทย  เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้  โดยเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น)

จำนวน 5 ชุด ประกอบด้วย 1.รุ่นอายุ 1 ปี 6 เดือน  2.รุ่นอายุ 3 ปี  3.รุ่นอายุ 5 ปี  4.รุ่นอายุ 8 ปี และ 5.รุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยระหว่าง 2.80 - 4.00% ต่อปี เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท เปิดจองซื้อตั้งแต่วันที่ 17-19 เมษายน 2566


รายละเอียดของหุ้นกู้แบ่งออกเป็นดังนี้

 • 1. ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 อัตราดอกเบี้ย 2.80% ต่อปี มูลค่าเสนอขายรวมไม่เกิน 9,000 ล้านบาท
 • 2. ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 อัตราดอกเบี้ย 3.20% ต่อปี มูลค่าเสนอขายรวมไม่เกิน 12,000 ล้านบาท
 • 3. ชุดที่ 3 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2571 อัตราดอกเบี้ย 3.54% ต่อปี มูลค่าเสนอขายรวมไม่เกิน 7,000 ล้านบาท
 • 4. ชุดที่ 4 อายุ 8 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2574 อัตราดอกเบี้ย 3.83% ต่อปี มูลค่าเสนอขายรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท
 • 5. ชุดที่ 5 อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2576 อัตราดอกเบี้ย 4.00% ต่อปี มูลค่าเสนอขายรวมไม่เกิน 7,000 ล้านบาท

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 17 - 19 เมษายน 2566 ผ่านสถาบันการเงินชั้นนำทั้ง 9 แห่ง ซึ่งเป็นผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ ประกอบด้วย 

 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
 • ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)  
 • ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 
 • บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 
 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

โดยมี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

หุ้นกู้ดังกล่าว ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2022

 • องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A+
 • หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A+ แนวโน้ม คงที่

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด เป็นผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำ และบริหารพื้นที่เช่าในศูนย์การค้าในประเทศไทย ภายใต้แบรนด์ “โลตัส” (Lotus’s) ถือเป็นผู้นำในธุรกิจค้าปลีกแบบออมนิแชนแนล ที่มีช่องทางจัดจำหน่ายหลายรูปแบบ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 “โลตัส” (Lotus’s) มีร้านค้าปลีกจำนวน 2,578 แห่งทั่วประเทศไทย

 

ประกอบด้วยร้านไฮเปอร์มาร์เก็ต 223 แห่ง ซูเปอร์มาร์เก็ต 202 แห่ง และมินิซูเปอร์มาร์เก็ต 2,153 แห่ง ซึ่งธุรกิจในประเทศไทยได้รับการสนับสนุนจากระบบห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ที่แข็งแกร่ง ตลอดจนระบบการกระจายสินค้าและเครือข่ายด้านโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเร่งการเติบโตของยอดขายผ่านช่องทางออนไลน์ โดยใช้ประโยชน์จากเครือข่ายร้านค้าทั่วประเทศในการเป็น fulfillment center จัดส่งสินค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทั่วประเทศไทย รวมทั้งยังร่วมมือกับธุรกิจแพลตฟอร์มออนไลน์ (Online Marketplace) เพื่อเพิ่มจุดจำหน่ายสินค้าให้กับผู้บริโภค ตลอดจนการเปิดตัวธุรกิจใหม่ ทั้งร้านกาแฟ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม และเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (Vending Machine) ซึ่งสะท้อนการปรับตัวของ “โลตัส” (Lotus’s) ให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ และรองรับกับความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน

บริษัทฯ ยังเป็นผู้นำในธุรกิจบริหารพื้นที่เช่าในศูนย์การค้า โดยมีพื้นที่เช่าในศูนย์การค้า 200 แห่ง (ไม่รวมศูนย์การค้าที่มีการลงทุนโดยกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลตัสส์ รีเทล โกรท หรือ LPF จำนวน 23 แห่ง) โดยมีร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตของ “โลตัส” (Lotus’s) เป็นร้านค้าหลัก โดยในจำนวนศูนย์การค้าทั้งหมด บริษัทฯ ถือกรรมสิทธิ์ (Freehold) ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ตั้งของศูนย์การค้าจำนวน 70 แห่ง ขณะที่อัตราการเช่าพื้นที่ (Occupancy Rate) ของศูนย์การค้าอยู่ที่ประมาณ 90% โดยบริษัทฯ ถือหน่วยลงทุน 25% ในกองทุนรวม LPF ที่ลงทุนในศูนย์การค้า 23 แห่งทั่วประเทศ