เปิดพอร์ต "สุระ คณิตทวีกุล" 1.25 หมื่นล้าน ถือหุ้นตัวไหนบ้างดูที่นี่

18 ม.ค. 2566 | 22:43 น.

เปิดพอร์ต "สุระ คณิตทวีกุล" ถือหุ้น 14 บริษัท ลงทุนกว่า 12,500 ล้านบาท ล่าสุดโดดซื้อ WAVE เพิ่มสัดส่วน 574,050,000 หุ้นคิดเป็น 6.65% ขึ้นเบอร์ 1 ผู้ถือหุ้นใหญ่

จากการตรวจสอบข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)  "ฐานเศรษฐกิจ" พบว่า ในช่วงที่ผ่านมา "นายสุระ คณิตทวีกุล" ได้มีการเพิ่มสัดส่วนการถือครองหุ้น บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) WAVE โดยจากโครงสร้างรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรก  ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565 พบว่า นายสุระ ขึ้นเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ อันดับ 1 โดยถือหุ้นจำนวน 574,050,000 หุ้นคิดเป็น 6.65% 

ที่ผ่านมาช่วงเดือนกันยายน 2565 "สุระ คณิตทวีกุล" ยังไม่ปรากฎรายชื่อผู้ถือหุ้น WAVE ก่อนที่ช่วงเดือนตุลาคม 2565 ได้มีการรายงานการได้มาของหุ้น WAVE ที่ 5.9273% พร้อมระบุเหตุผลการได้มาจากการซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิ เมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนที่ถือหุ้นในปัจจุบันมีจำนวนหุ้นมากกว่าเดิมที่จำนวน 6.65%ถือได้ว่า "สุระ คณิตทวีกุล" ได้เข้าซื้อหุ้น WAVE เพิ่มจากก่อนหน้านี้

ส่วนกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ก่อนหน้านี้อย่าง ตระกูล มาลีนนท์ และตระกูลจุฬางกูร ได้ทยอยลดสัดส่วนการถือหุ้นลง ที่ผ่านมา บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) BEC ได้รายงานขายหุ้น WAVE  2.5469% และเหลือการถือครอง 2.9316%

หากนำมาเปรียบเทียบกับโครงสร้างผู้ถือหุ้นล่าสุดของ WAVE ไม่ปรากฎรายชื่อของ BEC แล้วดังนั้น น่าจะเป็นการทยอยลดสัดส่วนไปเกือบทั้งหมด

ส่วนกลุ่ม ตระกูลจุฬางกูร ได้รายงานการขายหุ้นออก จำนวน 0.6367% ทำให้สัดส่วนถือหุ้นเหลือ 4.3741% และล่าสุดเหลือการถือหุ้น 4.05%

ภาพประกอบ พอร์ตลงทุน

เมื่อพลิกไปมูลค่าพอร์ตลงทุนของ "สุระ คณิตทวีกุล" ใน 14 บริษัท  พบว่ามีมูลค่ากว่า 12,500 ล้านบาท

พอร์ตลงทุนของ  "สุระ คณิตทวีกุล"

 • บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CHAYO ธุรกิจเร่งรัดหนี้สิน จำนวน 21,168,777 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 1.99% มูลค่า 201 ล้านบาท 
 • บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) หรือ CMO  ธุรกิจจัดอีเว้นท์ จำนวน 16,287,600 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 5.79% มูลค่า 105 ล้านบาท 
 • บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) หรือ COM7 ธุรกิจจำหน่ายสินค้าไอที จำนวน 300,655,200 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 5.05% มูลค่า 9,975 ล้านบาท
 • บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL ธุรกิจประกอบธุรกิจผลิต อปุกรณ์ระบบไฟฟ้า จำนวน 166,621,400 หุ้น  คิดเป็นสัดส่วน 1.88%  มูลค่า 841 ล้านบาท 
 • บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ III ธุรกิจโลจิสติกส์ จำนวน   20,590,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 2.97%  เมูลค่า 319 ล้านบาท 
 • บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ IT ประกอบธุรกิจจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3,927,500 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 1.07% มูลค่า  24 ล้านบาท
 • บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ITC ธุรกิจรับจ้างผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์เลี้ยง จำนวน 15,109,730 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 0.5%  มูลค่า  427 ล้านบาท 
 • บริษัท บริหารสินทรัพย์ ไนท คลับ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)  หรือ KCC  ธุรกิจจัดหาและการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ จำนวน 7,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 1.13% มูลค่า 49 ล้านบาท 
 • บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MVP ธุรกิจงานโฆษณาและเอเจนซี่ จำนวน 48,927,400 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 16.68% มูลค่า 141 ล้านบาท 
 • บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PRI ธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 7,610,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 2.38% มูลค่า 188 ล้านบาท
 • บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SFLEX ธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก จำนวน 14,143,900 หุ้น  คิดเป็นสัดส่วน 1.72%  มูลค่า 48 ล้านบาท 
 • บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SIMAT ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศจำนวน 10,568,600 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 1.63% มูลค่า 25 ล้านบาท 
 • บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ SYNEX ธุรกิจจัดจำหน่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 3,110,110 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 0.37% มูลค่า 52 ล้านบาท
 • บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ WAVE ธุรกิจ ไลฟ์สไตล์ และบันเทิง จำนวน 574,050,000 หุ้น  คิดเป็นสัดส่วน 6.65% มูลค่า 97 ล้านบาท 

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย