ส่องหุ้นกู้ออกใหม่ 13 บจ. เดือนกันยายน ดอกเบี้ยสูงสุด 7%

31 ส.ค. 2565 | 22:55 น.

"หุ้นกู้ออกใหม่" 13 บริษัทจดทะเบียน(บจ.) ออกขายเดือนกันยายนนี้ อายุหุ้นกู้ตั้งแต่ 1.1 ปี - 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.14-7.00% ต่อปี เช็คเงื่อนไขการจองซื้อที่นี่

"ฐานเศรษฐกิจ" รวบรวมข้อมูลจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) พบว่าในเดือนกันยายน 2565 มีบริษัทจดทะเบียน (บจ.)ที่ออกหุ้นกู้ออกใหม่ไม่น้อยกว่า 13 บริษัท ( ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 ) ส่วนใหญ่เป็นบริษัทในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์  การเงิน และธุรกิจอาหารบันเทิง โดยอายุของหุ้นกู้ที่เสนอขายมีตั้งแต่ 1 ปี 1 เดือน สูงสุด 10 ปี  อัตราดอกเบี้ยจ่ายตั้งแต่ 3.14 -7.00% ต่อปี  ดังนี้...

 

SCC ขายหุ้นกู้ 1.5 หมื่นล้าน ดอกเบี้ย 3.25%

 

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCC เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ ครั้งที่ 1/2565 (SCC26OA) จำนวน 15,000 ล้านบาท อายุหุ้นกู้ 3 ปี 11 เดือน 28 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.25% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน เสนอขายให้กับผู้ถือกู้ชุดเดิม และนักลงทุนทั่วไป โดยเปิดจองซื้อดังนี้
 

 • ผู้ลงทุนทั่วไปที่ถือหุ้นกู้ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย ครั้งที่ 2/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (SCC22OA) เพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้ เปิดจองซื้อวันที่ 1-7 ก.ย.65  
 • ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปที่เป็นผู้ถือหุ้นกู้บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้ บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง (SCGP) และ/หรือผู้ถือหุ้นกู้ บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์ (SCGC) เปิดจองซื้อวันที่ 26-28 ก.ย.65
 • ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป  เปิดจองซื้อวันที่ 29-30 ก.ย.65

 

อ่านเงื่อนไขหุ้นกู้เพิ่มเติม : คลิกที่นี่

 

 

“MINT” ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ 1.3 หมื่นล้าน ดอกเบี้ย 5 ปีแรก 6.10% ต่อปี 

 

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT) ขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ครั้งที่ 1/2565 ("หุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ") มูลค่ารวม 13,000 ล้านบาท กำหนดอัตราดอกเบี้ยช่วง 5 ปีแรกที่ 6.10% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน และจะปรับอัตราดอกเบี้ยทุก 5 ปี อ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี  เสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน ในวันที่ 1 -2 และ 5 - 6 กันยายน นี้ จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท ผ่านสถาบันการเงิน 10 แห่ง

 

อ่านเงื่อนไขหุ้นกู้เพิ่มเติม : คลิกที่นี่   

 

 

BANPU ออก 1 หมื่นล้าน ดอกเบี้ย 3.26-4.20%

 

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) หรือ BANPU เสนอขายหุ้นกู้ให้กับผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน (Public Offering) จำนวน 3 รุ่น รวมมูลค่าไม่เกิน 10,000 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน  ประกอบด้วย
         

 • รุ่นอายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.26% ต่อปี
 • รุ่นอายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.80% ต่อปี
 • รุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.20% ต่อปี

          
เสนอขายระหว่างวันที่ 14-16 และ 19 กันยายน 2565 ผ่าน ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารทหารไทยธนชาต และ บล.เกียรตินาคินภัทร
 

 

TIDLOR ออก 6.5 พันล้าน ชูดอกเบี้ย 3.14% 
          

บริษัทเงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)  (TIDLOR) ขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 4/2565 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 อายุ 3 ปี และอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.14% ต่อปี ชาระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน มูลค่าหุ้นกู้ที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จำนวนเสนอขายรวมไม่เกิน  6,500 ล้านบาท  ขายให้กับผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 8 -12 กันยายน 2565 ผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย บล.เกียรตินาคินภัทร

 

อ่านเงื่อนไขหุ้นกู้เพิ่มเติม : คลิกที่นี่ 

 

TAA ออกหุ้นกู้อายุ 1 ปี ดอกเบี้ย 6.00%

 

บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด (TAA) เสนอขายหุ้นกู้มีประกัน ครั้งที่ 2/2565 มูลค่าไม่เกิน 750 ล้านบาท อายุ 1 ปี ดอกเบี้ย 6.00% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ หลักประกัน คือ บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นผู้ค้ำประกันในสัดส่วน 100%  

 

เปิดให้จองซื้อวันที่ 27-29 กันยายน 2565 และออกหุ้นกู้ในวันที่ 30 กันยายน 2565 โดยครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 30 กันยายน 2566 ยอดขั้นต่ำในการจองซื้อ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท  

 

อ่านเงื่อนไขหุ้นกู้เพิ่มเติม : คลิกที่นี่ 

 

MAJOR ขายหุ้นกู้อายุ 5 ปี ดอกเบี้ย 4.25%

 

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) (MAJOR) เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 5 ปี  อัตราดอกเบี้ย 4.25% ต่อปี  จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 1- 6 กันยายน 2565

 

อ่านเงื่อนไขหุ้นกู้เพิ่มเติม : คลิกที่นี่ 

 

MICRO ขาย 1,000 ล้าน ดอกเบี้ย 5.50-5.70%

 

บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)  (MICRO)  เสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2565 จำนวน 2 ชุด รวมมูลค่าไม่เกิน 1,000 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินทุนในการขยายธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อ      

    

 • ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.50% ต่อปี อายุ 2 ปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้  
 • ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.70% ต่อปี อายุ 3 ปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

 

เสนอขายให้แก่ ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 3-5 ต.ค.65 

 

อ่านเงื่อนไขหุ้นกู้เพิ่มเติม : คลิกที่นี่ 

 

TNITY ออก 2 ชุด ดอกเบี้ย 3.30-3.60%  

 

บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) (TNITY)เสนอขายหุ้นกู้ 2 ชุด  จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ดังนี้

 

 •  ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 1 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2566 อัตราดอกเบี้ย 3.30% ต่อปี
 • ชุดที่ 2 อายุ 1 ปี 5 เดือน 5 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 อัตราดอกเบี้ย 3.60% ต่อปี 

 

เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ จองซื้อขั้นต่ำ 500,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท เปิดจองซื้อระหว่าง วันที่ 28-30 กันยายน 2565 ผ่าน บล.ทรีนิตี้

 

อ่านเงื่อนไขหุ้นกู้เพิ่มเติม : คลิกที่นี่  

 

 

EP ออกหุ้นกู้ 2 ชุด  5.25-5.50%

 

บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (EP) เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่  2 ชุด แบ่งเป็น

 

 •  ชุดที่ 1  อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 อัตราดอกเบี้ย 5.25% ต่อปี
 • ชุดที่ 2  อายุ 2 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 อัตราดอกเบี้ย 5.50% ต่อปี

 

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 9 -13 กันยายน 2565  

 

อ่านเงื่อนไขหุ้นกู้เพิ่มเติม : คลิกที่นี่ 

 

 

NER หุ้นกู้อายุ 5-7 ปี ดอกเบี้ย 5.65-6.40% 

 

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) (NER) เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนด จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้

 

 • ชุดที่ 1 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 อัตราดอกเบี้ย 5.65% ต่อปี
 • ชุดที่ 2 อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2572 อัตราดอกเบี้ย 6.40% ต่อปี

 

เปิดจองซื้อในระหว่างวันที่ 5 - 7 กันยายน 2565

 

อ่านเงื่อนไขหุ้นกู้เพิ่มเติม : คลิกที่นี่   

 

A  ขายหุ้นกู้อายุ 3 ปี ดอกเบี้ย 7% 
        

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ A เตรียมเสนอขายหุ้นกู้มีประกันของบริษัท ครั้งที่ 3/2565 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 550 ล้านบาทให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

 

เปิดจองซื้อผ่าน บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์, บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ,บล.พาย, บล.เอเอสแอล, บล.บียอนด์ และ บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน และ 3 ตุลาคม 2565

 

อ่านเงื่อนไขหุ้นกู้เพิ่มเติม : คลิกที่นี่   

 

MK หุ้นกู้อายุ 2.6 ปี ดอกเบี้ย 5.85%

 

บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) (MK) เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 2 ปี 6 เดือน   อัตราดอกเบี้ย 5.85% ต่อปี  จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2565 

 

อ่านเงื่อนไขหุ้นกู้เพิ่มเติม : คลิกที่นี่   
 

 

 

หุ้นกู้ออกใหม่ เดือนกันยายน 2565
 

 

อ้างอิงที่มา  : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA)