"กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์" 3 เดือนกวาดหุ้น GUNKUL เข้าพอร์ต 32 ล้านหุ้น ดันถือ 3.90%

29 พ.ค. 2567 | 01:42 น.

“กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์” ซื้อหุ้น GUNKUL เข้าพอร์ต ช่วง 3 เดือน (ก.พ.- พ.ค.67 ) รวม 32 ล้านหุ้น มูลค่ากว่า 89.50 ล้านบาท เฉลี่ยหุ้นละ 2.80 ล้านบาท ดันถือหุ้น 3.898% โบรกคงแนะนำ "ซื้อ" ให้เป้า 4.20 บาทหุ้น

29 พ.ค.2567 นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ กรรมการและประธานกรรมการบริษัท บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)หรือ GUNKUL แจ้งในแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต.ระบุ ว่า ได้เข้าซื้อหุ้น GUNKULจำนวน 2,000,000 หุ้น  ราคาเฉลี่ย 2.50 บาท โดยเป็นการซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)  เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2567 ภายหลังการได้มา ส่งผลให้ นายกัลกุล ถือหุ้น GUNKUL เพิ่มเป็น  346,751,270 หุ้น หรือสัดส่วน 3.898% จากเดิมถือหุ้นจำนวน 344,751,270 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 3.875%

 

\"กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์\" 3 เดือนกวาดหุ้น GUNKUL เข้าพอร์ต 32 ล้านหุ้น ดันถือ 3.90%
 

ทั้งนี้จากการรวบรวมของ "ฐานเศรษฐกิจ" จากแบบรายงาน (แบบ 59) พบว่าในช่วง 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 29 ก.พ.- 27 พ.ค.67  นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ ได้ซื้อหุ้น GUNKUL อย่างต่อเนื่องรวม 6 ครั้ง เป็นจำนวนรวม 32,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 0.36% ที่ราคาหุ้นละ 2.50 -2.92 บาท หรือเฉลี่ยหุ้นละ 2.796 บาท  คิดเป็นมูลค่ารวม 89,500,000 บาท ส่งผลให้ล่าสุดนายกัลกุล ถือหุ้น GUNKUL รวม 346,751,270 หุ้น หรือสัดส่วน 3.8978% ตามไทม์ไลน์ดังนี้

  • 29 ก.พ.2567 ซื้อจำนวน 3,000,000 หุ้น เฉลี่ยหุ้นละ 2.70 บาท รวมมูลค่า 8,100,000 บาท    
  • 21 มี.ค.2567 ซื้อจำนวน  21,000,000 หุ้น เฉลี่ยหุ้นละ 2.92 บาท รวมมูลค่า 61,320,000 บาท
  • 13 พ.ค.2567 ซื้อจำนวน 2,000,000 หุ้น เฉลี่ยหุ้นละ 2.54 บาท รวมมูลค่า 5,080,000 บาท
  • 23 พ.ค.2567 ซื้อจำนวน 3,000,000 หุ้น เฉลี่ยหุ้นละ 2.50 บาท รวมมูลค่า 7,500,000 บาท
  • 24 พ.ค.2567 ซื้อจำนวน 1,000,000 หุ้น เฉลี่ยหุ้นละ 2.50 บาท รวมมูลค่า 2,500,000 บาท
  • 25 พ.ค.2567 ซื้อจำนวน 2,000,000 หุ้น เฉลี่ยหุ้นละ 2.50 บาท รวมมูลค่า 5,000,000 บาท

ความเคลื่อนไหวราคาหุ้น GUNKUL ปิดเมื่อวันที่ 28 พ.ค.2567 ที่ 2.52 บาท ราคาปรับขึ้น 0.02 บาท หรือบวก 0.80% มูลค่าซื้อขาย 18.47 ล้านบาท ราคาสูงสุดอยู่ระดับ 2.54 บาท และต่ำสุด 2.50 บาท โดยราคาหุ้น GUNKUL ตั้งแต่ต้นปี 2567 ถึงปัจจุบัน (YTD) ปรับลดลงแล้ว 10.71% และราคาในช่วง 60 วันหรือ 2 เดือนที่ผ่านมาปรับลดลง 16.67%     
 

โบรกคงแนะนำ "ซื้อ" ให้เป้าหมาย 4.20 บาทหุ้น

บล.หยวนต้า ระบุว่า คงมุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มกำไรของ GUNKUL โดยคาดกำไรปกติ 2Q67 จะสามารถเติบโตได้ Q0Q ตามปัจจัยฤดูกาลของโครงการแสงอาทิตย์ในไทยและความเร็วลมที่ยังทรงตัวอยู่ในระดับใกล้เคียง 1Q67 อย่างไรก็ตามคาดกำไรปกติลดลง YOY จากฐานที่สูงในปีก่อนหลังค่า FT ที่ปรับตัวลงและความเร็วลมที่ลดลงสู่ระดับใกล้เคียงปกติส่งผลให้ความสามารถในการทำกำไรของโรงไฟฟ้พลังงานหมุนเวียนในไทยลดลง หากมองไปช่วง 2H67 คาดกำไรปกติสามารถเติบโตได้ทั้ง HoH และ YoY ตามปัจจัยฤดูกาลของโครงการลมและการเติบโตของธุรกิจ Trading และ EPC

ธุรกิจโรงไฟฟ้ GUNKUL คงเป้าหมายการขยายกำลังผลิตเป็น 2,000 Mwe ภายในปี 2569 ผ่านการลงทุนในโครงการพลังงานหมุนเวียนในประเทศและต่างประเทศ (ทั้งแบบ Greenfield และ M&A) เบื้องต้นคาดแผน PDP ฉบับใหม่จะมีการเปิด Public Hearing ในช่วง 1-2 เตือนข้างหน้าและมีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการในช่วง 2H67 โดยเรามองว่าแผนดังกล่าวจะเป็นปัจจัยที่ช่วยหนุนการเติบโตของ GUNKUL ทั้งในธุรกิจไฟฟ้า (มีโอกาสเพิ่มเติมในการขยายกำลังผลิต) และธุรกิจ EPC (เพิ่มโอกาสในการได้รับ Backlogs เพิ่มเติม) 

คงคำแนะนำ ซื้อ" ที่ราคาเหมาะสม ณ สิ้นปี 2567 ที่ 4.20 บาทหุ้น