ธ.ก.ส. พร้อมปล่อยสินเชื่อ อสม. รายละ 2 หมื่นบาท ดอกเบี้ยต่ำ 0.67%

05 เม.ย. 2567 | 03:09 น.

ธ.ก.ส. จัด 10,000 ล้านบาท ให้สมาชิก อสม. และ อสส. เข้าถึงสินเชื่อ รายละ 2 หมื่นบาท ผ่านโครงการสินเชื่อเงินด่วนคนดี ดอกเบี้ยร้อยละ 0.67 ต่อเดือน ลดต้นลดดอก ผ่อนชำระไม่เกิน 4 ปี

นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า โครงการสินเชื่อเงินด่วนคนดี (เพื่อสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน : อสม. และอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร : อสส.) เป็นโครงการที่ธนาคารต้องการให้ความช่วยเหลือและให้กำลังใจกลุ่มสมาชิก อสม. และ อสส. ซึ่งเป็นกลุ่มที่เป็นผู้เสียสละทำหน้าที่ดูแลสุขภาพเกษตรกร ประชาชนและสังคมส่วนรวม 

โดยสนับสนุนให้กลุ่มสมาชิก อสม. และ อสส. ได้เงินทุน เพื่อนำไปใช้ในการอุปโภคบริโภคในอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรม สามารถแบ่งเบาภาระของครอบครัวแทนการกู้เงินนอกระบบ รายละไม่เกิน 20,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.67 ต่อเดือน หรือ ร้อยละ 8 ต่อปี คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 

กำหนดผ่อนชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ยเป็นรายเดือน เช่น วงเงินกู้ 20,000 บาท ผ่อนชำระเดือนละ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 48 เดือน นับตั้งแต่วันกู้

สำหรับเงื่อนไขผู้กู้ต้องเป็นสมาชิก อสม. และ อสส. ที่ถือบัตร Smart card ของ ธ.ก.ส. รวมถึงเป็นบุคคลที่มีความสามารถตามกฎหมาย มีสมาชิก อสม. และ อสส. เป็นผู้ค้ำประกัน (ค้ำได้คราวละ 1 คน) 

ธ.ก.ส. พร้อมปล่อยสินเชื่อ อสม. รายละ 2 หมื่นบาท ดอกเบี้ยต่ำ 0.67%

สมาชิกที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 มีนาคม 2568