ณุศาศิริ ควัก 132 ล้านบาท จ่ายหุ้นกู้ชุด NUSA242A ครบกำหนด 29 ก.พ. นี้

25 ก.พ. 2567 | 22:05 น.

บมจ.ณุศาศิริ (NUSA) จัดวงเงิน 132 ล้านบาท พร้อมชำระหุ้นกู้ชุด NUSA242A ครบกำหนดในวันที่ 29 ก.พ. 67 นี้ โดยได้นำเงินส่งให้นายทะเบียนหุ้นกู้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นายวิษณุ เทพเจริญ ประธานกรรมการบริษัท บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) หรือ NUSA เปิดเผยว่า บริษัทได้จัดสรรเงินเพื่อชำระคืนหุ้นกู้ (ชุด NUSA242A ) ที่จะครบกำหนดชำระในวันที่ 29 ก.พ. 2567 จำนวนเงิน 132.00 ล้านบาทไว้เรียบร้อยแล้ว

โดยบริษัทมีทั้งรายได้จากการดำเนินงาน การขายอสังหาริมทรัพย์ และวงเงินสนับสนุนจากสถาบันการเงิน ซึ่งสามารถที่จะชำระคืนหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดได้ทั้งหมด

“บริษัทฯ ขอขอบคุณท่านผู้ลงทุนทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจต่อณุศาศิริ สำหรับหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในครั้งนี้ บริษัทได้นำเงินส่งให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว” นายวิษณุ กล่าว

NUSA มีหุ้นกู้คงค้างทั้งสิ้น 6 ชุด วงเงินรวม 1,650 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567-2568 ดังนี้

  • NUSA242A  วงเงินหนี้เงินต้น 132.00 ล้านบาทครบกำหนดไถ่ถอน  29 ก.พ.2567   
  • NUSA249A  วงเงินหนี้เงินต้น 618.00 ล้านบาท  ครบกำหนดไถ่ถอน 11 ก.ย.2567                     
  • NUSA253A  วงเงินหนี้เงินต้น 288.70 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอน 19 มี.ค.2568            
  • NUSA25OA  วงเงินหนี้เงินต้น 171.30 ล้านบาท  ครบกำหนดไถ่ถอน16 ต.ค. 2568            
  • NUSA25OB  วงเงินหนี้เงินต้น 135.30 ล้านบาทครบกำหนดไถ่ถอน 16 ต.ค.2568                        
  • NUSA253B วงเงินหนี้เงินต้น 304.70 ล้านบาทครบกำหนดไถ่ถอน 16 มี.ค.2568