ธอส.ลุยแก้หนี้ครู ลดดอกเบี้ย 0% นาน 10 เดือน

14 ก.ค. 2566 | 03:32 น.

ธอส. จัดทำมาตรการแก้หนี้ ดอกเบี้ย 0% นาน 10 เดือน ร่วมงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 5 จ.อุดรธานี วันที่ 15-16 ก.ค.66 นี้

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) รายงานว่า ธนาคารได้นำมาตรการแก้หนี้และผลิตภัณฑ์ทางการเงินเข้าร่วมงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 5 จ.อุดรธานี เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจ.อุดรธานี ได้รับความช่วยเหลืออย่างครบวงจร และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ทั้งนี้ นำโดยมาตรการช่วยเหลือลูกค้าปัจจุบันของธนาคาร   มาตรการ 22 [M22]  สำหรับลูกค้าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ที่ยังคงรับราชการและ/หรือเป็นข้าราชการบำนาญ ที่กู้เงินกับธนาคารมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ที่มีสถานะ NPL หรือ สถานะ NPL ที่อยู่ระหว่างการใช้มาตรการ/ปรับโครงสร้างหนี้ ให้ผ่อนเงินงวดต่ำ พร้อมลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ  2 ปี เริ่มต้นเดือนที่ 1-10 ชำระเพียงงวดละ 1,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปี (ตัดชำระเงินต้นทั้งหมด) 

นอกจากนี้ ภายในงานยังมี บ้านมือสอง ธอส. ทำเลดีทั่วประเทศ พร้อมส่วนลดพิเศษมาจำหน่ายมากกว่า 300 รายการ และรับสิทธิ์ผ่อนดาวน์นานถึง 36 เดือน โดยไม่มีดอกเบี้ย  สำหรับผู้ที่สนใจสามารถจองซื้อทรัพย์ออนไลน์และวางเงินประกัน  5,000 บาท ในวันทำสัญญาจะซื้อจะขาย (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด) ผ่านApplication : GHB ALL HOME 

"พิเศษ!! รับฟรีของสมนาคุณสำหรับลูกค้าที่จองซื้อบ้านมือสอง ธอส. อีกด้วย ทั้งนี้ งานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทยฯ ครั้งที่ 5 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมสยามแกรนด์ อ.เมือง จ.อุดรธานี"

ธอส.ลุยแก้หนี้ครู ลดดอกเบี้ย 0% นาน 10 เดือน