กอช. จับมือ ส.ท.ท. หนุนแรงงานออม รัฐสมทบสูงสุด 1,800 บาท/ปี

21 มิ.ย. 2566 | 09:13 น.

กอช. จับมือ ส.ท.ท. หนุนอาชีพอิสระออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณ รัฐช่วยสมทบสูงสุด 1,800 บาทต่อปี รับบำนาญสูงสุดเดือนละ 12,000 บาท

 นายสมชาย รังสิวัฒนศักดิ์  นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) กล่าวว่า  ส.ท.ท. ได้ร่วมมือกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) สนับสนุนประชาชนผู้ประกอบอาชีพอิสระ พ่อค้าแม่ค้า ชาวไร่ชาวนา เกษตรกร กลุ่มบุคคลเหล่านี้เข้าถึงการออม เริ่มต้นออม 50 บาท สูงสุด 30,000 บาทต่อปี โดยรัฐจะสมทบเพิ่มให้อีกส่วนหนึ่งสูงสุด 1,800 บาทต่อปี

ทั้งนี้ รับผลประโยชน์ตอบแทนจากการลงทุน และที่สำคัญคือ กอช. มีความยืดหยุ่นในการออมสูง พร้อมเมื่อไร ออมได้เมื่อนั้น ไม่จำเป็นต้องออมเท่ากันทุกปี เมื่อในปีนั้นไม่ออม รัฐจะไม่สมทบเงินเพิ่มให้ แต่ยังจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากการลงทุนของการทำงานของเงินอยู่ ซึ่งเป็นข้อดีของประชาชนอาชีพอิสระกลุ่มนี้

 

นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ  เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) กล่าวว่า กอช. เป็นกองทุนบำนาญพื้นฐานภาคประชาชน ดูแลแรงงานนอกระบบ ตั้งแต่อายุ 15 ปี จนเริ่มวัยทำงานถึงอายุ 60 ปี เพื่อเตรียมความพร้อมทางการเงินในอนาคต โดยให้ประชาชนมีวินัยการออม ซึ่งเป็นหลักพื้นฐานนำไปสู่การลงทุน และการวางแผนทางการเงิน เพื่ออนาคตของตนเองที่ดียิ่งขึ้น

“การสมัครออมเงินเริ่มต้นเพียง 50 บาท สูงสุด 30,000 บาทต่อปี ได้เงินสมทบเพิ่มจากรัฐภายในเดือนถัดไป สูงสุด 1,800 บาทต่อปี รวมถึงได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากการลงทุน และเงินออมสะสมนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี”

หากเปรียบเทียบการออมเงินกับ กอช. 30,000 บาทต่อปี ประมาณการเงินสมทบ 1,800 บาทต่อปี เทียบกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ประมาณ 6% ต่อปี  ทั้งนี้ ถ้าสมาชิกออมตั้งแต่อายุ 15 – 60 ปี จำนวน 30,000 บาทต่อปี ต่อเนื่องทุก ๆ ปี หลังอายุ 60 ปี จะได้รับเงินบำนาญรายเดือนประมาณ 12,000 บาทต่อเดือน ตลอดชีพจนกว่าจะเสียชีวิต