คลังสั่งศึกษาอายัดเงินหลอกโอนเข้าบัญชีม้า

30 ม.ค. 2566 | 04:20 น.

ปลัดคลัง สั่ง สศค. ศึกษากฎหมายให้แบงก์อายัดวงเงินโดนหลอกโอนเข้าบัญชีม้า ป้องกันความเสียหายประชาชน พร้อมกำชับ "ธปท.-แบงก์รัฐ" ใช้ระบบ KYC ยืนยันตัวตนเปิดบัญชี

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ปัจจุบันสถาบันการเงินต้องทำการรายงานส่งสำนักงานปปง. กรณีตรวจพบความผิดปกติของบัญชีที่คาดว่าจะเป็นบัญชีม้า เช่น มีเงินเข้าบัญชีจำนวนมากผิดปกติ  หรือจำนวนเงินโอนเข้าถี่ผิดปกติ เป็นต้น แต่ที่ยังเห็นว่ามีบัญชีม้าจำนวนมากอยู่ เพราะส่วนใหญ่มีการทำธุรกรรมที่รวดเร็ว เงินโอนเข้าและก็โอนออกทันที และผู้เสียหายต้องแจ้งความดำเนินคดีเป็นรายธุรกรรม ทำให้บางกรณีอาจจะดำเนินการไม่ทัน 

 

อย่างไรก็ดี เพื่อป้องกันความเสียหาย ตอนนี้ได้ให้การบ้านกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ให้ไปศึกษา และหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านการเงิน และข้อกฎหมายการประกอบธุรกิจสถานบันการเงิน รวมทั้งกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในการป้องกัน กรณีโดนหลอกโอนเงินเข้าบัญชีม้า ว่าจะสามารถทำมาตรการอายัดเงินบางส่วนที่ถูกหลอกให้โอนเข้าบัญชีม้าได้หรือไม่ และอาจจะช่วยเหลือไปถึงกรณีการโอนเงินผิดพลาดด้วย

 

“กฎหมายตอนนี้สำหรับผู้ที่โดนหลอกให้โอนเงิน ยังไม่สามารถอายัดวงเงินที่เสียหายได้ ต้องรอแจ้งความเท่านั้น และเมื่อแจ้งความแล้วก็ยังไม่สามารถทำการอายัดวงเงินได้ทันที ซึ่งเข้าใจว่าสถาบันการเงิน อาจจะกลัวว่าจะรบกวนลูกค้าแต่เมื่อลูกค้าโทรไป แจ้งว่าถูกโกง หรือหลอกโอนเงินไปผิด ก็น่าจะมีการช่วยในล็อกงวเงินนั้น หรืออายัดเงินที่อยู่ในบัญชีปลายทางไว้ก่อนเฉพาะส่วนที่แจ้งไว้เท่านั้น ไม่ต้องอายัดทั้งบัญชี เพื่อป้องกันความเสียหาย” นายกฤษฎา กล่าว

นอกจากนี้ กระทรวงการคลัง ยังได้กำชับให้ สศค. หารือร่วมกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในฐานะที่ประสานกับธนาคารพาณิชย์ ให้กำกับดูแลปัญหาการเปิดบัญชีม้าอย่างใกล้ชิด และได้กำชับไปถึงสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ (SFIs) ให้มีขั้นตอนการเปิดบัญชีที่ความรัดกุมมากขึ้น เช่น การใช้ระบบพิสูจน์ตัวตนได้อย่างถูกต้อง หรือระบบKYC เป็นต้น  

ขณะเดียวกัน ยังให้คลัง และธปท.ประสานความร่วมมือไปยัง อาทิ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(สำนักงาน ปปง.) กองบัญชาการตำรวจสืบสวน สอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สมาคมธนาคารไทยและสถาบันการเงินทุกแห่ง เป็นต้น เพื่อติดตามการทำงานและป้องกันปัญหาบัญชีม้าร่วมกันอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ ปัจจุบันคณะรัฐมนตรี (ครม.) ก็ได้มีมติเห็นชอบ ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เสนอแก้กฎหมายใหม่ ให้มีการเพิ่มโทษผู้ที่รับเปิดบัญชีม้า ให้มีความรุนแรงขึ้น เป็น จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 300,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ เพื่อแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง