ลดหย่อนภาษี 2 เท่า บริจาคได้ที่ไหนบ้าง ตรวจสอบที่นี่

25 ม.ค. 2566 | 08:34 น.

ลดหย่อนภาษี 2 เท่า ให้ทันยื่นแบบภาษีประจำปี 2565 ต้องบริจาคให้หน่วยงาน-องค์กรใดบ้าง ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่

การชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็นหน้าที่ของผู้มีรายได้ทุกคน ที่ต้องดำเนินการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา(ภ.ง.ด.90, ภ.ง.ด.91, ภ.ง.ด.95) โดยปีภาษี 2565 สามารถยื่นแบบได้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-31 มี.ค.2566 แต่หากเป็นการยื่นแบบออนไลน์ สามารถยื่นได้จนถึงวันที่ 10 เม.ษ. 2566

ยื่นภาษีออนไลน์ 2565 เริ่มวันไหน ใช้เอกสารอะไรบ้าง เช็คขั้นตอนที่นี่

โดยการยื่นชำระภาษีนั้น ผู้เสียภาษีสามารถใช้สิทธิลดหย่อนได้หลายรายการ ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด การบริจาคเงิน ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่สามารถนำมาใช้เพื่อลดหย่อนภาษีได้เช่นกัน ฐานเศรษฐกิจ จะพาไปดูว่า บริจาคเงินอย่างไร ให้ได้ลดหย่อนภาษี 2 เท่า

ลดหย่อนภาษี 2เท่า

ประเภทหน่วยงาน องค์กร ที่สามารถบริจาคแล้วได้รับการลดหย่อนภาษี 2 เท่า ได้แก่ หน่วยงานด้านกีฬา ,สถานศึกษาบางแห่ง ,สถานพยาบาลของทางราชการ และหน่วยรับบริจาคด้านสาธารณสุข โดยสามารถนำมาลดหย่อนได้ไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย และค่าลดหย่อนอื่นที่ไม่ใช่กลุ่มบริจาค

ซึ่งผู้เสียภาษีสามารถเช็ครายชื่อหน่วยงาน องค์กร ที่สามารถนำเงินบริจาคมาลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า แบ่งได้ตามรายประเภท ดังนี้

รายชื่อหน่วยรับบริจาคด้านสาธารณสุขทั้ง 13 แห่ง ที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอหักลดหย่อนเงินบริจาค 2 เท่า

 • สภากาชาดไทย
 • มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ฯ
 • ศิริราชมูลนิธิ
 • มูลนิธิจุฬาภรณ์
 • มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ
 • มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนฯ
 • มูลนิธิโรคมะเร็งโรงพยาบาลศิริราช
 • มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี
 • มูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า
 • มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
 • มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มูลนิธิสนับสนุนสถาบันประสาทวิทยา
 • มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก