SCB โชว์กำไรแตะ 3.7 หมื่นล้านบาทในปี 65

20 ม.ค. 2566 | 11:42 น.

บมจ. เอสซีบี เอกซ์ (SCB) เผยกำไรสุทธิปี 2565 โต 5.5% แตะ 37,546 ล้านบาท หลังทิศทางดอกเบี้ยขาขึ้นหนุนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิพุ่ง 13.3% จากปีก่อนยอดรวมกว่า 107,865 ล้านบาท

(20 ม.ค.66) บมจ. เอสซีบี เอกซ์ (SCB) ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันนี้ว่า กำไรสุทธิปี 65 ของบริษัทฯ เติบโต 5.5% อยู่ที่ 37,546 ล้านบาท เป็นผลจากการขยายตัวจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเป็นหลัก โดยในปี 65 รายได้ดอกเบี้ยสุทธิมีจำนวน 107,865 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.3% จากปีก่อน เป็นผลจากการขยายตัวของส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิภายใต้กลยุทธ์ที่เน้นคุณภาพสินเชื่อ รวมทั้งจากปัจจัยทิศทางอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น ส่วนสินเชื่อโดยรวมขยายตัว 3.3% จากปีก่อน

ด้านรายได้ค่าธรรมเนียมและอื่น ๆ รวม 44,866 ล้านบาท ลดลง 4.7% จากปีก่อน ชะลอจากธุรกิจการบริหารความมั่งคั่ง รายได้การลงทุน และการค้ามีจำนวน 1,689 ล้านบาท ลดลง 79.1% จากปีก่อน หลังเจอความผันผวนรุนแรงของตลาดเงินและตลาดทุนในปีที่ผ่านมา

อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPL) ณ สิ้นปี 2565 อยู่ที่ 3.34% ปรับตัวลดลงจาก 3.79% ในปีก่อน มาจากความสำเร็จในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้แบบเบ็ดเสร็จภายใต้กรอบของธนาคารแห่งประเทศไทย และการบริหารสินเชื่อด้อยคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ ส่วนเงินกองทุนตามกฎหมายของบริษัทฯ ยังคงอยู่ในระดับแข็งแกร่งที่ 18.9%

ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินปี 2565 งานมีจำนวน 69,874 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.9% จากปีก่อน เป็นผลจากกิจกรรมธุรกิจที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนการปรับโครงสร้างองค์กรภายใต้ยุทธศาสตร์ใหม่ ด้านอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้อยู่ในระดับที่ เหมาะสมที่ 45.2% ในปี 2565 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเพียงเล็กน้อย

อย่างไรก็ตามในปี 2565 ได้ตั้งเงินสำรองจำนวน 33,829 ล้านบาท ลดลง 19.5% จากปีก่อน โดยมุ่งเน้นการบริหารคุณภาพสินเชื่อด้วยมาตรการเชิงรุก และความระมัดระวัง รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มฟื้นตัวของภาคธุรกิจ

นายอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในปี 2565 บริษัท เอสซีบี เอกซ์ ได้ปรับโครงสร้างองค์กรภายใต้ยุทธศาสตร์ใหม่แล้วเสร็จ พร้อมเดินหน้าสู่การเป็นบริษัทเทคโนโลยี เพื่อสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ช่วง 1-2 ปีจากนี้จะมุ่งเน้นการเติบโตแบบก้าวกระโดดของธุรกิจในกลุ่มสินเชื่อดิจิทัล หลังเตรียมการมาระยะหนึ่งแล้ว แต่ยังคงเน้นกลยุทธ์การก้าวไปสู่ธนาคารที่ดีขึ้น ของธนาคารไทยพาณิชย์บนทิศทางการเติบโตแบบมีคุณภาพภายใต้โครงสร้างของต้นทุนที่ลดลง

สำหรับธุรกิจในกลุ่มเทคโนโลยีและสินทรัพย์ดิจิทัลนั้น จะเน้นการลงทุนแบบค่อยเป็นค่อยไปตามสภาวะตลาด ในส่วนของผลประกอบการในปีที่ผ่านมามีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมภายใต้ความผันผวนอย่างสูงของตลาดเงินตลาดทุน

ทั้งนี้เชื่อว่าการเติบโตของธุรกิจของกลุ่มในระยะต่อไปจะยังมีโอกาสปรับตัวดีขึ้น จากยุทธศาสตร์และการฟื้นตัวของภาคธุรกิจ