svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ธอส.ปลื้ม! นักลงทุนแห่จองบอนด์ยั่งยืนพุ่ง 8.5 พันล้าน

09 ธันวาคม 2565

ธอส.ออกบอนด์เพื่อความยั่งยืนครั้งแรก นักลงทุนแห่จองพุ่ง 8.5 พันล้านบาท เกินเป้า 1.7 เท่า หนุนการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

 

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)เปิดเผยว่า การออกพันธบัตรเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond)ครั้งแรกของธนาคาร ประสบความสำเร็จด้วยดี จากการเสนอขายให้กับผู้ลงทุนสถาบัน (Institutional Investors )ได้รับการตอบรับที่ดี โดยมียอดจองเกินเป้าไปกว่า 1.7 เท่า มูลค่าเสนอขายรวม 8,500 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเป้าหมายในการเสนอขายพันธบัตรที่ 5,000 ล้านบาท

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

 

“นักลงทุนให้ความสนใจอย่างมากสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อธนาคาร อีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของนักลงทุน”นายฉัตรชัยกล่าว

ความสำเร็จในการออกพันธบัตรเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) ของ ธอส.ในครั้งนี้เป็นการสนับสนุนการพัฒนาตลาดทุนด้านความยั่งยืนของประเทศ ควบคู่ไปกับการสานต่อพันธกิจทำให้คนไทยมีบ้านของธนาคาร และส่งเสริมการขับเคลื่อนสู่การเป็น Sustainable Bank ที่มีเป้าหมายดูแลโลกและพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนไปพร้อมกัน

 

ทั้งนี้ ธนาคารจะนำเงินที่ได้ไปใช้สำหรับ โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคมช่วยเหลือให้ผู้ที่มีรายได้น้อยและปานกลางได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยสนับสนุนให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยที่ประหยัดพลังงาน

สำหรับการออกพันธบัตรในครั้งนี้ ธนาคารเสนอขายพันธบัตรทั้งหมด 2 รุ่น ประกอบด้วย

  • พันธบัตรรุ่นที่ 1 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.39% ต่อปี มูลค่า 3,500 ล้านบาท
  • พันธบัตรรุ่นที่ 2 อายุ 12 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.87% ต่อปี มูลค่า 5,000 ล้านบาท

 

กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน โดยมีธนาคารออมสินทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย และธนาคารทีเอ็มบีธนชาตเป็นนายทะเบียนพันธบัตร

 

สำหรับพันธบัตรเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) ที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ ถือเป็นส่วนผสมของทั้งพันธบัตรเพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Bond) ที่เป็นการระดมทุนเพื่อใช้ในโครงการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมกับพันธบัตรเพื่อสังคม (Social Bond) ที่เป็นการระดมทุนเพื่อพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน และยังเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานตามหลักการด้านพัฒนาความยั่งยืนของธนาคาร (Sustainable Bank)

 

ทั้งนี้ ธอส.ถือเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจแห่งแรกที่ออกตราสารประเภทนี้ โดยได้รับความช่วยเหลือด้านเทคนิคจากธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) ในการพัฒนากรอบการระดมทุนด้านความยั่งยืนของธนาคารให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และได้ให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการออกพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนโครงการแรกของธนาคาร