svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

3BB ขาดสภาพคล่องถกบลจ.บัวหลวง ร่วมหาทางออกจ่ายค่าเช่า JASIF

22 มีนาคม 2566

3BB ร่อนจดหมาย บลจ.บัวหลวง ขอเจรจาถกหาทางออกจ่ายสัญญาค่าเช่า JASIF หลังต้นทุนเพิ่ม การแข่งขันในตลาดสูง กระทบกระแสเงินสด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 บริษัท ทริปเปิ้ลทรี บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) TTTBB หรือ 3BB ได้ทำหนังสือถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) บัวหลวง จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทุน โครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน หรือ JASIF เพื่อหาแนวทางออกในการแก้ไขปัญหาเรื่องค่าเช่า ร่วมกัน

โดย TTTBB ได้อ้างถึงจดหมายลงวันที่ 15 มีนาคม 2566 ระบุถึงการชำระค่าเช่าแก่กองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) ที่ครบกำหนดชำระวันที่ 15 มีนาคม 2566 ว่า บริษัทฯ จะสามารถชำระคำเช่าให้แก่กองทุนรวมบางส่วนของค่างวดที่ครบกำหนด ส่วนที่เหลือจะชำระภายใน 5 วันนับจากวันครบกำหนดชำระบริษัทฯ ได้ชำระคำเช่าจำนวน 700 ล้านบาท ให้แก่กองทุนรวมเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566

อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์การแข่งขันที่รุนแรงในตลาดธุรกิจบรอดแบนด์ รวมทั้งต้นทุนในการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทฯ   

TTTBB จึงแจ้งแก่กองทุนรวม ว่า ไม่สมารถชำระคำเช่าส่วนที่เหลือให้แก่กองทุนรวมได้ตามกำหนดการที่แจ้งไว้ก่อนหน้า และหากสถานการณ์การแข่งขันยังคงความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ อาจมีกระแสเงินสดไม่เพียงพอชำระค่าเช่าให้แก่กองทุนรวมได้ครบจำนวนตามสัญญาเช่า หรือ ภายในกำหนดชำระ

ดังนั้นบริษัทฯ จึงแจ้งให้กองทุนรวมทราบถึงปัญหาดังกล่าว รวมทั้งพิจารณาในการหาทางแก้ไขปัญหาเรื่องค่าเช่าร่วมกับบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการแข่งขันของตลาดธุรกิจบรอดแบนด์ประจำที่และความสามารถในการชำระค่าเช่าของบริษัทฯ