svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

แบงก์ชาติ ยังไม่แทรกแซงค่าบาท ชี้แข็งค่าตามปัจจัยพื้นฐาน ไม่ผิดปกติ

25 มกราคม 2566

แบงก์ชาติ ยืนยันยังไม่ออกมาตรการดูแลค่าเงินบาท ชี้แข็งค่าตามปัจจัยพื้นฐาน และปัจจัยภายนอกประเทศ ภาวะโดยรวมไม่ได้ผิดปกติ พร้อมติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด

นายปิติ ดิษยทัต เลขานุการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) กล่าวหลังการแถลงผลประชุม กนง. ว่า การเคลื่อนไหวค่าเงินบาท ยังเป็นไปตามกลไกตลาดไม่ได้ผิดปกติแต่อย่างใด โดยยังเป็นไปตามปัจจัยพื้นฐานของประเทศ 

แต่ในช่วงแรกอาจแข็งค่าเร็ว และมากกว่าค่าเงินของประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค เพราะได้รับอานิสงส์จากการเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยวชาวจีน ภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก รวมทั้งการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่เป็นปัจจัยหลักทำให้ค่าเงินบาทแข็งค่าในระยะนี้

อย่างไรก็ตามทางธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และ กนง. จะยังคงติดตามสถานการณ์อัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด เพราะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ผู้ประกอบการ รวมไปถึงภาคธุรกิจ ซึ่งที่ผ่านมาค่าเงินบาทเคลื่อนไหวทั้งอ่อนค่าและแข็งค่า 

 

นายปิติ ดิษยทัต เลขานุการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)

 

เป็นผลมาจากปัจจัยภายนอก ทำให้ตั้งแต่ต้นปี 66 ถึงปัจจุบันค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น 4-5% แต่ยังไม่ถึงขั้นต้องมีมาตรการพิเศษออกมาดูแลในตอนนี้