svasdssvasds

10 เรื่องต้องรู้เมื่อลงทุน “หุ้นเพิ่มทุน”

04 ต.ค. 2565 เวลา 21:09 น. 534

การเพิ่มทุนคืออะไร? เราควรซื้อหุ้นเพิ่มทุนด้วยหรือไม่ และการเพิ่มทุนจะกระทบกับนักลงทุนอย่างไร ? วันนี้มาดู 10 เรื่องต้องรู้เมื่อลงทุน “หุ้นเพิ่มทุน”

 

 

10 เรื่องต้องรู้เมื่อลงทุน “หุ้นเพิ่มทุน”

         

 

1.การเพิ่มทุน คืออะไร?

           

การเพิ่มทุน (Capital Increase) คือ การที่บริษัทระดมทุนอีกครั้งจากผู้ถือหุ้น ด้วยการออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมจากหุ้นเดิมที่มีอยู่แล้ว หรือที่เรียกว่า “หุ้นเพิ่มทุน” และนำมาจำหน่ายสู่ตลาดให้แก่ผู้ที่สนใจ เช่น ผู้ถือหุ้นเดิม ผู้ลงทุนสถาบัน หรือ ผู้ลงทุนทั่วไป โดยสิทธิประโยชน์ของหุ้นเพิ่มทุนจะเหมือนกับหุ้นเดิมทุกประการ

 

 

2.ทำไมบริษัทต้องเพิ่มทุน 

 

ในทางธุรกิจแล้วการที่บริษัทต้องการเงินเพิ่มเพื่อมาดำเนินธุรกิจนั้นมีทางเลือกได้หลากหลายวิธี เช่น กู้เงินจากธนาคาร ออกหุ้นกู้ วอแรนท์ หรือ การเพิ่มทุน ซึ่งการจัดหาเงินแบบกู้จากธนาคาร และออกหุ้นกูนั่น บริษัทต้องเสียดอกเบี้ย ในทางกลับกัน การเพิ่มทุน ไม่เสียดอกเบี้ย สาเหตุที่บริษัทต้องการใช้เงินนั่นก็มีแตกต่างกันไป เช่น นำไปขยายกิจการ นำไปชำระหนี้ หรือแม้แต่นำไปล้างขาดทุนสะสม
 

 

 

3. การเพิ่มทุนมีกี่แบบ

 

หุ้นเพิ่มทุนนั้น อาจเสนอขายให้แก่ทั้งผู้ถือหุ้นเดิมและผู้ถือหุ้นใหม่ โดยมี 4 แบบดังนี้ 

 

  • 1. การเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering : RO) หมายถึงการขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกราย ตามสัดส่วนการถือครองหุ้น

 

  • 2. การเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP) หมายถึง การขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด ไม่เกิน 50 ราย หรือมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 20 ล้านบาท ภายในรอบ 12 เดือน หรือเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน

 

  • 3. การเสนอขายให้แก่ประชาชน (Public Offering : PO) หมายถึง การขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไป โดยจะทำกันในบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ เพราะถ้าเป็นบริษัทเอกชนทั่วไป จะไม่สามารถระดมทุนจากสาธารณะได้

 

  • 4. การเสนอขายแบบ (Preferential Offering : PPO) หมายถึง การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในลักษณะเป็นการทั่วไป โดยกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ที่จะซื้อหุ้นต้องเป็นผู้ถือหุ้น ของบริษัทและจำนวนการจองซื้อไม่เกินกว่าสัดส่วนการถือหุ้น โดยเป็นการเสนอขายตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ให้เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน แต่จะไม่เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ

 

 

4. รู้จัก Dilution Effect

 

Dilution effect หมายถึง ผลกระทบที่ทำให้ผู้ถือหุ้นเดิมมีสัดส่วนการถือหุ้นหรือมีความเป็นเจ้าของในบริษัทน้อยลง รวมถึงส่วนแบ่งกำไร และเงินปันผลที่จะได้รับก็จะได้ลดลง ตามสัดส่วนที่ได้มีการออกหุ้นเพิ่มทุน

 

5. ผลกระทบต่อกำไรต่อหุ้น


เมื่อมีการเพิ่มทุน ก็จะทำให้มีจำนวนหุ้นเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการที่มีหุ้นเพิ่มมากขึ้น ทำให้กำไรต่อหุ้นลดลงและผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ก็จะลดลงด้วย ยกตัวอย่างเช่น เค้กหนึ่งก้อนเท่าเดิม แต่มีคนมากินเพิ่มขึ้น ทำให้เรากินเค้กได้น้อยลงนั่นเอง


6. ผลกระทบต่อราคาหุ้น

 

แน่นอนว่าราคาหุ้นขึ้นอยู่กับผลกำไรของกิจการ การที่กำไรต่อหุ้นลดลง เนื่องจากหุ้นมีจำนวนเยอะขึ้น ย่อมทำให้ราคาหุ้นลดลง

 

7. ประมาณราคาหลังเพิ่มทุนยังไง​?

 

เราสามารถประมาณราคาหลังเพิ่มทุนโดยใช้สูตรการคำนวณราคา Dilution หลังการเพิ่มทุนดังนี้

 

 

10 เรื่องต้องรู้เมื่อลงทุน “หุ้นเพิ่มทุน”

 

 

ยกตัวอย่างเช่น

 

หุ้น XYZ ประกาศเพิ่มทุนในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ โดยให้สิทธิซื้อหุ้นในราคา 1 บาทต่อหุ้น และจะขึ้นเครื่องหมาย XR ในวันที่ 20/09/2565

 

ราคาปิดวันที่ 19/09/2565 อยู่ที่ 4.00 บาทต่อหุ้น (ก่อนขึ้นเครื่องหมาย XR)

 

พอวันที่ 20/09/2565 ราคาปิดลดลงมา 25% เหลือเพียง 3.00 บาทต่อหุ้น

 

ซึ่งถ้าเราลองประมาณการจากสูตร จะได้ค่าดังนี้

 

ราคาหุ้นหลังเพิ่มทุน = {(2 x 4.00) + (1 x 1)}/ (2 + 1) = 3.00 บาท

 

จะเห็นว่าราคาที่ออกมาจะเทียบเท่า หรือใกล้เคียงกันเลย

 

 

8. ถ้าเราไม่เพิ่มทุนหุ้นที่ถือ จะเกิดอะไรขึ้น?

 

หากเราเลือกที่จะไม่เพิ่มทุน เมื่อหุ้นมีการเพิ่มทุนไปแล้ว พอร์ตการลงทุนของเราจะได้รับผลกระทบจากราคาหุ้นที่ลดลงตามสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น หรือที่เรียกกันว่า “Dilution Effect” นั่นเอง

 

 

9. อยากได้หุ้นเพิ่มทุน ต้องซื้อวันไหน

 

การซื้อหุ้นในวันที่ขึ้นเครื่องหมาย XR นักลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน หากอยากได้หุ้นเพิ่มทุน ต้องซื้อหุ้น ก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย XR

 

 

10. เพิ่มทุนครั้งนี้ดีหรือร้าย ดูยังไง?

 

โดยปกติแล้ว เมื่อบริษัทมีการประกาศเพิ่มทุน มุมมองของนักลงทุนส่วนใหญ่จะเป็นเชิงลบ และมักจะขายหุ้นออกไปก่อน แต่อย่างไรก็ตามการเพิ่มทุนก็ไม่ใช่เรื่องร้ายเสมอไป หากเราเชื่อว่าเงินเพิ่มทุนที่ได้มานั้น บริษัทจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ และสร้างผลตอบแทนที่ดีได้ในอนาคต ดังนั้นเมื่อเรารับรู้ว่าบริษัทนั้นจะมีการเพิ่มทุน เราก็ควรที่จะศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนก่อนว่า บริษัทนั้นจะนำเงินไปทำอะไรบ้าง และสิ่งที่จะทำนั้นสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทได้หรือไม่นั่นเอง

 

 

สรุป สิ่งสำคัญคือเมื่อเรามีหุ้นเพิ่มทุน  ต้องพิจารณาบริษัท รวมถึงงบการเงิน ว่าเมื่อมีการเพิ่มทุนแล้ว บริษัทมีแนวโน้มที่ดีหรือไม่ จะสามารถสร้างผลกำไรที่ดีได้ในอนาคตหรือไม่ เพื่อที่เราจะได้เลือกลงมือจัดการกับหุ้นที่มีได้อย่างถูกวิธี ว่าจะเลือกที่จะชำระหุ้นเพิ่มทุน หรือขายออกก่อนวันขึ้น XR อย่างใดอย่างหนึ่ง อย่าปล่อยทิ้งไว้ไม่สนใจ เพราะเมื่อหุ้นมีการเพิ่มทุนไปแล้ว พอร์ตการลงทุนของเราจะได้รับผลกระทบจากราคาหุ้นที่ลดลงตามสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น หรือที่เรียกกันว่า “Dilution Effect” นั่นเอง 

 

 

โดย  :  SET   

ที่มา  :  setinvestnow.com

 

 

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด