กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยคปภ.รับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2564

18 กันยายน 2565

กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย คปภ. คว้ารางวัลประเมินทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2564 โดยกรมบัญชีกลางได้ประกาศผลการประเมินทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปีบัญชี 2564 จำนวน 4 ประเภทรางวัล รวมทั้งสิ้น 13 แห่ง จากจำนวนทุนหมุนเวียนทั้งหมด 115 แห่ง

กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย คปภ. คว้ารางวัลประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการดีเด่นในการประเมินทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2564 โดยกรมบัญชีกลางได้ประกาศผลการประเมินทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปีบัญชี 2564 จำนวน 4 ประเภทรางวัล รวมทั้งสิ้น 13 แห่ง จากจำนวนทุนหมุนเวียนทั้งหมด 115 แห่ง

 

ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า ตามที่กรมบัญชีกลางได้ประกาศผลการประเมินทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปีบัญชี 2564 จำนวน 4 ประเภทรางวัล

ประกอบด้วย 1. รางวัลผลการดำเนินงานดีเด่น 2. รางวัลประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการดีเด่น 3. รางวัลการพัฒนาดีเด่น และ 4. รางวัลผู้บริหารทุนหมุนเวียนดีเด่น โดยมีทุนหมุนเวียนที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 13 แห่ง จากจำนวนทุนหมุนเวียนทั้งหมด 115 แห่ง

 

กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยคปภ.รับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2564

สำหรับกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย สำนักงาน คปภ.ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการดีเด่น โดยได้รับคะแนนการประเมินภาพรวม 4.3144 คะแนน

กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยคปภ.รับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2564

ซึ่งมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2564 ภายใต้ชื่องาน “สานต่อนโยบายรัฐ ต่อยอดเศรษฐกิจ สู่อนาคตวิถีใหม่”