svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

สรรพสามิต เผย 11 เดือน จับกว่า 2.4 หมื่นคดี พบเหล้าเถื่อนเยอะสุด

28 สิงหาคม 2565

สรรพสามิต เผยผลปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมาย 11 เดือนปีงบฯ 65 จับกุมแล้วกว่า 2.4 หมื่นคดี ปรับแล้วกว่า 450 ล้านบาท พบ เหล้าเถื่อนมากสุดกว่า 1.3 หมื่นคดี รองลงมา คือ ยาสูบ และรถจักรยานยนต์

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต ในฐานะโฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผยผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2565  (ระหว่างวันที่ 19 - 25 สิงหาคม 2565) พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 518 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 9.24 ล้านบาท โดยแยกเป็น สุรา จำนวน 277 คดี ค่าปรับ 2.00 ล้านบาท ยาสูบ จำนวน 173 คดี ค่าปรับ 5.11 ล้านบาท ไพ่ จำนวน 6 คดี ค่าปรับ 0.05 ล้านบาท

น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 24 คดี ค่าปรับ 0.39 ล้านบาท รถจักรยานยนต์ จำนวน 21 คดี ค่าปรับ 0.78 ล้านบาท และสินค้าอื่น ๆ จำนวน 17 คดี ค่าปรับ 0.91 ล้านบาท โดยมีของกลางแยกเป็นสุรา จำนวน 3,087.070 ลิตร ยาสูบ จำนวน 7,286 ซอง ไพ่ จำนวน 196 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 23,650.000 ลิตร รถจักรยานยนต์ จำนวน 31 คัน

สรุปยอดรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 25 สิงหาคม 2565 พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 24,778 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 450.27 ล้านบาท โดยแยกเป็น สุรา จำนวน 13,468 คดี ค่าปรับ 117.35 ล้านบาท ยาสูบ จำนวน 8,428 คดี ค่าปรับ 228.07 ล้านบาท ไพ่ จำนวน 363 คดี ค่าปรับ 3.57   ล้านบาท

 

น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 791 คดี ค่าปรับ 28.16 ล้านบาท น้ำหอม จำนวน 103 คดี ค่าปรับ 9.76 ล้านบาท รถจักรยานยนต์ จำนวน 1,023 คดี ค่าปรับ จำนวน 24.97 ล้านบาท และสินค้าอื่น ๆ จำนวน 602 คดี ค่าปรับ 38.39 ล้านบาท

 

โดยมีของกลางแยกเป็นน้ำสุรา จำนวน 200,635.649 ลิตร ยาสูบ จำนวน 3,286,057 ซอง ไพ่ จำนวน 21,357 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 967,789.000 ลิตร น้ำหอม จำนวน 289,647 ขวด รถจักรยานยนต์ จำนวน 1,323 คัน

 

โฆษกกรมสรรพสามิต  กล่าวอีกว่า กรมสรรพสามิตได้ดำเนินงานตามมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และจูงใจผู้ที่อยู่นอกระบบให้เข้ามาสู่ระบบภาษี ซึ่งที่ผ่านมากรมสรรพสามิตได้จัดทำแผนเฉพาะกิจปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจจากสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม

 

และเจ้าหน้าที่สรรพสามิต พื้นที่ทั่วประเทศพร้อมสนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพื้นที่เป้าหมายที่คาดว่าอาจมีการกระทำผิด เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และ ความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการที่เสียภาษีโดยสุจริต และเพื่อเป็นมาตรการเสริมทางอ้อมในการดูแลสุขภาพของผู้บริโภคให้บริโภคสินค้าที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

 

“หากประชาชนท่านใดทราบเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตสามารถแจ้งโดยตรงได้ที่กรมสรรพสามิต หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทุกแห่งทั่วประเทศหรือ Call center 1713 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ www.excise.go.th ซึ่งกรมสรรพสามิตจะปกปิดข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ” นายณัฐกร กล่าว