svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ครม.ไฟเขียวกองทุนอนุรักษ์พลังงานนำทุน-กำไรส่วนเกิน 1.4 หมื่นล้านส่งคลัง

16 สิงหาคม 2565

ครม.เห็นชอบเรียกให้กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานนำทุนหรือผลกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียน ปีบัญชี 2565 จำนวน 1.4 หมื่นล้านบาท ส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน

16 สิงหาคม 2565 นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการเรียกให้กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานนำทุนหรือผลกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียน ปีบัญชี 2565 จำนวนเงินทั้งสิ้น 14,377 ล้านบาท ส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินโดยเร็วหลังจากที่ครม.มีมติเห็นชอบ

 

ทั้งนี้ หลังจากนำทุนหรือผลกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินแล้ว กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานยังมีกระแสเงินสดที่สามารถดำเนินงานได้ปกติโดยไม่ขาดสภาพคล่องประมาณ 11,734 ล้านบาท

อย่างไรก็ดี ก่อนหน้านี้ ครม.มีมติเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 เห็นชอบการเรียกให้ทุนหมุนเวียนจำนวน 7 ทุน นำทุนหรือผลกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียน ปีบัญชี 2564 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,100 ล้านบาท ส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินภายใน 60 วัน หลังจากครม.มีมติเห็นชอบ

 

พร้อมรับทราบรายงานผลการนำทุนหรือผลกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูที่ได้นำทุนหรือผลกำไรส่วนเกินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินปีบัญชี 2562 จำนวน 350 ล้านบาทและกองทุนสิ่งแวดล้อมที่ได้นำทุนหรือผลกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินปีบัญชี 2563 จำนวน 81 ล้านบาท

และที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน ครั้งที่ 1/2565 ได้มีมติเห็นชอบให้กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานนำทุนหรือผลกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน จำนวนเงิน 14,377 ล้านบาท