บริษัทร่วม "CKPower" ออก Green Bond ครั้งแรกในไทยยอดจองล้นกว่า 8.4 พันล้านบาท

01 ส.ค. 2565 | 02:55 น.

บริษัทร่วม "CKPower" ออก Green Bond ครั้งแรกในไทยยอดจองล้นกว่า 8.4 พันล้านบาท ระบุเป็นยอด greenshoe ถึง 3.4 พันล้านบาท

นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) หรือ CKPower (ชื่อย่อหลักทรัพย์: CKP) หนึ่งในผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค ในฐานะกรรมการบริหาร บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด (XPCL) เปิดเผยว่า XPCL ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของ CKPower ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วน 42.5% ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือ กรีนบอนด์ (Green Bond) ครั้งที่ 1/2565 

 

ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวเป็นประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้แก่นักลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ในประเทศไทย โดยมีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 
 

และบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ โดยได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นจำนวนมาก ทำให้มียอดขายรวมถึง 8,395 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นยอดเสนอขาย 5,000 ล้านบาท และยอดเสนอขายเพิ่มเติม (Greenshoe Option) อีกถึง 3,395 ล้านบาท
 

สำหรับหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ของ XPCL ที่เสนอขายในครั้งนี้ ถือเป็นการเสนอขายครั้งแรกในประเทศไทย โดยได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ที่ “BBB+” แนวโน้ม “คงที่” ขณะที่ XPCL มีอันดับเครดิตองค์กรที่ “A-“ แนวโน้ม ”คงที่” 

 

โดยหุ้นกู้ที่ออกในครั้งนี้ มี 3 ชุด คือ 

 

บ.ร่วม CKPower ออก Green Bond ครั้งแรกในไทยกว่า 8.4 พันล้านบาท

 

  • หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 จำนวน 4,031 ล้านบาท ที่อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.50% 

 

  • หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 จำนวน 1,258 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.75% 

 

  • หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 จำนวน 3,106 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.00%

นายธนวัฒน์ กล่าวอีกว่า เงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ในครั้งนี้ ทาง XPCLจะนำไปชำระคืนเงินกู้ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ อีกทั้งช่วยลดต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยของ XPCL และเพิ่มความสามารถในการทำกำไรของ XPCL ในช่วงที่สถานการณ์อัตราดอกเบี้ยกำลังอยู่ในขาขึ้นอีกด้วย

 

XPCL เป็นบริษัทที่จดทะเบียนใน สปป.ลาว และได้รับสัมปทานจากรัฐบาล สปป.ลาว ให้ออกแบบ พัฒนา ก่อสร้าง และดำเนินการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไซยะบุรี มีกำลังผลิตติดตั้ง 1,285 เมกะวัตต์ มีระยะเวลาสัมปทาน 31 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562
 

XPCL ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังน้ำได้ประมาณ 7,600 ล้านหน่วยต่อปี (GWh/Year) ซึ่งจัดเป็นพลังงานทดแทน (Renewable Energy) เป็นพลังงานสะอาดที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถช่วยลดการปล่อย CO2 ได้ถึงประมาณ 3.8 ล้านตัน (tCO2e) ต่อปี

 

โดยการออกหุ้นกู้ Green Bond ของ XPCL ในครั้งนี้ เป็นการออกภายได้ Green Bond Framework ของ XPCL ที่ได้ผ่านการสอบทานโดยองค์กรรับรองมาตรฐานชั้นนำของโลก DNV ในฐานะผู้สอบทานอิสระ (Independent External Reviewer) ว่าเป็นไปตามมาตรฐาน Green Bond Principles 2021, Green Loan Principles 2021 และ ASEAN Green Bond Standards 2018 ซึ่งถือเป็นเครื่องยืนยันถึงมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมของ XPCL ได้เป็นอย่างดี
 

ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2565 XPCL มีรายได้ 2,735 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20% จากช่วงเดียวกันของปี 2564 ที่มีรายได้ 2,272 ล้านบาท โดยบริษัทมีกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) 2,276 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน