svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

YONG เคาะราคาไอพีโอ 2.50 บาท/หุ้น เปิดจองซื้อ 21-25 ก.ค.นี้

20 กรกฎาคม 2565

บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน) หรือ YONG เคาะราคาไอพีโอ 2.50 บาท/หุ้น เปิดจองซื้อ 21-22, 25 ก.ค. เตรียเข้าซื้อในตลาดหลักทรพัย์ mai 2 ส.ค. นี้

บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน) หรือ YONG ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ และให้บริการติดตั้งโครงสร้างสำเร็จรูป เตรียมเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชน (IPO) จำนวน 180  ล้านหุ้น กำหนดราคาไอพีโอหุ้นละ 2.50 บาท/หุ้น เปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 21-22 และ 25 ก.ค. นี้  

 

คาดเข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ( MAI)  วันที่ 2 ส.ค. นี้ วัตถุประสงค์การระดมทุนเพื่อใช้ในการก่อสร้างโรงงาน ขยายกำลังการผลิตรองรับความต้องการคอนกรีตเพิ่มขึ้นตามแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และงานก่อสร้างของประเทศ
 

YONG เคาะราคาไอพีโอ 2.50 บาท/หุ้น เปิดจองซื้อ 21-25 ก.ค.นี้

 

(ในภาพ )นายสรรเพชญ ศลิษฏ์อรรถกร (ที่ 3 จากขวา)  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน) หรือ YONG พร้อมด้วยนายวรชาติ ทวยเจริญ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงิน และนายชนะชัย จุลจิราภรณ์ (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด  ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้น YONG  ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน
 

ภายหลังลงนามในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชน (IPO) ของ YONG ร่วมกับ ผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทหลักทรัพย์ในฐานะผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)