ข่าวดี! ธอส. ขยายเวลาช่วยลูกค้า ปรับโครงสร้างหนี้ฯ ถึงสิ้นปี 65

17 มิ.ย. 2565 | 12:10 น.

ธอส. ขยายเวลาช่วยลูกค้าที่เข้ามาตรการ “ปรับปรุงโครงสร้างหนี้” ในมาตรการ 18 และ 19 ออกไปจนถึง 31 ธันวาคม 65 พร้อมให้เลือกการแบ่งจ่ายเงินงวด และลดดอกเบี้ยลงอีก 0.25% - 0.50% ต่อปี

ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) จัดทำ “มาตรการปรับปรุงโครงสร้างหนี้อย่างยั่งยืน เฟส 2” ช่วยเหลือลูกค้าที่อยู่ในมาตรการที่ 18 และ 19 และยังได้รับผลกระทบด้านรายได้จาก COVID-19 สามารถขยายระยะเวลาความช่วยเหลือต่อเนื่องตั้งแต่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2565 ประกอบด้วย

มาตรการที่ 18 [M18]  : สำหรับลูกค้ารายย่อยที่มีสถานะบัญชีปกติ รองรับลูกค้าเดิมที่อยู่ระหว่างใช้มาตรการที่ 18 ซึ่งจะสิ้นสุดระยะเวลาความช่วยเหลือวันที่ 30 มิถุนายน 2565 และยังไม่สามารถผ่อนชำระหนี้ให้กับธนาคารได้ตามสัญญากู้เงิน

 

สามารถเลือกแบ่งจ่ายเงินงวดผ่อนชำระ [ตัดเงินต้น ตัดดอกเบี้ย] เหลือ 25% หรือ 50% หรือ 75% ของเงินงวดผ่อนชำระตามสัญญากู้เงิน และลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากผลิตภัณฑ์สินเชื่อ/ประกาศที่ผู้กู้ใช้อยู่ลงอีก 0.25%-0.50% ต่อปี

 

ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ผ่าน Application : GHB ALL หรือ GHB Buddy บน Application Line หรือ www.ghbank.co.th หรือ สาขาทั่วประเทศ จนถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2565

มาตรการที่ 19 [M19] : สำหรับลูกค้าผู้ประกอบการสินเชื่ออพาร์ทเม้นท์ รองรับลูกค้าเดิมที่อยู่ระหว่างใช้มาตรการที่ 19 เลือกแบ่งจ่ายเงินงวดผ่อนชำระ [ตัดเงินต้น ตัดดอกเบี้ย] เหลือ 25% หรือ 50% หรือ 70% ของเงินงวดผ่อนชำระปกติตามสัญญากู้เงิน และลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากผลิตภัณฑ์สินเชื่อตามสัญญากู้เงินลงอีก 0.25% ต่อปี

 

โดยลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ที่ ธอส. สำนักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศถึง 30 มิถุนายน 2565 สอบถามรายละเอียดที่ GHBank Call Center โทร 0-2645-9000 และ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์

 

ธอส. ขยายเวลาช่วยลูกค้า ปรับโครงสร้างหนี้ฯ ถึงสิ้นปี 65