svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ยานแม่ SCBX "อาทิตย์ นันทวิทยา"ส่งสารพร้อมลุย ชู"ไทยพาณิชย์"เรือธงกลุ่ม

01 เมษายน 2565

ประธานฯยานแม่ SCBX"อาทิตย์ "ส่งสาร แจงยุทธศาสตร์สำคัญของการปรับทัพ ชู"ธ.ไทยพาณิชย์ "เรือธงกลุ่ม พร้อมส่งไม้ต่อ"กฤษณ์ จันทโนทก" นำแบงก์สู่เป้าหมาย "To Be A Better Bank" ย้ำภารกิจมุ่งสร้างมูลค่าจากธุรกิจใหม่ควบคู่ธุรกิจแบงก์ ให้มั่นคงเติบโต ยืนหยัดในเวทีระดับโลก

วันนี้ (1 เม.ย.2565 ) นายอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหาร  ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) หรือ (SCB ) ได้ส่งสารถึงพนักงาน ถึงการประกาศแต่งตั้ง นาย กฤษณ์ จันทโนทก ดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ ( SCBคนใหม่ มีผล 1 ส.ค. 2565  โดยระบุว่า 

 

จากที่เคยได้เล่าถึงยุทธศาสตร์สําคัญในการปรับเปลี่ยนกลุ่มบริษัทของเราให้เป็นกลุ่มเทคโนโลยีการเงินระดับภูมิภาค โดยมีการจัดตั้ง บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จํากัด (มหาชน) เป็นยานแม่ และมีบริษัทลูกที่สําคัญต่างๆ เพื่อทําหน้าที่แตกต่างกันออกไปนั้น ถึงตอนนี้ก็ได้มีความคืบหน้าไปมาก ผมจึงใคร่ขอเล่าความคืบหน้าให้เพื่อนๆ พนักงานฟังกันนะครับ

 

ในส่วนของธนาคารไทยพาณิชย์จะเป็นเรือธงหลักของกลุ่ม ที่ประกอบธุรกิจธนาคารให้เข้มแข็งและก้าวหน้าต่อไปนั้น เราได้คุณกฤษณ์ จันทโนทก ซึ่งปัจจุบันดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท เอไอเอ ประเทศไทย จํากัด ผู้มากด้วยประสบการณ์ทางด้านการเงินการธนาคาร การบริหารความมั่งคั่ง และธุรกิจประกัน มาร่วมงานในฐานะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของธนาคารไทยพาณิชย์ ในเดือนสิงหาคมนี้ 

 

ยานแม่ SCBX "อาทิตย์ นันทวิทยา"ส่งสารพร้อมลุย ชู"ไทยพาณิชย์"เรือธงกลุ่ม

 

คุณกฤษณ์ เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกโดยผม และคณะกรรมการสรรหา มีความรู้ความสามารถ และจะเป็นผู้นําธนาคารไทยพาณิชย์ สานต่อแผนยุทธศาสตร์ ในการเป็นธนาคารที่ดียิ่งขึ้น หรือ To Be A Better Bank สร้างการเติบโตและยั่งยืนต่อไปได้อย่างแน่นอน

 

คลิกอ่านเพิ่ม : ไทยพาณิชย์ตั้ง “กฤษณ์ จันทโนทก”นั่งซีอีโอแบงก์ มีผล 1 สิงหาคม 2565

ส่วนตัวผม ยังคงดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่ บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จํากัด (มหาชน) ที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่ม เพื่อให้เป็นไปทั้งตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีบทบาทความรับผิดชอบหลัก ในการผลักดันกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ของเราให้ก้าวสู่กลุ่มเทคโนโลยีทางการเงินในระดับภูมิภาคให้ได้

 

นอกจากนั้น คุณสารัชต์ รัตนาภรณ์ คุณอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์ และ ดร. อารักษ์ สุธีวงศ์ ผู้จัดการใหญ่ทั้งสามของเรา ก็จะพ้นจากตําแหน่งที่ธนาคาร และดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารในบริษัทของกลุ่ม เอสซีบี เอกซ์ ได้แก่ บริษัท คาร์ด เอกซ์ จํากัด บริษัท ออโต้ เอกซ์ จํากัด และบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด ในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้เช่นกัน

 

การเปลี่ยนแปลงและเสริมความแข็งแกร่งของคณะผู้บริหารในครั้งนี้ เป็นไปตามยุทธศาสตร์ยานแม่ที่วางไว้ทุกประการ โดยเน้นภารกิจสร้างกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ให้มีมูลค่าจากธุรกิจใหม่อย่างมีนัยยะสําคัญ ควบคู่ไปพร้อมกับการเสริมสร้าง ธุรกิจธนาคารให้มีความมั่นคงและเติบโต เพื่อให้กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ สามารถยืนหยัดแข่งขันกับคู่แข่งระดับโลกและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วได้อย่างยั่งยืน

นอกจากจะเล่าให้เพื่อนๆ พนักงานฟังถึงความคืบหน้าแล้ว ผมอยากถือโอกาสนี้ในการขอบคุณเพื่อน ๆ พนักงานทุกคนที่เข้าใจถึงยุทธศาสตร์หลักของกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ด้วยการปฏิบัติงาน และอดทน รับฟัง ปรับตัว ในสถานการณ์ ที่ไม่ง่ายเลยทั้งจากวิกฤตโควิด การเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค การแข่งขันที่รุนแรง แต่ทุกท่านก็ร่วมมือร่วมใจกันจนทําให้ทุกอย่างผ่านพ้นมาได้ด้วยดี

 

ผมใคร่ขอขอบคุณทุกคนอีกครั้ง และจะพยายามทําหน้าที่ในบทบาทของตัวเองให้ดีที่สุด เพื่อกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ของพวกเรานะครับ

ยานแม่ SCBX "อาทิตย์ นันทวิทยา"ส่งสารพร้อมลุย ชู"ไทยพาณิชย์"เรือธงกลุ่ม