svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

บลจ.เกียรตินาคินภัทร รับ 2 รางวัลกองทุนยอดเยี่ยมจาก Morningstar

30 มีนาคม 2565

บลจ. เกียรตินาคินภัทร คว้า รางวัลกองทุนตราสารหนี้ยอดเยี่ยมปี 2022 ประเภทตราสารหนี้ระยะปานกลาง/ยาว และ รางวัลกองทุนตราสารทุนยอดเยี่ยมปี 2022 ประเภท กองทุนหุ้นขนาดกลางและเล็ก (Equity Small/Mid-Cap) จาก Morningstar

นายยุทธพล ลาภละมูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน(บลจ.) เกียรตินาคินภัทร เปิดเผยว่า บริษัทได้รับ 2 รางวัลกองทุนยอดเยี่ยม จากงาน Morningstar Thailand Fund Awards 2022  ซึ่งมีการประกาศผลรางวัลขึ้นเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 ได้แก่

บลจ.เกียรตินาคินภัทร รับ 2 รางวัลกองทุนยอดเยี่ยมจาก Morningstar

 

  • รางวัลกองทุนตราสารหนี้ยอดเยี่ยมปี 2022 ประเภทตราสารหนี้ระยะปานกลาง/ยาว (Mid/Long Term Bond) โดยกองทุนเปิด KKP Active Fixed Income Fund (KKP ACT FIXED)
  • รางวัลกองทุนตราสารทุนยอดเยี่ยมปี 2022 ประเภท กองทุนหุ้นขนาดกลางและเล็ก (Equity Small/Mid-Cap) โดยกองทุนเปิดเคเคพี SMALL AND MID CAP EQUITY (KKP SM CAP)

 

“ทั้ง 2 รางวัลที่บลจ.ได้รับ สะท้อนความเชี่ยวชาญและการทุ่มเทในการบริหารกองทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อเป้าหมายในการดูแลเงินลงทุนของนักลงทุนอย่างเต็มความสามารถ และตอกย้ำความทุ่มเทและความเชี่ยวชาญในการบริหารหลากหลายประเภทสินทรัพย์ของบลจ.เกียรตินาคินภัทร”นายยุทธพลกล่าว

 

จุดเด่นของกองทุนเปิด KKP ACT FIXED คือ มีนโยบายลงทุนเชิงรุกในตราสารหนี้ ภาครัฐและตราสารหนี้ ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเอกชนที่มีปัจจัยพื้นฐานและฐานะทางการเงินดี ทั้งในด้านสภาพคล่อง และเสถียรภาพทางการเงินระยะยาว โดยกลยุทธ์ในปัจจุบันเน้นการบริหารจัดการแบบยืดหยุ่น ผ่านการวิเคราะห์แบบมหภาค และวิเคราะห์ตราสารหนี้แบบเข้มข้นแบบรายตัว สามารถลงทุนได้ทั้งในและต่างประเทศ เปิดโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงขึ้น

เบื้องหลังความสำเร็จของกองทุนคือการลงทุนที่เน้นมูลค่าที่แท้จริงของตราสาร กระบวนการลงทุนที่มีวินัยอย่างสูง ประกอบกับความเชี่ยวชาญในการพิจารณาเครดิตของทีมนักวิเคราะห์ กองทุนนี้เหมาะกับผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ในระดับปานกลางค่อนข้างต่ำ โดยผู้ลงทุนคาดหวังผลตอบแทนที่มากกว่ากองทุนรวมตลาดเงิน แต่สามารถรับความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาที่สูงกว่า และสามารถลงทุนได้ในระยะกลางถึงยาว

 

สำหรับกองทุนเปิด KKP SM CAP มีจุดเด่นคือ เป็นกองทุนหุ้นที่บริหารเชิงรุก เน้นลงทุนในหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กในประเทศไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีแนวโน้มการเติบโตสูง ผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้นจากทีมผู้จัดการกองทุนที่มีความเชี่ยวชาญ โดยวิเคราะห์หลักทรัพย์แบบเน้นปัจจัยพื้นฐานและมองผลตอบแทนการลงทุนในระยะยาว ตลอดจนประเมินความผันผวนของตลาดอย่างเป็นระบบและถี่ถ้วน

 

เหมาะกับนักลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงได้ในระดับสูงมากที่ต้องการกระจายเงินมาลงทุนในกองทุนตราสารทุน และสามารถลงทุนได้ในระยะยาวกลางถึงยาว รวมถึงสามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นขนาดกลางและเล็กได้