TMBAM Eastspring ปลื้ม “ธนไพบูลย์” คว้า RMF ตราสารหนี้ยอดเยี่ยม

30 มีนาคม 2565

TMBAM Eastspring ปลื้ม กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพบูลย์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMBABRMF) คว้ารางวัล กองทุน RMF ตราสารหนี้ยอดเยี่ยม จาก Morningstar Awards 2022 แม้ช่วงตลาดผันผวน

นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ กรรมการผู้จัดการ TMBAM Eastspring และ Thanachart Fund Eastspring เปิดเผยว่า กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพบูลย์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMBABRMF) สามารถสร้างผลงานอันโดดเด่นจนได้รับรางวัลกองทุนตราสารหนี้ยอดเยี่ยมปี 2022 ประเภทกองทุนตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (Best Retirement Mutual Fund-Fixed Income)จากการประกาศรางวัลกองทุนยอดเยี่ยม Morningstar Fund Awards 2022 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 

นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ กรรมการผู้จัดการ TMBAM Eastspring และ Thanachart Fund Eastspring

ทั้งนี้เพราะ TMBABRMF สามารถลงทุนในตราสารได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งพันธบัตรตราสารหนี้ภาครัฐ สถาบันการเงินและภาคเอกชน ซึ่งเปิดกว้างสำหรับการลงทุนครอบคลุมทั้งในและต่างประเทศ จึงสามารถกระจายความเสี่ยงได้อย่างดีเยี่ยม

 

 

ขณะเดียวกันผู้จัดการกองทุนมืออาชีพของเราจะใช้กลยุทธ์เชิงรุกในการบริหารพอร์ตลงทุน จัดการ duration ให้สอดคล้องกับภาวะอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบัน ทำให้มีโอกาสสร้างผลตอบแทนได้อย่างสม่ำเสมอ และยังคงรักษาความผันผวนของกองทุนให้อยู่ในระดับต่ำ ในขณะที่ยังคงรักษาสภาพคล่องได้สูงสามารถซื้อ-ขายได้ทุกวันทำการ

 

นอกจากนี้เรายังให้ความสำคัญอย่างมากกับอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Credit Risk) โดยมีการสร้างระบบฐานข้อมูลภายใน (Internal Rating) ขึ้นมาโดยเฉพาะอีกด้วย

 

 

“ธนไพบูลย์เพื่อการเลี้ยงชีพ” เป็นหนึ่งในกองทุนรวมประเภทกองทุนตลาดเงินและตราสารหนี้ในตระกูล “ธนแฟมิลี่” ที่ TMBAM Eastspring เป็นผู้ริเริ่มสร้างและบริหารจัดการเอง โดยจัดตั้งเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม.2557 จนถึงปัจจุบันมียอดรวมสินทรัพย์สุทธิภายใต้การจัดการจำนวน 374 ล้านบาท (ณ วันที่ 25 มี.ค. 2565) โดยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถรักษามาตรฐานการบริหารกองทุนนี้ให้ได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่องในอนาคตต่อไป”นายอดิศรกล่าว

 

นายยิ่งยง เจียรวุฑฒิ รองกรรมการผู้จัดการ สายการลงทุนกล่าวว่า แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันคาดว่า อยู่ในช่วงขาขึ้น ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจโลกที่อยู่ในช่วงฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 หลังจากที่ประชากรส่วนใหญ่ในแต่ละประเทศได้รับวัคซีน ซึ่งการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจดังกล่าว ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องจากทั้งราคาน้ำมันและวัตถุดิบต่างๆ ทำให้ธนาคารกลางหลายประเทศเริ่มดำเนินนโยบายทางการเงินแบบเข้มงวดมากขึ้น ผ่านการลดมาตรการ QE  และทยอยปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย

TMBAM Eastspring ปลื้ม “ธนไพบูลย์” คว้า RMF ตราสารหนี้ยอดเยี่ยม

นอกจากนี้สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ยังคงมีความรุนแรง ได้ส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานและภาวะเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง จากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นจะส่งผลกระทบทางลบต่อตราสารหนี้ได้ในระยะสั้น ตราสารหนี้ยังคงเป็นสินทรัพย์ที่ควรมีติดพอร์ตเพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาว และช่วยกระจายความเสี่ยงได้ดี

 

นายธีระศันส์ ทุติยะโพธิ ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายตราสารหนี้ กล่าวเสริมว่า แม้ช่วงที่ผ่านมา จะมีความผันผวนไม่แน่นอนในตลาดตราสารหนี้ทั่วโลก โดยเฉพาะจากความกังวลของผู้ลงทุนต่อแนวทางการปรับขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ก็ตาม แต่“ธนไพบูลย์เพื่อการเลี้ยงชีพ”นั้น หากลงทุนประมาณ 6 เดือนขึ้นไป จะสามารถเพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดี สามารถลดทอนผลกระทบจากเงินเฟ้อ และกองทุนยังมีความผันผวนที่ค่อนข้างต่ำอีกด้วย

 

“จึงเชื่อมั่นได้ว่ากองทุนนี้จะเป็นทางเลือกที่มีศักยภาพ และยังเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการสิทธิในการลดหย่อนภาษีไปพร้อมกับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาว”นายธีระศันส์กล่าว