"ศิริญา เทพเจริญ"ซื้อบิ๊กล็อตหุ้น NUSA 32.35 ล้านหุ้น ดันสัดส่วนถือ 2.62%

03 ก.พ. 2565 | 01:01 น.

"ศิริญา เทพเจริญ"เข้าซื้อบิ๊กล็อตหุ้น บมจ.ณุศาศิริ (NUSA) จำนวน 32,352,940 หุ้น ราคาหุ้นละ 1.38 บาท มูลค่ารวม 44.64 ล้านบาท ดันสัดส่วนหุ้นถือเป็น 2.62%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) ระบุว่า เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 นางศิริญา เทพเจริญ กรรมการ บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) หรือ NUSA เข้าซื้อหุุ้น NUSA จำนวน 32,352,940 หุ้น ที่ราคาหุ้นละ 1.38 บาท มูลค่ารวม 44,647,057.20 บาท  ส่งผลให้ภายหลังการซื้อ ถือหุ้นเป็นจำนวนทั้งสิ้น   210,348,767 หุ้น  สัดส่วน 2.62% จากเดิมที่ถือจำนวน 177,995,827 หุ้น สัดส่วน 2.21%


 

การเคลื่อนไหวของราคาหุ้น บมจ.ณุศาศิริ (NUSA) เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ปิดตลาดราคาอยู่ที่ 1.48 บาท (ราคาระหว่างวันสูงสุดอยู่ที่ 1.49 บาท ) เพิ่มขึ้น 0.15 บาท หรือ 11.28% โดยมีมูลค่าซื้อขายรวม 549.68 ล้านบาท

 

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา การซื้อขายพบว่ามีรายการบิ๊กล็อตหุ้น NUSA จำนวน 76 ล้านหุ้น ที่ราคาเฉลี่ยหุ้นละ1.30 บาท คิดเป็นมูลค่า  98.80 ล้านบาท  

โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 10 พ.ค. 2564 

 

  • 1. น.ส. นันทิดา กิตติอิสรานนท์   874,056,700 หุ้น  สัดส่วน 11.44 %
  • 2.น.ส. เจนจิรา กิตติอิสรานนท์ 680,123,200 หุ้น  สัดส่วน 8.90 %
  • 3. นาย วิษณุ เทพเจริญ 654,658,738 หุ้น  สัดส่วน 8.57 %
  • 4. น.ส. อาทิกา ท่อแก้ว    275,946,617 หุ้น  สัดส่วน    3.61 %
  • 5. น.ส. กมาตยา ศรวณียารักษ์ 246,730,000 หุ้น  สัดส่วน 3.23 %
  • 6. นาย กำธร กิตติอิสรานนท์  221,948,500 หุ้น  สัดส่วน    2.90 %
  • 7.นาย วสินธ์ ศิริรัตน์ 212,887,130 หุ้น  สัดส่วน 2.79 %
  • 8.นาย สมชาย หงส์รัตนวิจิตร 211,100,479 หุ้น  สัดส่วน 2.76 %
  • 9. นาย วิรศักดิ์ ศิริรัตน์  208,912,398 หุ้น  สัดส่วน 2.73 %
  • 10. นาย สมพงษ์ รุ่งเรืองเนาวรัตน์ 195,109,400 หุ้น  สัดส่วน 2.55 %