2 เดือนปีงบ 65 คลังกู้ชดเชยขาดดุล กว่า 2.49 แสนล้าน พุ่งขึ้น 58.6%

11 ม.ค. 2565 | 07:07 น.

คลังเผย กู้ชดเชยขาดดุล 2 เดือนแรกปีงบฯ 65 กว่า 2.49 แสนล้าน เพิ่มขึ้น 58.6% โดยรายได้รัฐนำส่งคลังอยู่ที่ 3.47 แสนล้าน ลดลง 15.7% ขณะที่รายจ่ายเพิ่มขึ้นเฉียด 3 หมื่นล้าน หรือเพิ่มขึ้นกว่า 3.9%

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม-พฤศจิกายน 2564) รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้นจำนวน 347,430 ล้านบาท น้อยกว่าช่วงเดียวกันปีงบประมาณก่อน 64,474 ล้านบาท หรือ 15.7%

 

ขณะที่การเบิกจ่ายเงินงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 767,400 ล้านบาท มากกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน 29,068 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 3.9% ทำให้ช่วง 2 เดือนแรกปีงบประมาณ 2565 รัฐบาลได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล จำนวน 249,915 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน 92,305 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 58.6% ส่งผลให้เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 429,904 ล้านบาท

ฐานะการคลังของรัฐบาลช่วง 2 เดือนแรกปีงบประมาณ 65