สบน. เปิดขายพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่น “ส่งความสุข” ให้ดอกสูงสุด 2.3%

29 ธ.ค. 2564 | 04:40 น.

สบน.เตรียมเปิดขายพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่น “ส่งความสุข” วงเงิน 3 หมื่นล้าน อายุ 3 ปี ให้ดอกเบี้ยขั้นบันไดสูงสุด 2.3% ต่อปี เริ่มขาย 17 – 31 ม.ค. 65 ชี้เพื่อนำเงินไปใช้แก้ปัญหาเศรษฐกิจจากพิษโควิด-19 สำหรับซื้อวัคซีน และจ่ายเงินเยียวยา

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ หรือ สบน. กล่าวว่า เตรียมเปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่น “ส่งความสุข” วงเงิน 30,000 ล้านบาท รุ่นอายุ 3 ปี เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให่แก่ประชาชนในช่วงต้นปี 65 และ จะนำเงินที่ได้ไปใช้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม และบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายใต้โครงการมาตรการต่างๆ เช่น การจัดหาวัคซีน เยียวยาผู้ประกันตน

 

โดยให้อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 1.60%  ต่อปี ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย 1.80% ต่อปี ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย 2.30% ต่อปี หรือดอกเบี้ยเฉลี่ย 1.90% ต่อปี ลงทุนได้ตั้งแต่ 1,000 บาท เปิดจำหน่ายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต Mobile Application และเคาน์เตอร์ทุกสาขาของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และ ธนาคารกสิกรไทย เริ่มจำหน่ายวันที่ 17-31 มกราคม 2565 เวลา 8.30 น.  

 

แพตริเซีย มงคลวนิช ผอ.สบน.

แบ่งการจำหน่ายเป็น 3 ช่วง โดยในสัปดาห์แรกจะเป็นการจำหน่ายแบบกำหนดอายุและจำกัดวงเงิน และในสัปดาห์ถัดไปจึงเปิดโอกาสให้ซื้อแบบไม่จำกัดวงเงิน ดังนี้

 

• ช่วงที่ 1 (วันที่ 17-18 ม.ค. 2565) เปิดจำหน่ายให้กับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป โดยซื้อได้ไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อราย

 

• ช่วงที่ 2 (วันที่ 19-23 ม.ค. 2565) เปิดจำหน่ายให้บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย (รวมอายุ 60 ปีขึ้นไป) โดยซื้อได้ไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อราย

 

• ช่วงที่ 3 (วันที่ 24-31 ม.ค. 2565) เปิดจำหน่ายให้บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย (รวมอายุ 60 ปีขึ้นไป) แบบไม่จำกัดวงเงินจำหน่าย

พันธบัตรออมทรัพย์ รุ่น "ส่งความสุข"

 

สำหรับวงเงินการซื้อในแต่ละช่วงไม่นับรวมกัน ผู้ลงทุนสามารถซื้อพันธบัตรได้ในทุกช่วงการจำหน่าย ตามเงื่อนไขอายุและวงเงินที่กำหนด และหากเป็นผู้เยาว์ต้องมีบัญชีธนาคารตัวแทนจำหน่ายและได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อน

 

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2565 สบน.มีแผนที่จะจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์วงเงินรวม 150,000 ล้านบาท โดยในช่วงต้นปีงบประมาณฯ ได้จำหน่ายไปแล้ว 80,000 ล้านบาท และเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ ปี 2565 ให้กับประชาชน จึงได้นำออกมาจำหน่ายในรุ่น "ส่งความสุข"  30,000 ล้านบาท ส่วนที่เหลืออีก 40,000 ล้านบาท จะมีการนำออกมาจำหน่ายต่อไปในช่วงที่เหลือของปีงบประมาณ 65