ข่าวดี เยอรมนีถอดไทยพ้นประเทศเสี่ยงสูงโควิด มีผล 5 ธ.ค.

04 ธันวาคม 2564

เปิด 2 ข้อบังคับ หลังเยอรมนี ถอดไทยพ้นกลุ่มประเทศเสี่ยงสูง ไฟเขียวคนฉีดวัคซีน 4 ยี่ห้อ “ไฟเซอร์-โมเดอร์นา-แอสตราเซเนกา-จอห์นสันฯ” บินเข้าประเทศ ไม่ต้องกักตัว เริ่ม 5 ธ.ค.นี้

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. เพจเฟซบุ๊กสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี เผยแพร่ประกาศใจความสำคัญว่า สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้นำรายชื่อประเทศไทยออกจากกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงสูง (High Risk Area) จากโควิดมีผลตั้งแต่วันที่  5 ธ.ค.2564 ส่งผลให้ผู้ที่เดินทางจากประเทศไทย ไม่ต้องลงทะเบียนการเดินทางเข้าเยอรมนีและไม่ต้องกักตัว

อย่างไรก็ตาม ผู้เดินทางจากประเทศไทยมายังเยอรมนีต้องปฏิบัติดังนี้

 

 

1.ต้องแสดงหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ก่อนเดินทาง

  • ผลการตรวจเชื้อฯ เป็นลบ แบบ PCR Test (ไม่เกิน 72 ชั่วโมง)หรือ Antigen Test (ไม่เกิน 48 ชม.) หรือ
  • ประวัติการป่วยจากการติดเชื้อฯ(ผลการตรวจพบเชื้อฯ แบบ PCR  Test อายุอย่างน้อย 28 วันแต่ไม่เกิน 6 เดือน)
  • หลักฐานการได้รับวัคซีนครบถ้วนมาแล้วไม่ต่ำกว่า 14 วัน เฉพาะ ไฟเซอร์เซอร์, โมเดอร์นา, แอสตราเซเนกา และจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน ซึ่งรวมถึงผู้ที่เคยหายป่วยและได้รับวัคซีน 1 ใน 4 ชนิด ดังกล่าวแล้ว 1 โด๊ส

2.ต้องแสดงเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วน (urgent need to travel) ในการเดินทางเข้าเยอรมนี เว้นแต่ ผู้เดินทางจากประเทศไทยเป็นพลเมืองหรือเป็นผู้มีถิ่นพำนัก หรือเป็นบุคคลในครอบครัวของพลเมืองหรือผู้มีถิ่นพำนัก ในประเทศสมาชิกอียูหรือเชงเกนฯ

 

ทั้งนี้ มาตรการการเดินทางเข้าเยอรมนี จะเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมตลอดเวลา สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอให้ผู้ประสงค์เดินทางมายังเยอรมนีติดตามข่าวสารอย่างสม่ำเสมอ