หุ้น MAKRO จองซื้อวันแรกคึกคึก เช็คช่องทางการจองหุ้นเปิดถึง 9 ธ.ค.นี้

04 ธ.ค. 2564 | 11:57 น.

MAKRO ปลื้มเปิดจองซื้อหุ้นPO วันแรกคึกคัก สะท้อนความเชื่อมั่นธุรกิจ ประกาศยุทธศาสตร์ลุยพัฒนาแพลตฟอร์ม O2O ให้ลูกค้าเข้าถึงสินค้า-บริการหลากหลายช่องทาง เปิดให้จองซื้อหุ้นได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 9 ธันวาคม 64 เช็คช่องทางการจองหุ้นได้ที่นี่

นางสุชาดา อิทธิจารุกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) หรือ MAKRO เปิดเผยว่า วันนี้ ( 4 ธ.ค. ) หลังจากที่ MAKRO เริ่มเปิดให้ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้รับสิทธิและนักลงทุนรายย่อย จองซื้อหุ้น PO ของ MAKRO ได้ตั้งแต่วันที่ 4 - 9 ธันวาคมนี้ ที่ราคาเสนอขาย 43.50 บาทต่อหุ้น แค่เริ่มเปิดจองซื้อวันแรกก็ได้รับความสนใจอย่างคึกคัก สะท้อนความมั่นใจในบริษัทฯ และการวางยุทธศาสตร์ผสานธุรกิจค้าส่ง (B2B) และค้าปลีก (B2C) รวมถึงการพัฒนาแพลตฟอร์ม O2O ให้ลูกค้าเข้าถึงสินค้าและบริการจากหลากหลายช่องทาง (Omni-channel)

 

สำหรับผู้มีสิทธิจองซื้อหุ้น MAKRO มีดังนี้ 

 

นักลงทุนรายย่อยทั่วไป 

 

 • จองซื้อขั้นต่ำ 500 หุ้น และเพิ่มทีละ 100 หุ้น จัดสรรด้วยวิธี Small Lot First หรือผู้จองซื้อที่จำนวนขั้นต่ำได้รับการจัดสรรก่อน 

 

ผู้ถือหุ้นเดิม

 

ผู้ถือหุ้นของ MAKRO, บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL) และ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ( CPF) จะมีสิทธิได้รับการจัดสรร ตามอัตราส่วนการใช้สิทธิ (Ratio) จองซื้อหุ้นสามัญของ MAKRO ดังนี้

 

 • ผู้ถือหุ้นเดิมของ MAKRO ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญของ MAKRO ต่อ 1 หุ้นสามัญของ MAKRO ที่เสนอขาย (สัดส่วน 10:1)
 • ผู้ถือหุ้นเดิมของ CPALL ในอัตราส่วน 15 หุ้นสามัญของ CPALL ต่อ 1 หุ้นสามัญของ MAKRO ที่เสนอขาย (สัดส่วน15:1)
 • ผู้ถือหุ้นเดิมของ CPF ในอัตราส่วน 70 หุ้นสามัญของ CPF ต่อ 1 หุ้นสามัญของ MAKRO ที่เสนอขาย (สัดส่วน 70:1)

 

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นเดิมของ MAKRO, CPALL และ CPF ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญสามารถตรวจสอบสิทธิที่ได้รับจัดสรรได้ทางเว็บไซต์ settrade
 

 

จำนวนหุ้น PO ที่เสนอขาย

 

การเสนอขายหุ้น PO ครั้งนี้มีจำนวนไม่เกิน 1,300 ล้านหุ้น ประกอบด้วย

 

 • หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดย Makro บริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 910 ล้านหุ้น จำกัด
 • หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ CPALL  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด หรือ CPH และบริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด หรือ CPM จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 390 ล้านหุ้น 
 • จัดสรรหุ้นส่วนเกิน (Overallotment shares หรือ กรีนชู) จำนวนไม่เกิน 130 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่เสนอขายแก่ประชาชนครั้งนี้ 

 

 • วัน-เวลาที่เปิดขาย

 

 • เปิดให้จองซื้อได้ตั้งแต่ 4 ธันวาคม 2564 เวลา 8.30 น. จนถึง 9 ธันวาคม 2564 เวลา 15.30 น. 

 

ช่องทางการจองซื้อ 

 

ผู้จองซื้อรายย่อย สามารถจองซื้อหุ้นสามัญ “MAKRO” ผ่านตัวแทนจำหน่ายหุ้น 3 ราย ได้แก่

 • (1) ทางแอปพลิเคชัน Bangkok Bank Mobile Banking
 • (2) แอปพลิเคชัน SCB Easy App
 • (3) แอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet โดยบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที 


 

ผู้ถือหุ้นเดิม MAKRO  ,CPALL และ CPF ที่ได้รับสิทธิ สามารถจองซื้อกับตัวแทนรับจองซื้อหุ้น 2 ราย 

 

 • (1) ทางแอปพลิเคชัน Bangkok Bank Mobile Banking
 • (2) แอปพลิเคชัน SCB Easy App
 • สาขาทั่วประเทศของธนาคารกรุงเทพและธนาคารไทยพาณิชย์

 

สามารถจองซื้อเกินกว่าสิทธิ ตามสิทธิ หรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรรก็ได้ ซึ่งจะจัดสรรหุ้นด้วยระบบคอมฯ ของ SETTRADE

 

 

ทั้งนี้การจัดสรรจะดำเนินการโดยระบบคอมพิวเตอร์ของ บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด (SETTRADE) โดยจะจัดสรรหุ้นตามสิทธิที่ได้รับแก่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายที่จองซื้อในรอบแรก และหากยังมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ ในรอบถัดไปจะนำสิทธิของผู้ถือหุ้นเดิมของทั้ง 3 บริษัทที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิมารวมกัน และจะจัดสรรเพิ่มแก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิของผู้ถือหุ้นเดิม จนกว่าหุ้นจะหมดหรือครบตามจำนวนที่มีผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซื้อ ซึ่งจะเป็นไปตามรายละเอียดตามที่เปิดเผยในไฟลิ่ง

 

ผู้ถือหุ้นเดิมของ MAKRO CPALL และ CPF ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญสามารถตรวจสอบสิทธิที่ได้รับจัดสรรได้ทาง www.settrade.com และติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th

 

ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลการจองซื้อเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2090-9191 (ทุกวันเวลา 09.00-18.00 น.)