KTAM ขาย 2 กองทุนเด่น รับเทศกาลลดหย่อนภาษี

22 พ.ย. 2564 | 10:02 น.

บลจ.กรุงไทยเตรียมขาย 2 กองทุน "KT-EUROTECH SSF,KT-WTAI RMF" เน้นลงทุนในตราสารทุนด้านเทคโนโลยีในยุโรป และลงทุนในธุรกิจทั่วโลกที่เกี่ยวข้องกับเอไอ ตอบโจทย์นักลงทุนที่ต้องการลดหย่อนภาษี เปิดให้จองซื้อได้ในวันที่ 23-30 พ.ย.นี้

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน(บลจ.) กรุงไทย จำกัด (มหาชน)เปิดเผยว่า เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทำให้บริษัทในกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีเป็นที่สนใจของนักลงทุน โดยเฉพาะบริษัทในกลุ่มธุรกิจดิจิทัล เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บลจ. กรุงไทย จำกัด(มหาชน)

 

ประกอบกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านสังคมดิจิทัลและสิ่งแวดล้อมของยุโรป ทำให้บริษัทในกลุ่มนี้มีความน่าสนใจ และมีโอกาสเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาว และเป็นที่ตอบรับจากนักลงทุนอย่างมากจากการระดมทุน กองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน เทคโนโลยี อิควิตี้(KT-EUROTECH)ที่ได้เสนอขายไปเมื่อช่วงกันยายนที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันได้รับการตอบรับที่ดีจนสามารถมีขนาดกองทุนได้กว่า 2,000 ล้านบาท ณ 15 พ.ย. 2564

บลจ.กรุงไทยจึงเปิดตัวกองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน เทคโนโลยี อิควิตี้ ฟันด์(ชนิดเพื่อการออม) (KT-EUROTECH SSF)เพื่อลงทุนในหุ้นกลุ่มดิจิทัลของยุโรป ด้วยนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน JPMorgan Funds-Europe Dynamic Technoligies Fund(กองทุนหลัก) เพียงกองเดียว ในชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) “I” ในสกุลเงินยูโร โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

 

กองทุนรวมหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุนในการสร้างผลตอบแทนจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าของเงินลงทุนในระยะยาวผ่านการลงทุนในบริษัทในภูมิภาคยุโรปที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเป็นหลัก (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงอุตสาหกรรมเทคโนโลยี สื่อ และโทรคมนาคม) ซึ่งกองทุนนี้เน้นตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มผู้ลงทุนที่ต้องการนำเงินลงทุนไปรับสิทธิลดหย่อนภาษีได้

ส่วนกองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เทคโนโลยี อาร์ทิฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ(KT-WTAI RMF)เป็นอีกกองทุนหนึ่งที่ทาง KTAM เปิดโอกาสให้กับนักลงทุนที่สนใจ โดยกองทุน KT-WTAI ที่เป็นกองปกติก็เป็นหนึ่งในกองทุนที่นักลงทุนชื่นชอบ เนื่องจากให้ผลตอบแทนที่ดีอย่างสม่ำเสมอ และการเปิดกองทุน KT-WTAI RMF ในครั้งนี้ ก็เพื่อตอบโจทย์นักลงทุนที่ต้องการลงทุนระยะยาว โดยนอกเหนือจากโอกาสรับผลตอบแทนแล้ว การลงทุนในกองทุนนี้ยังสามารถใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย

 

กองทุน KT-WTAI RMF มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลัก Allianz Global Artificial Intelligence Fund ในหน่วยลงทุน Class AT (USD) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า  80% ของ NAV โดยได้เน้นลงทุนในตลาดตราสารทุนทั่วโลกที่ธุรกิจของบริษัทจะได้รับประโยชน์จาก/หรือเกี่ยวข้องกับวิวัฒนาการของปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ในปัจจุบัน ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมใหม่ที่สำคัญในอนาคต

 

ที่ผ่านมา กองทุนในธีมเทคโนโลยีได้รับความสนใจจากผู้ลงทุน โดยกองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เทคโนโลยี อาร์ทิฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า (KT-WTAI-A)mujเปิดขายเมื่อเดือนพฤษภาคม 2561 มี NAV อยู่ที่ 22.0111 หน่วย  ณวันที่ 15 พ.ย. 2564

 

ขณะที่กองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน เทคโนโลยี อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) (KT-EUROTECH-A) เปิดขายเมื่อเดือนกันยายน 2564 มี NAV อยู่ที่ 10.1063 หน่วย ณ วันที่ 15 พ.ย.2564 จากผลการดำเนินงานที่ดี จึงคาดว่ากองทุนที่เปิดใหม่ทั้งสองกองนี้จะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนเช่นกัน