ขายเกลี้ยงแล้ว ! พันธบัตรออมทรัพย์วอลเล็ต สบม. ออมไปด้วยกัน 10,000 ล้านบาท

15 พ.ย. 2564 | 02:19 น.

"พันธบัตรออมวอลเล็ต สบม."ออมไปด้วยกัน" เปิดขายวันแรก ( 15 พ.ย. ) เมื่อเวลา 08.30 น. ล่าสุด ธนาคารกรุงไทย แจ้งขายเต็มวงเงิน 10,000 ล้านบาทแล้ว โดยใช้เวลาจำหน่ายเพียง 12 นาทีเท่านั้น ผู้พลาดโอกาสยังสามารถซื้อผ่าน 4 แบงก์ตัวแทน วงเงินรวม 55,000 ล้านบาท เริ่มขาย 22 พ.ย.นี้

หลังจากกระทรวงการคลัง เปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมไปด้วยกัน  บนวอลเล็ต สบม. ผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง วงเงินรวม 1 หมื่นล้านบาท รุ่นอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 2.10% ต่อปี  และรุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3.00% ต่อปี โดยเริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันนี้ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น.ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2564 

 

ล่าสุด เมื่อเวลา 08.53 น.  Krungthai Care ได้แจ้งว่า "ขอขอบคุณ ที่สนับสนุน พันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมไปด้วยกัน จำหน่ายเต็มวงเงิน 10,000 ล้านบาท " โดยใช้เวลาจำหน่ายเพียง 12 นาทีเท่านั้น 

 

ขายเกลี้ยงแล้ว ! พันธบัตรออมทรัพย์วอลเล็ต สบม. ออมไปด้วยกัน 10,000 ล้านบาท

 

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์รุ่น "ออมไปด้วยกัน"บนวอลเล็ต สบม." 2 รุ่นอายุ ได้แก่ รุ่นอายุ 5 ปี และรุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดประสบความสำเร็จและได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีจำหน่ายได้ครบ 10,000 ล้านบาท หลังเปิดจำหน่ายได้เพียง 12 นาที

 

ทั้งนี้ธนาคารกรุงไทย (KTB)  จำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมไปด้วยกัน เริ่มเปิดขายผ่านแอปฯ เป๋าตัง ในวันนี้ (15 พ.ย. 64) ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ประกอบด้วยพันธบัตร 2 รุ่น ได้แก่
         

พันธบัตรรุ่นอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได

             

  • ปีที่ 1 : 1.50% ต่อปี
  • ปีที่ 2-4 : 2.00% ต่อปี
  • ปีที่ 5 : 3.00% ต่อปี

(อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 2.10% ต่อปี)

 

พันธบัตรรุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได
             

  • ปีที่ 1-3 : 2.00% ต่อปี
  • ปีที่ 4-5 : 3.00% ต่อปี
  • ปีที่ 6-9 : 3.50% ต่อป
  • ปีที่ 10 : 4.00% ต่อป

(อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3.00% ต่อปี)
 

 

พันธบัตรฯ"ออมไปด้วยกัน"เปิดขายผ่าน 4 แบงก์ เริ่ม 22 พ.ย.นี้

 

สำหรับประชาชนที่พลาดโอกาสซื้อ พันธบัตรออมทรัพย์ วอลเล็ต สบม.รุ่นออมไปด้วยกัน  ยังสามารถซื้อผ่านธนาคารตัวแทนจำหน่าย ทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์  เปิดจำหน่ายวงเงินรวม 55,000 ล้านบาทตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน  – 3 ธันวาคม 2564 ลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท ไม่จำกัดวงเงินซื้อขั้นสูง

 

มีให้เลือก 2 รุ่น คือ รุ่นอายุ 5 ปี และ 10 ปี ได้รับอัตราดอกเบี้ย เท่ากับ พันธบัตรออมทรัพย์ วอลเล็ต สบม. คือรุ่นอายุ 5 ปี ดอกเบี้ยเฉลี่ยที่ 2.10 % ต่อปี และรุ่นอายุ 10 ปี ดอกเบี้ยเฉลี่ยที่ 3.00% ต่อปี 

 

ขายเกลี้ยงแล้ว ! พันธบัตรออมทรัพย์วอลเล็ต สบม. ออมไปด้วยกัน 10,000 ล้านบาท

นอกจากนี้ยังเปิดจำหน่ายให้แก่นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร วงเงินรวม 15,000 ล้านบาท มีเฉพาะรุ่นอายุ 10 ปี เปิดจำหน่ายตั้งแต่ 24 พฤศจิกายน -3 ธันวาคม  2564 ดอกเบี้ยคงที่ 2.20% จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน โดยจำหน่ายเฉพาะช่องทางเคาน์เตอร์ธนาคารทั้ง 4 แห่ง

 

ขายเกลี้ยงแล้ว ! พันธบัตรออมทรัพย์วอลเล็ต สบม. ออมไปด้วยกัน 10,000 ล้านบาท